Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts - Alūksnes novads

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.2
Alūksnes novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas
10.12.2018.lēmumam Nr. (protokols Nr. 11, 2.p.)

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

 

Zemes vienības nosaukums

Statuss

Kadastra apz.

Kopplatība ha

Galvenais zemes lietošanas veids

Atsavināšana

Atsavināšana ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Noma

Noma Ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Ievietošanas datums

Izslēgšanas datums

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420020081

2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

2

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420050089

0,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

3.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060269

0,0516

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

4.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060272

0,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

5.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060491

0,1554

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

08.04.2020. pirkuma līgums

 

 

6.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060495

0,5

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

7.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060507

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

 

8.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090071

0,2653

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

9.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090227

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

10.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110151

1,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

 

11.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110193

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

12.

“Starpgabali” Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420130083

1,462

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

13.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110196

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

   14.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420070320

0,7251

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

 

15.

„Ataugas”,Strautiņi Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090367

0,2576

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

16.

“Vālodzītes 4”, Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420060299

1,1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

17.

“Priedītes”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060477

1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

 

18.

“Dārgumi”, Alsviķu pagasts

piekritīga 36420090094

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

19

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440010124

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

20

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020096

0,8

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

21.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020099

1,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

 

22.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020107

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

23.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040113

0,12

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

 

24.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040219

1,9

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

25.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040234

0,1

Mežsaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

 

26.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040258

2

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

27.

„Ērcene” Annas pagasts

piekritīga

36440030204

1,5

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

 

28.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010138

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

29.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010147

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

30.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020104

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

31.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020112

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

 

32.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440030227

4,54

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

33.

“Paparze”, Annas pagasts

ZRP

36440040245

7,64

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

34.

“VRZ”, Annas pagasts

ZRP

36440040207

3,15

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

 

36.

Ezerlejas, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520030117

4,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

09.04.2019.zemes nomas līgums

 

35.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440040223

3,24

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

37.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030130

0,0567

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

38.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030139

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

39.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030153

0,1406

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

 

40.

„Palmas 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 009 0142

2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

41.

„Robežnieki 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 010 0295

0,22

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

42.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040162

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

43.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100294

0,1286

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

44.

„Kreiļi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030180

0,064

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

45.

„Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030143

2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

 

46.

„Rudži”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560100287

1,02

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

47.

„Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030170

0,3039

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

48.

„VRZ”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560010102

1,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

 

49

„Pujekalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560090085 0,05 Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

50.

„VRZ Šķilderi”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080139

0,96

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

 

51.

„Ozoliņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080051

1,8

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

52.

„Krustakalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100154

1,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

53.

„Diānas”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080173

0,84

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

54.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560020048

3,66

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

55.

„Vecavoti”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030167

0,69

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

56.

“Tīlānu karjera”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020265

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

12.03.2019. zemes nomas līgums

 

57.

“Apši”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020251

1,6

lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

58.

„Igrēni”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020226

0,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

59.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010125

1,9

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

60.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

Piekritīga

36600040084

1,3

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

61.

“Zvirgzdupes”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010118

2,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

62.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030048

1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

63.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030057

3,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

64.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040190

2,5

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

65.

„Akmentiņi”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680010121

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

66.

Starpgabali, Liepnas pagasts

piekritīga

36680020170

2,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

67.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīgā

36680100373

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

22.02.2019.zemes nomas līgums

 

68.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680020035

18,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

69.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680100188

9,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

70.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680060107

5,37

Lauksaimniecība

 

 

x

x

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

71.

“Sulas, Liepnas pagasts

RZF

36680020091

0,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

72.

“Sulas”, Liepnas pagasts

RZF

36680060075

0,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

73.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680010100

2,81

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

74.

„Parks”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020095

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

75.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010126

3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

04.12.2018.zemes nomas līgums

 

76.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020207

2,2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

77.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020266

1,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

14.06.2019. zemes nomas līgums

 

78.

“Pārupītes”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020262

0,1595

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

79.

“Sulas”, Malienas pagasts

piekritīga

36720040051

1,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

80.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720050035

0,98

Lauksaminiecīvba

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

81.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

82.

“Luņķi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020288

0,63

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

28.11.2018.zemes nomas līgums

 

83.

„Jankas”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050058

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

84.

“Pagasta zeme”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800070387

0,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

85.

“Petrova”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800040134

2,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

86.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīgā

36880010113

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

87.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880020095

0,8

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

88.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030102

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

89.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030154

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

90.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050257

1,7

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

91.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050274

0,4

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

20.04.2020.tautsaimniecības komitejas lēmums

 

92.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050275

0,25

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

93.

