Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts - Alūksnes novads

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada pašvaldības
Tautsaimniecības komitejas
10.12.2018. lēmumam (protokols Nr. 11, 2.p.)

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Nr.

p.k.

Īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums vai numurs

Īpašuma sastāvs

Var tikt nodots nomai

Var tikt nodots atsavināšanai

Piezīmes

Alūksnes pilsēta

  1.  

Pils iela 52

3601 021 3106

3/5 domājamās daļas no zemesgabala 3874m² platībā, 1 dzīvojamā ēka, 2 palīgēkas

 

x

29.10.2019. pirkuma līgums

2.

Skārņu iela 9

3601 011 2123

Zemes gabals 2869m² platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

27.06.2022. pirkuma līgums

3.

Jāņkalna iela 52

3601 024 3857 001

Stacijas ēka

x

 

13.02.2020. nedzīvojamo telpu nomas līgums

4.

Ojāra Vācieša iela 2A,

3601 015 2715

Zemesgabals 2136m² platībā, nedzīvojama ēka, 2 palīgēkas

x

x

16.08.2021. Tautsaimniecības komitejas lēmums

5.

Lielā Ezera iela 11, Alūksne

3601 009 3508

Zemesgabals 457m² platībā, nedzīvojamā ēka 303,3m² platībā, palīgēka 25,8m² platībā

 

x

04.04.2022. pirkuma līgums

6.

Dārza iela 22

3601 522 3435

Dzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

17.01.2022. Tautsaimniecības komitejas lēmums

Alsviķu pagasts

1.

Namdari 1

3642 508 001

Garāža

Kontroltehniskais punkts

x

x

Zeme jānomā

2.

“Stropi”

3642 006 0145

Daļa no nedzīvojamās ēkas (garāža, telpu grupas Nr.8.,9.,10.,11., 12), 78,8m² kopplatībā, zemes gabala domājamā daļa, proporcionāli iznomājamai telpu platībai (attiecināmā zemes platība 0,0945ha)

x

 

20.03.2020.  nomas līgums

Annas pagasts

1.

Liedes

3644 004 0073 001

Skolas ēka

x

x

12.09.2022. pirkuma līgums

2.

Sporta zāle, “Smiltīs”, Annā, Annas pagastā

3644 004 0073 004

Sporta zāle 862,8 m² platībā

x

x

12.09.2022. pirkuma līgums

Ilzenes pagasts

1.

“Zinīši”

3652 005 0284

Zemes gabals 1,52ha platībā, nedzīvojamā ēka (skola), palīgēka

x

x

 

Jaunlaicenes pagasts

1.

“Brūži 3”, Jaunlaicenes pagastā

3660 002 0240

Zemesgabals 0,94 ha platībā, dzīvojamā ēka

 

x

12.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

2.

“Gāzes noliktava”

3660 002 0263

Zemesgabals 0,1ha platībā, nedzīvojamā ēka

 

x

17.08.2020.  pirkuma līgums

Kalncempju pagasts

1.

Cempji 4

3664 004 0215

Zemes gabala platība 6,47 ha

Kultūras nams

x

 

 

Liepnas pagasts

1.

Cielaviņas

3668 010 0284

Zemes gabala daļa 5,28ha platībā, skolas ēka, internāts, 6 palīgēkas

x

x

 

2.

Skurstenītis

3668 010 0378

Zemes gabala platība 1,0017 ha

Katlu māja

x

x

 

Mālupes pagasts

1.       

“Kungu māja”

3674 002 0243

Zemesgabals 0,73ha platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

 

x

12.05.2022. tautsaimniecības komitejas lēmums

Mārkalnes pagasts

1.

Irbenāji

3676 005 0064 001

Dzīvojamā māja

 

x

20.12.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr.451

2.

Saulstari

3676 005 0064 002

Dzīvojamā māja

 

x

20.12.2018. Alūksnes novada domes lēmums Nr.450

3.

Takas

3676 505 0009

Nedzīvojamo telpu grupa Nr.007 (kūts) 52,9m² un 1/9 domājamā daļa no koplietošanas telpu grupas Nr.901 34,2m²

x

 

2019.gada 20.maijā nomas līgums.

4.

Takas

3676 005 0064 004 008

 Nedzīvojamo telpu grupa Nr.008 (kūts) 52,9m² un 1/9 domājamā daļa no koplietošanas telpu grupas   Nr.901 34,2m² 

x

 

2020.gada 20.augusta nomas līgums

5.

Irbes

3676 005 0064 005 001

 Nedzīvojamo telpu grupa Nr.001 (kūts) 52,9m² un 1/9 domājamā daļa no koplietošanas telpu grupas Nr.901 34,2m² 

x

 

2020.gada 20.augusta nomas līgums

6.

“Vālodzes”

3676 005 0122

Zemesgabals 0,1953ha platībā, dzīvojamā ēka

 

x

08.03.2021. pirkuma līgums

7.

“Ezermalas”-11,

3676 005 0173 001 011

Nedzīvojamo telpu grupa Nr.11 38,7m2 platībā.   Pie telpu grupas piederošās zemesgabala domājamās daļas 387/8949 apmērā.

 

x

30.06.2022. pirkuma līgums

8.

“Irbes” Mārkalnes pagasts

3676 005 0064 005 007

Nedzīvojamo telpu grupa Nr.007 52,9m2 platībā un 1/9 domājamā daļa no koplietošanas telpu grupas Nr.901 34,2m² platībā.  

x

 

26.11.2021. nomas līgums.

Pededzes pagasts

1.

Dārziņš

3680 007 0448

Zemes gabala platība 0,8 ha

Bērnudārzs

 

x

 

2.

Dārziņš 1

3680 007 0449

Zemes gabala platība 0,3 ha

Saimniecības ēka

 

x

 

3.

“Noliktava”

3680 009 0103

Zemesgabals 0,28ha platībā, nedzīvojama ēka

 

x

09.06.2020. pirkuma līgums

4.

“Rūķi”

3680 007 0217

Zemesgabals 4,5958ha platībā, 2 nedzīvojamās ēkas (skola, internāts) palīgēka

x

x

17.10.2022. tautsaimniecības komitejas lēmums

Veclaicenes pagasts

1.

Mušķi

3688 001 0151

Zemes gabala platība 1,12 ha

Dzīvojamā māja

 

x

05.02.2021. nomaksas pirkuma  līgums

Zeltiņu pagasts

1.

“Zvaigznītes”

3694 002 0299

Zemes gabala platība 0,5498 ha

Dzīvojamā māja

 

x

10.07.2020. pirkuma līgums

2.

“Strazdiņi”

3694 002 0187

Zemes gabals 0,1615ha platībā, nedzīvojamā ēka

 

x

 

 

 

Skip to content