Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts - Alūksnes novads

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.1
Alūksnes novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas
16.01.2023. lēmumam (protokols Nr.1, 1.p.)

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Nr.

p.k.

Īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums vai numurs

Īpašuma sastāvs

Var tikt nodots nomai

Var tikt nodots atsavināšanai

Ievietošanas datums

Izslēgšanas datums

Izvērtējums/kritēriji

Cita informācija

Alūksnes pilsēta

1.

Dārza iela 22

3601 522 3435

Dzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

17.01.2022. Tautsaimniecības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

2.

Brūža iela 1

3601 015 2601

Nedzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

16.10.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

16.04.2024. pirkuma līgums

Alsviķu pagasts

1.

“Namdari 1”

3642 508 001

Garāža,
Kontroltehniskais punkts

x

x

 

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 Zeme jānomā

2.

“Strautiņu skola”

3642 009 0079

Zemesgabala daļa
1 nedzīvojamā ēka (skola), palīgēka

x

x

19.06.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Ilzenes pagasts

1.

“Zinīši”

3652 005 0284

Zemes gabals 1,52 ha platībā, nedzīvojamā ēka (skola), palīgēka

x

x

 18.01.2021. Tautsaimniecības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Jaunannas pagasts

 

1.         

“Zvaniņi”

3658 002 0248

Zemesgabals 0,9463 ha platībā,1 nedzīvojamā ēka (skola),  3 palīgēkas

x

x

19.06.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Jaunalūksnes pagasts

1.

“Bejas skola”, Beja

3656 010 0215

 

3656 010 0214

Zemesgabala daļa 1 nedzīvojamā ēka (skola),  palīgēka

Zemesgabala daļa 1 nedzīvojamā ēka (skola), 2 palīgēkas

 

x

x

19.06.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Jaunlaicenes pagasts

1.

“Līgotņi”,

3660 002 0414

Zemes gabals 0,1493 ha platībā, nedzīvojamā ēka (administratīvā ēka, veikals), dzīvojamā ēka

x

 

17.06.2024. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Kalncempju pagasts

1.

“Cempji 4”

3664 004 0215

Zemes gabala platība 6,47 ha,
Kultūras nams

x

 

 

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Liepnas pagasts

1.

“Cielaviņas”

3668 010 0284

Zemes gabala daļa 4,62 ha platībā, skolas ēka, 5 palīgēkas

x

x

 

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

2.

“Skurstenītis”

3668 010 0378

Zemes gabala platība 1,0017 ha,
Katlu māja

x

x

 

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Malienas pagasts

1.         

“Brenci”

3672 002 0236

Zemes gabals 4,4 ha platībā,
2 nedzīvojamās ēkas (skola, internāts),
2 palīgēkas

 

x

x

19.06.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Mālupes pagasts

1.       

“Kungu māja”

3674 002 0243

Zemesgabals 0,73 ha platībā, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

 

x

12.05.2022. Tautsaimniecības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

01.02.2023. pirkuma līgums

Pededzes pagasts

1.

“Dārziņš”

3680 007 0448

Zemes gabala platība 0,8 ha,
Bērnudārzs

 

x

 

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

2.

“Dārziņš 1”

3680 007 0449

Zemes gabala platība 0,3 ha,
Saimniecības ēka

 

x

 

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

3.

“Rūķi”

3680 007 0217

Zemesgabals 4,5958 ha platībā, 2 nedzīvojamās ēkas (skola, internāts) palīgēka

x

x

17.10.2022. Tautsaimniecības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

4.

“Internāts”

3680 007 0123

Zemesgabala daļa 0,2 ha platībā, nedzīvojamā ēka, palīgēka

 

x

16.10.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Zeltiņu pagasts

1.

“Strazdiņi”

3694 002 0187

Zemes gabals 0,1615 ha platībā, nedzīvojamā ēka

 

x

 19.04.2022. Tautsaimniecības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

06.04.2023. pirkuma līgums

2.      

“Medņukalni”,

3694 001 0006

Zemesgabala daļa 0,0656 ha platībā,
1 nedzīvojamā ēka (angārs )

 

x

 

19.06.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

Ziemera pagasts

1.

“Pagastmāja”,

3696 005 0252

Zemesgabals 0, 2766 ha platībā,

1 nedzīvojamā ēka (administratīvā ēka)

 

x

 16.11.2023. Attīstības komitejas lēmums

 

Nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

03.06.2024. pirkuma līgums

 

 

Skip to content