„Meldri”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,38

Rekreācijas un zaļās zonas teritorija

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

94.

“Skaras”, Ziemera pagasts

RZF

36960080140

2,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

95.

“Kaivas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080197

0,44

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

13.12.2021.tautsaimniecības
komitejas lēmums
 

96.

”Pakalni”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050281

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

97.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960080149

4,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

98.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960070148

4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

99.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960030141

3,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

100.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960080225

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

101.

“Nākotnes kalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960050261

0,74

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

102.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

piekritīga

36440040297

0,34

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

 

 

103.

“Ķieģeļnieki”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740020121

1,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

104.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040073

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

105.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040046

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

 

 

106.

“Melderi”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740010058

2,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

107.

“Igrīve”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740020143

1,03

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

108.

“Bez adreses”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740060104

3,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

109.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

īpašums

36740010101

3,03

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

110.

“Eglaine”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740010111

0,42

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

111.

“Vārnas”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680060071

1,79

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

07.05.2019. zemes nomas līgums

 

112.

“Varavīksnes”, Alsviķu pagasts

ZRP

36420070095

1,93

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

22.04.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

113.

“Bez adreses”, Pededzes pagasts

RZF

36800070231

2,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

114.

“Kaijas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070230

3,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

115.

“Kalnapedeze 6”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010060

1,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

116.

“Stradi”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070244

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

117.

“Medņi 1”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030080

0,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

118.

“Jaunozoli”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020267

4,67

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

119.

“Bieziņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050128

2,75

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

120.

“Stūrīši”, Zeltiņu pagasts

RZF

36940010011

2,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

121.

“Laukmales”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020319

4,37

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

122.

“Zelmeņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030071

2,59

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums  

123.

“Tīrumi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030065

3,47

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

124.

Bez nosaukuma, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030064

1,0

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

125.

“Tīrumiņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020119

0,65

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

126.

“Miezāji”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560140051

1,70

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

127.

Bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560010151

1,47

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

128.

“Vakari”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110050

7,56

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

129.

“Vakari”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110051

2,32

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

130.

“Starpgabali”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030179

0,1494

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

131.

“Starpgabali”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030189

0,1329

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

132.

“Veikals”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100210

0,07

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

133.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060116

2,984

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

14.01.2020. zemes nomas līgums

 

134.

“Bez adreses ”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560140072

0,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

135.

“VRZ Garjuri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040077

0,86

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

 

 

136.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030143

7,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

25.11.2021. pirkuma līgums

 

137.

“Rāznas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030150

5,07

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

25.11.2021. pirkuma līgums

 

138.

“Ausmiņas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030022

0,353

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

139.

“Ķieģeļkalns 1”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060056

1,21

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

08.07.2021. pirkuma  līgums

 

140.

“Zaļumi”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760070142

1,80

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

141.

“Vārnenieki”, Mārkalnes pagasts

īpašums

36760050151

1,82

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

142.

“Krūmāji”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760080117

8,99

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

143.

“Pagasta zeme”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050182

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

144.

“Ottessils”, Annas pagasts

piekritīga

36440030142

1,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.05.2019.

17.06.2019. zemes nomas līgums

 

145.

“Lejmalas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080112

5,14

Lauksaimniecība

x

 

 

 

20.05.2019.

03.06.2021. pirkuma līgums

 

146.

“bez adreses”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070062

0,69

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.05.2019.

21.06.2019. zemes nomas līgums

 

147.

bez adreses, Veclaicenes pagasts

RZF

36880050036

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

148.

“Lejaspeņķi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050035

3,21

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

149.

bez adreses,
Veclaicenes pagasts

ZRP

36880050271

1,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

150.

“Koruļu māja”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050211

1,5

1,5

 

 

x

 

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

151.

“Kaķi”, Malienas pagasts

RZF

36720020198

2,95

Lauksaimniecība

x

 

x

 

12.08.2019.

13.12.2019. zemes nomas līgums

 

152.

Ozolu iela 4, Alūksne

īpašums

36010400021

0,1393

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

26.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

153.

Ozolu iela 4A, Alūksne

īpašums

36010400023

0,2675

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

26.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

154.

Ozolu iela 6A, Alūksne,

īpašums

36010400024

0,3380

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

26.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

155.

Ozolu iela 8, Alūksne,

īpašums

36010400025

0,3048

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

26.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

156.

Ozolu iela 10, Alūksne

īpašums

36010400026

0,2782

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

26.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

157.

Pleskavas iela 3A, Alūksne

īpašums

36010400022

0,2573

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

26.03.2020. nomaksas pirkuma līgums

 

158.

“Starpgabals”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050218

0,3050

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

28.11.2019. zemes nomas līgums

 
159.

Vālodzes iela 21, Alūksne

piekritīga

36010396290

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
160.

Cīruļu iela 5, Alūksne

piekritīga

36010396147

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
161.

Sīļu iela 13, Alūksne

piekritīga

36010396057

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
162.

Briežu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396015

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
163.

Dzeņu iela 6, Alūksne

piekritīga

36010396182

0,097

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
164.

Briežu iela 4, Alūksne

piekritīga

36010396016

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
165.

Cīruļu iela 1, Alūksne

piekritīga

36010396122

0,069

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
166.

Dzeņu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396150

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
167.

Strazdu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396193

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
168.

Strazdu iela 14, Alūksne

piekritīga

36010396156

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

01.07.2021. zemes nomas līgums

 
169.

Cīruļu iela 3, Alūksne

piekritīga

36010396189

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
170.

Cielavu iela 9, Alūksne

piekritīga

36010396234

0,063

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.10.2019.

25.06.2020. pirkuma līgums

 
171.

Akas iela 28, Alūksne,

piekritīga

36010396463

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
172.

Druvu iela 4, Alūksne

piekritīga

36010396486

0,073

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
173.

Druvu iela 6, Alūksne

piekritīga

36010396488

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
174.

Kadiķu iela 21, Alūksne,

piekritīga

36010394567

0,051

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
175.

Kadiķu iela 25, Alūksne

piekritīga

36010394569

0,048

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
176.

Pīlādžu iela 19, Alūksne,

piekritīga

36010394539

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
177.

Pīlādžu iela 20, Alūksne

piekritīga

36010391648

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

01.06.2020.zemes nomas līgums

 
178.

“Pullans 190”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420140185

0,1196

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

04.12.2019. zemes nomas līgums

 
179.

“Elkšņi”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020188

0,3660

Lauksaimniecība

 

x

 

 

12.10.2019.

 

 
180.

“Šļukuma karjera”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

3660 001 0117

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

22.11.2019. zemes nomas līgums

 
181.

“Kalna Zeņģi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880020068

1,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

05.12.2019. zemes nomas līgums

 
182.

“Pērles 8”, Veclaicenes pagasts

RZF

36880020111

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

05.12.2019. zemes nomas līgums

 
183.

“Drusku ferma”, Veclaicenes pagasts

RZF

36880020172

1,19

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

05.12.2019. zemes nomas līgums

 
184.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070108

1,85

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
185.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070111

4,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

15.06.2020. tautsaimniecības komitejas lēmums

 
186.

“Eglāji”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960070077

4,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
187.

bez adreses, Ziemera pagasts

piekritīga

36960070123

4,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
188.

“Eglāji”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960070076

1,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
189.

“Žagariņi”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080180

5,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
190.

“Vaidavieši”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960030140

6,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

 

 
191.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960050269

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
192.

“Volti”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960030144

2,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
193.

“Silavas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050306

0,2567

Lauksaimniecība

x

 

 

 

12.10.2019.

17.11.2020. pirkuma līgums

 
194.

“Mazburtnieki”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420070320

0,7251

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

16.11.2020. pirkuma līgums

 
195.

“Laukmales”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020319

5,0

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
196.

bez nosaukuma,

Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030064

1,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
197.

“Tīrumi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030065

3,47

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
198.

“Zelmeņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030071

3,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

21.12.2020. pirkuma līgums

 
199.

“Stāmeri”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050183

12,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

09.12.2019.

05.03.2020. zemes nomas līgums

 
200.

“Mākonīši”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020256

0,70

Lauksaimniecība

x

 

x

 

20.01.2020.

03.03.2020. zemes nomas līgums

 
201.

“Daumanti”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050128

4,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.01.2020.

17.03.2020. zemes nomas līgums

 
202.

“Skolas ganības”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020243

1,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.01.2020.

03.03.2020. zemes nomas līgums

 
203.

“Jaunratenieki”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050277

0,50

Lauksaimniecība

x

 

x

 

17.02.2020.

10.08.2021. zemes nomas līgums

 
204.

“Pauguri”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080188

3,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.02.2020.

 

 
205.

“Meldri”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,3836

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

x

 

 

 

17.02.2020.

 

 
206.

Malienas iela 12, Alūksne

īpašums

36010170012

2,3292

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.02.2020.

21.12.2020. pirkuma līgums

 
207.

“Ploskums”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560020017

2,00

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

30.03.2020. zemes nomas līgums

 
208.

“Ploskums”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560020044

3,10

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

30.03.2020. zemes nomas līgums

 
209.

“Rāmuļi”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560050040

2,20

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

30.03.2020. zemes nomas līgums

 
210.

“Vējkalni”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110059

2,80

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.02.2020.

10.03.2020. zemes nomas līgums

 
211.

“Vecavoti”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030168

1,73

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.02.2022.

 

 
212.

bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030033

1,87

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

09.03.2020. zemes nomas līgums

 
213.

“Garasimi”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560090138

1,77

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

09.03.2020. zemes nomas līgums

 
214.

“Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040038

6,40

Lauksaimniecība

 

x

 

 

17.02.2020.

17.11.2020. pirkuma līgums

 

232.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100299

2,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

07.05.2020. zemes nomas līgums

 

233.

“Līvāni 98”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100515

0,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

07.05.2020. zemes nomas līgums

 

234.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100527

0,5309

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

07.05.2020. zemes nomas līgums

 

235.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680130073

0,98

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

07.05.2020. zemes nomas līgums

 

236.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680100509

0,86

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

07.05.2020. zemes nomas līgums

 

237.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680100375

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

07.05.2020. zemes nomas līgums

 

238.

“Vīgriezes”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080220

0,33

Lauksaimniecība

 

x

 

 

16.03.2020.

14.01.2022. pirkuma līgums

 

239.

“Saknes”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080193

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

16.03.2020.

 

 

240.

“Brakši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640020101

2,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

241.

“Brakši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040159

1,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

 

242.

“Ķieģeļnīca”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060057

2,64

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

05.05.2020. zemes nomas līgums

 

243.

“Smilga”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030172

2,90

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

 

244.

“Miezāji”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560140049

5,50

Lauksaimniecība

 

x

 

x

16.03.2020.

12.06.2020.zemes nomas līgums

 

245.

“Akmentiņi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020133

0,68

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

22.04.2020. zemes nomas līgums

 

246.

“Lauciņi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

16.03.2020.

 

 

247.

“Zaļavecs”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010155

35,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

05.05.2020. zemes nomas līgums

 

248.

“Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940010014

4,29

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

x

 

 

 

16.03.2020.

25.01.2021. pirkuma  līgums

 

249.

“Krūmiņi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030072

0,7

Lauksaimniecība

x

 

 

 

20.04.2020.

 

 

250.

“Dienvidi 16”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020187

2,000

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

30.06.2021. pirkuma  līgums

 

251.

bez adreses, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010144

10,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

26.07.2021. pirkuma līgums

 

252.

“Mētras”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010124

10,7

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

26.07.2021. pirkuma līgums

 

253.

“Stiliņi 1”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010127

5,8

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.03.2021.

04.04.2022. pirkuma līgums

 

254.

“Vilkaste”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020241

6,0

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

 

 

255.

bez adreses, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010125

1,9

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

 

 

256.

“Pullans 147”, Pullans, Alsviķu pagasts

īpašums

36420140164

0,1076

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

20.04.2020.

23.04.2021. pirkuma līgums

 

257.

“Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030143

0,1697

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.04.2020.

 

 

258.

“Zintupe 1”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680010045

0,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.04.2020.

25.06.2020.zemes nomas līgums

 

259.

“Slišiņi 3”, Jaunalūksnes pagasts

īpašums

36560100271

2,43

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.04.2020.

25.05.2020.zemes nomas līgums

 

260.

“Vētras”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050225

0,6675

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.05.2020.

08.06.2020.zemes nomas līgums

 

261.

“Vētras”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050227

0,7022

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.05.2020.

08.06.2020.zemes nomas līgums

 

262.

“Pullans 205”, Alsviķu pagasts

RZF

36420140192

0,1196

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

18.05.2020.

 

 

263.

“Kaspari”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580010082

3,3

Mežsaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

 

264.

“Vētraiņi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580020300

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

 

265.

“Tīrumi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580040085

0,43

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.05.2020.

04.09.2020.zemes nomas līgums

 

266.

“Jaundegšņi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580010088

3,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

 

267.

bez adreses, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580020326

0,35

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.05.2020.

 

 

268.

“VRZ Zaļumi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580040086

0,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

 

269.

“Madaras’, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580030059

0,4389

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

 

270.

“Zaļumi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580010095

0,58

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

 

271.

“Upmalas”, Jaunannas pagasts

īpašums

36580020319

0,41

Lauksaimniecība

x

 

 

 

18.05.2020.

 

 

272.

bez adreses, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760020077

0,1

Lauksaimniecība

x

 

 

 

18.05.2020.

 

 

273.

”Lieti”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760090083

0,6

Mežsaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

 

274.

”Rema”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

3676 002 0151

0,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

 

275.

”Rema”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760020152

0,9

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

 

276.

“Lejasvijas”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060269

0,515

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.06.2020.

 

 
277.

bez adreses, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050305

0,1720

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

 

x

 

 

15.06.2020.

29.11.2021. pirkuma līgums

 
278.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070111

5,47

Ar maģistrālajām elektropārvades  un sakaru līnijām saistīto būvju,.. ūdens ņemšanas  un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

x

 

 

 

15.06.2020.

 

 
279.

“Pullans 216”,  Alsviķu pagasts

īpašums

36420140198

0,1080

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

15.06.2020.

07.12.2020. pirkuma līgums

 
280.

“Skujas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010077

4,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.06.2020.

 

 
281.

“Skujas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010078

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.06.2020.

 

 
282.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100354

0,4971

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.06.2020.

13.08.2020.zemes nomas līgums

 
283.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680100408

1,33

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.06.2020.

13.08.2020.zemes nomas līgums

 
284.

“Cielaviņas”, Liepnas pagasts

īpašums

36680100284

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.06.2020.

13.08.2020.zemes nomas līgums

 
285.

“Grīviņas”, Ilzenes pagasts

īpašums

3652 005 0173

0,94

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.07.2020.

21.08.2020.zemes nomas līgums

 
286.

“Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

3660 002 0275

0,1325

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

x

 

 

 

20.07.2020.

25.10.2021. pirkuma  līgums

 
287.

“Elkšņi”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

3660 002 0188

0,366

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.07.2020.

 

 
288.

“Vizbuļi”, Jaunlaicenes pagasts

īpašums

3660 003 0066

14,78

Lauksaimniecība

x

 

 

 

20.07.2020.

08.12.2020. pirkuma līgums

 
289.

“Saulītes”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

3656 006 0085

0,95

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.07.2020.

15.04.2021. zemes nomas līgums

 
290.

“Starpgabals”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 004 0063

0,2218

Lauksaimniecība

 

x

 

x

20.07.2020.

 

 
291.

Jaunozolu iela 3, Alūksne

piekritīga

36010391629

0,060

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

13.08.2020.

16.11.2020.lēmums

 
292.

“Pullans 166”, Pullans, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420140174

0,1243

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

13.08.2020.

07.12.2020. pirkuma līgums

 
293.

“Pūcītes”, Pededzes pagasts

īpašums

36800010090

3,04

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.09.2020.

21.05.2021. pirkuma līgums

 
294.

“Sulas”, Jaunalūksnes  pagasts

piekritīga

36560060087

1,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

14.09.2020.

21.02.2022. pirkuma līgums

 
295.

“Sulas”, Jaunalūksnes  pagasts

piekritīga

36560090164

0,1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

14.09.2020.

 

 
296.

“Dienvidpuse”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600040033

1,8262

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.10.2020.

 

 
297.

“Pagrieziens”, Malienas  pagasts

ZRP

36720020248

0,56

Lauksaimniecība

 

 

 

x

19.10.2020.

10.11.2020.zemes nomas līgums Nr. MPP/1-9/20/38

 
298.

“Laukmala”, Malienas  pagasts

RZF

36720030111

0,19

Lauksaimniecība

 

 

 

x

19.10.2020.

10.11.2020.zemes nomas līgums Nr. MPP/1-9/20/39

 
299.

“Rapši”, Malienas pagasts

piekritīga

36720040036

0,24

Lauksaimniecība

 

 

x

 

19.10.2020.

10.11.2020.zemes nomas līgums Nr. MPP/1-9/20/37

 
300.

“Grāvīši”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680020002

4,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.11.2020.

12.02.2021. zemes nomas līgums

 
301.

“Krastmaļi”, Ziemera  pagasts

piekritīga

36960020081

2,1359

Lauksaimniecība

 

x

 

 

16.11.2020.

21.02.2022. pirkuma līgums 

 
302.

“Dienvidlejas”, Jaunlaicenes  pagasts

piekritīga

36600020269

0,5

Lauksaimniecība

 

x

 

 

16.11.2020.

 

 
303.

“Ezerkraujas”, Alsviķu pagasts

īpašums

36420090044

1,08

Lauksaimniecība

x

 

 

 

16.11.2020.

19.04.2021. pirkuma līgums

 
304.

“Laukamala”, Alsviķu pagasts

īpašums

36420020088

2,23

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.12.2020.

17.09.2021. pirkuma  līgums

 
305.

“Salnas”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520010093

0,49

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.12.2020.

01.03.2021. zemes nomas līgums

 
306.

“Tīrumiņi”, Pededzes  pagasts

piekritīga

36800070405

1,85

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.12.2020.

 

 
307.

“Drusku ferma”, Veclaicenes pagasts

īpašums

36880020172

1,63

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.12.2020.

21.04.2021. pirkuma līgums

 
308.

“Pērles 8”, Veclaicenes pagasts

īpašums

36880020111

4,9

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.12.2020.

21.04.2021. pirkuma līgums

 
309.

“Pullans 193”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420140184

0,1209

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

18.01.2021.

 

 
310.

“Salnāji”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030107

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

   
311.

“Zabolova 1”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030285

2,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

   
312.

“Jaunmurri”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030182

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

   
313.

“Jaunmurri”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030260

1,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.01.2021.

   
314.

“Krastmalas 1”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050228

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

15.04.2021. zemes nomas līgums  
315.

“Garjuri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040060

3,37

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.01.2021.

   
316.

“Atvariņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100168

2,35

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

13.04.2021. zemes nomas līgums  
317.

“Pauguri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030240

0,42

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.01.2021.

   
318.

“Vārnenieki”, Mārkalnes pagasts

īpašums

36760050151

1,82

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.02.2021.

15.03.2021. zemes nomas līgums

 
319.

“Pīlādzītes”,  Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040057

3,85

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.02.2021.

11.03.2022. pirkuma līgums

 
320.

Ziedu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010112152

0,1366

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

x

 

 

 

15.03.2021.

24.11.2021. pirkuma līgums

 
321.

“Jaunzemi 1”,  Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050223

1,50

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

15.04.2021. zemes nomas līgums

 
322.

“Nomas zemes”,  Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050129

2,419

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

15.04.2021. zemes nomas līgums

 
323.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

 

36740010099

1,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

 
324.

“Dzirnas”, Mālupes pagasts

 

36740020240

0,41

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

 
325.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

 

36740010101

1,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

 
326.

“Sazānu līcis”

Mālupes pagasts

piekritīga

36740020199

1,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

 
327.

“Transformators Ķieģeļnieki”, Mālupes pagasts

RZF

36740020189

0,5

Ar maģistrālajām elektropārvades  un sakaru līnijām saistīto būvju,.. ūdens ņemšanas  un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

 

 

x

 

15.03.2021.

 

 
328.

“Āboliņi”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560090045

2,01

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

13.04.2021. zemes nomas līgums

 
329.

“Ozolu 7”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040049

2,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

19.04.2021.

24.05.2021. zemes nomas līgums

 
330.

“Salas”,  Jaunlaicenes pagasts

īpašums

36600020288

0,0795

Fizisko un juridisko personu īpašumā esošo ūdeņu teritorijas

 

 

x

 

 

19.04.2021.

06.09.2021. pirkuma  līgums

 
331.

“Mežvidi”,  Jaunlaicenes pagasts

īpašums

36600010142

9,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.04.2021.

 

 
332.

“Nomas zemes”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050315

0,333

Lauksaimniecība

 

 

x

 

19.04.2021.

14.05.2021. zemes nomas līgums

 
333.

“Jurīši”,

Ziemera pagasts

īpašums

36960030106

0,5610

Lauksaimniecība

 

x

 

 

17.05.2021.

06.09.2021. pirkuma  līgums

 
334.

“Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020255

1.2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.05.2021.

14.06.2021.zemes nomas līgums Nr. MPP/1-9/21/17

 
335.

“Meiraviņas”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020253

0,59

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.05.2021.

14.06.2021.zemes nomas līgums Nr. MPP/1-9/21/18

 
336.

“Vaidavkalni”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070175

0,06

Ar maģistrālajām elektropārvades  un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas un … notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

 

x

 

 

17.05.2021.

07.09.2021. pirkuma  līgums

 
337.

Annas iela 6A,

Alūksne

īpašums

36010334720

0,0763

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

14.06.2021.

25.10.2021. pirkuma  līgums

 
338.

“Annas”,  Ilzenes pagasts

īpašums

36520040165

2,82

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.06.2021.

25.10.2021. pirkuma  līgums

 
339.

“Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020252

4,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

14.06.2021.

30.12.2021.zemes nomas līgums Nr.MPP/1-9/21/33

 
340.

“Varavīksnes”,

Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020142

0,96

Lauksaimniecība

x

 

 

 

19.07.2021.

11.11.2021. zemes nomas līgums

 
341.

“Bērzu kalns”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050307

0,2242

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

 

 

x

 

19.07.2021.

10.08.2021. zemes nomas līgums

 
342.

“Pīlādžu lauks”,

Ziemera pagasts

īpašums

36960050272

0,1

Lauksaimniecība

   

x

 

19.07.2021.

10.08.2021. zemes nomas līgums  
343.

“Jaunratnieki”,

Ziemera pagasts

piekritīga

36960050320

0,7504

Lauksaimniecība

   

x

 

19.07.2021.

10.08.2021. zemes nomas līgums  
344.

“Žubītes”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100534

0,21

Lauksaimniecība

   

x

 

19.07.2021.

20.09.2021. zemes nomas līgums  
345.

“Gornasti 3”,

Liepnas pagasts

piekritīga

3668 009 0061

0,8

Lauksaimniecība

   

x

 

19.07.2021.

20.09.2021. zemes nomas līgums  
346.

“Nomas zeme”,

Liepnas pagasts

piekritīga

3668 010 0286

0,2

Lauksaimniecība

   

x

 

19.07.2021.

20.09.2021. zemes nomas līgums  
347.

“Miglas”,

Liepnas pagasts

īpašums

3668 010 0493

0,4

Lauksaimniecība

   

x

 

19.07.2021.

20.09.2021. zemes nomas līgums  
348.

“Prieduļeva 1”,

Liepnas pagasts

piekritīga

3668 008 0044

0,4

Lauksaimniecība

      x

19.07.2021

20.09.2021. zemes nomas līgums  
349.

Peldu iela 15B,

Alūksne

īpašums

36010071130

0,1873

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x      

16.08.2021.

24.11.2021. pirkuma līgums  
350.

Brīvības iela 15A,  Alūksne

īpašums

36010334724

36010334726

0,0388

0,3474

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x      

16.08.2021.

24.11.2021. pirkuma līgums  
351.

“Pullans 122”,

Alsviķu pagasts

piekritīga

3642 014 1150

0,0839

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

13.12.2021.

 

 
352.

Pullans 147 B,  Alsviķu pagasts

piekritīga

3642 014 0307

 

0,0839

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

13.12.2021.

11.05.2022. pirkuma līgums

 
353.

“Kalnacīrulīši”, Alsviķu pagasts

īpašums

3642 006 0258

1,3929

Lauksaimniecība

x

 

 

 

13.09.2021.

12.09.2022. pirkuma līgums

 
354.

“Aizpuri”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

3694 005 0076

2,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.09.2021.

25.10.2021. zemes nomas līgums

 
355.

“Nokalni”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080195

0,8

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.10.2021.

 

 
356.

“Kaivas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080197

0,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.10.2021.

26.05.2022. pirkuma līgums

 
357.

“Skujenieki”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960030034

3,2

Lauksaimniecība

x

 

 

 

18.10.2021.

19.09.2022. pirkuma līgums

 
358.

“Robežnieki”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030183

0,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.10.2021.

 

 
359.

“Pļavas”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020307

1,25

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.10.2021.

11.11.2021. zemes nomas līgums

 
360.

“Varavīksnes”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

3694 002 0142

0,96

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.10.2021.

 

 
361.

“Lucernas”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

3694 003 0133

0,79

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.10.2021.

11.11.2021. zemes nomas līgums

 
362.

“Skolas ganības 1”, Malienas pagasts

piekritīga

3672 002 0244

0,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.10.2021

30.12.2021.zemes nomas līgums Nr.MPP/1-9/21/32

 

363.

“Salnas”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520010093

16,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.11.2021.

 

 

364.

“Zaķubūda 1”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760060041

7,68

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.11.2021.

16.12.2021.zemes nomas līgums

 

365.

“Sivecu lauks”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520050335

0,23

Lauksaimniecība

x

 

 

 

13.12.2021.

11.05.2022. pirkuma līgums

 

366.

“Kālles”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080226

1,44

Lauksaimniecība

 

x

 

 

13.12.2021.

 

 

367.

Ezermalas iela 50, Alūksne

īpašums

36010406504

0,5611

Individuālo dzīvojamo māju apbūve,

Mežsaimniecība

x

 

 

 

13.12.2021.

30.06.2022. pirkuma līgums

 

368.

Sloku iela 10, Alūksne

īpašums

36010396195

0,0307

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.01.2022.

26.05.2022. pirkuma līgums

 
369.

“Lejas Ploskums”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560020025

4,6

Lauksaimniecība

x

 

 

 

17.01.2022.

 

 
370.

“Bieziņu lauks”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050047

3,7443

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.01.2022.

18.02.2022. zemes nomas līgums 

 
371.

“Jaunbērīši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040230

0,8177

Lauksaimniecība

 

x

 

 

14.02.2022.

19.10.2022. pirkuma līgums

 
372.

“Baltegles”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520010203

0,7

Mežsaimniecība

 

x

 

 

14.02.2022.

 

 
373.

“Čonku egles”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520040214

0,1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

14.02.2022.

 

 
374.

“Kalnozoli”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050061

2,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

14.02.2022.

16.03.2022. zemes nomas līgums

 
375.

“Purvmaļi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050062

6,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

14.02.2022.

16.03.2022. zemes nomas līgums

 
376.

“Pļavas”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020307

3,1

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.02.2022.

 

 
377.

“Purvājs”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050118

2,0

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.02.2022.

 

 
378.

“Slišiņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100199

0,69

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

 

 

x

 

14.02.2022.

 

 
379.

“Ķieģeļkalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560060045

0,84

Lauksaimniecība

 

 

x

 

14.02.2022.

 

 
380.

“Alkšņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100284

5,8

 

2,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

 

x

14.02.2022.

 

 
381.

“Piekalnes druva”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020196

0,129

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.03.2022.

23.05.2022. zemes nomas līgums

 
382.

“Cepurītes”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020221

0,79

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.03.2022.

23.05.2022. zemes nomas līgums

 
383.

“Raudenes”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020354

0,71

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.03.2022.

23.05.2022. zemes nomas līgums

 
384.

“Kalēji”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020154

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.03.2022.

23.05.2022. zemes nomas līgums

 
385.

“Krustkalns”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030061

4,02

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.03.2022.

03.11.2022. zemes nomas līgums

 
386.

“Rītupes”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020233

0,28

Lauksaimniecība

 

 

 

x

19.04.2022.

19.05.2022. zemes nomas līgums

 
387.

“Nomas zemes”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050324

4,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022. 

 
388.

“Starpgabals”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520030124

1,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022.   
389.

“Starpgabals”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050226

0,5765

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022.   
390.

“Muiža”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520030072

1,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022.   
391.

“Nomas zemes”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050129

2,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022.   
392.

“Ceļmalītes”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520050224

1,68

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022.   
393.

“Grīviņas”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520050173

1,32

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.05.2022.

zemes nomas līgums 13.06.2022.   
394.

Bez nosaukuma,

Liepnas pagasts

ZRP

36680010092

0,32

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.07.2022.

zemes nomas līgums 19.09.2022.

 
395.

“Aizupes”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100510

0,2722

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.07.2022.

zemes nomas līgums 19.09.2022.

 
396.

“Priedes”,

Liepnas pagasts

piekritīga

36680100417

2,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

13.07.2022.

zemes nomas līgums 19.09.2022.

 
397.

“Pagasta zeme”,

Liepnas pagasts

piekritīga

36680100514

0,2427

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.07.2022.

zemes nomas līgums 19.09.2022.

 
398.

“Liepnas lauki”,

Liepnas pagasts

īpašums

36680130073

2,78

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.07.2022.

zemes nomas līgums 19.09.2022.

 
399.

“Krūmiņi”,

Liepnas pagasts

piekritīga

36680030077

4,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.07.2022.

zemes nomas līgums 16.09.2022.

 
400.

“Ezerslokas” Ilzenes pagasts

piekritīga

36520020061

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.08.2022.

 

 
401.

“Grāvtiņas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050133

7,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.08.2022.

17.10.2022. zemes nomas līgums;

 
402.

“Maltavnieki 2”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080252

1,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.08.2022.

17.10.2022. zemes nomas līgums;

 
403.

Bez adreses, Veclaicenes pagasts

RZF

36880010081

3,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.08.2022.

17.10.2022. zemes nomas līgums;

 
404.

“Skalbes”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050130

3,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.08.2022.

17.10.2022. zemes nomas līgums;

 
405.

“Vējkalni”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020241

2,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.08.2022.

 

 
406.

“Mazdārziņi”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520050259

1,35

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.09.2022.

17.10.2022. zemes nomas līgums

 
407.

Vālodzes iela 3, Alūksne

īpašums

36010396265

0,0645

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

x

 

 

 

17.10.2022.

 

 
408.

“Krustkalns”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030061

4,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.10.2022.

 

 
409.

“Skaras”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800020125

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.10.2022.

 

 
410.

Briežu iela 10, Alūksne

īpašums

3601039 024

0,0690

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.10.2022.

 

 
411.

“Liepna”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100467

0,4914

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.11.2022.

 

 

 

Skip to content