Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts - Alūksnes novads

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.2
Alūksnes novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas
16.01.2023. lēmumam (protokols Nr.1, 1.p.)

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

 

Zemes vienības nosaukums

Statuss

Kadastra apzīmējums

Kopplatība ha

Galvenais zemes lietošanas veids

Atsavināšana

Atsavināšana ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Noma

Noma Ierobežotam pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Ievietošanas datums

Izslēgšanas datums

Izvērtējums/ Kritēriji

Cita informācija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420020081

2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

2.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420050089

0,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

3.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060269

0,0516

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

4.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060272

0,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

5.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060495

0,5

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

6.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060507

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

7.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090071

0,2653

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

8.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090227

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

9.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110151

1,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

10.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110193

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

11.

Starpgabali Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420130083

1,462

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

12.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110196

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

16.11.2020. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

13.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420070320

0,7251

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

14.

“Ataugas”,
Strautiņi, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090367

0,2576

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

15.

“Vālodzītes 4”, Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420060299

1,1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

16.

“Priedītes”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060477

1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

17.

“Dārgumi”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090094

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

18.

Starpgabals,
Annas pagasts

piekritīga

36440010124

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

19.

Starpgabals,
 Annas pagasts

piekritīga

36440020096

0,8

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

20.

Starpgabals,
Annas pagasts

piekritīga

36440020099

1,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

06.10.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

21.

Starpgabals,
Annas pagasts

piekritīga

36440020107

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

22.

Starpgabals,
 Annas pagasts

piekritīga

36440040113

0,12

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

23.

Starpgabals,
Annas pagasts

piekritīga

36440040219

1,9

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

06.05.2021. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

24.

Starpgabals,
Annas pagasts

piekritīga

36440040258

2

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

25.

“Ērcene”
 Annas pagasts

piekritīga

36440030204

1,5

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

26.

“Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010138

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

27.

“Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010147

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

28.

“Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020104

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

29.

“Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020112

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

30.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030130

0,0567

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

31.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030139

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

32.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030153

0,1406

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai  

33.

“Robežnieki 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 010 0295

0,22

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

34.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040162

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

35.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100294

0,1286

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

36.

“Kreiļi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030180

0,064

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

37.

Bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030143

2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

25.11.2021. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

38.

“Pujekalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560090085

0,05

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

39.

“Ozoliņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080051

1,8

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

06.04.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

40.

“Diānas”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080173

0,84

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

09.06.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

41.

Bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560020048

3,66

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

42.

“Igrēni”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020226

0,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

43.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010125

1,9

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

44.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

Piekritīga

36600040084

1,3

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

45.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030048

1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

46.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030057

3,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

47.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040190

2,5

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

48.

“Akmentiņi”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680010121

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

49.

Starpgabali, Liepnas pagasts

piekritīga

36680020170

2,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

50.

“Sulas”, Liepnas pagasts

RZF

36680020091

0,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

51.

“Sulas”, Liepnas pagasts

RZF

36680060075

0,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

52.

“Parks”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020095

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

53.

Bez adreses, Malienas pagasts

piekritīga

36720020207

2,2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

54.

“Pārupītes”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020262

0,1595

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

55.

“Sulas”, Malienas pagasts

piekritīga

36720040051

1,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

56.

Bez adreses, Malienas pagasts

piekritīga

36720050035

0,98

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

57.

Bez adreses, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

23.02.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

58.

“Pagasta zeme”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800070387

0,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

59.

“Petrova”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800040134

2,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

60.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīgā

36880010113

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

61.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880020095

0,8

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

62.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030102

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

63.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030154

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

20.07.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

64.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050257

1,7

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

65.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050275

0,25

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

66.

“Meldri”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,38

Rekreācijas un zaļās zonas teritorija

 

 

x

 

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

67.

“Pakalni”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050281

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

68.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

piekritīga

36440040297

0,34

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

69.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040046

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

70.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030179

0,1494

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

71.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030189

0,1329

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

72.

“Veikals”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100210

0,07

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

73.

“VRZ Garjuri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040077

0,86

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

74.

“Ausmiņas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030022

0,353

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

75.

Vālodzes iela 21, Alūksne

piekritīga

36010396290

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

76.

Cīruļu iela 5, Alūksne

piekritīga

36010396147

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

77.

Sīļu iela 13, Alūksne

piekritīga

36010396057

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

78.

Briežu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396015

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

79.

Dzeņu iela 6, Alūksne

piekritīga

36010396182

0,097

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

80.

Briežu iela 4, Alūksne

piekritīga

36010396016

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

81.

Cīruļu iela 1, Alūksne

piekritīga

36010396122

0,069

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

82.

Dzeņu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396150

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

83.

Strazdu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396193

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

84.

Cīruļu iela 3, Alūksne

piekritīga

36010396189

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

85.

Akas iela 28, Alūksne,

piekritīga

36010396463

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

86.

Druvu iela 4, Alūksne

piekritīga

36010396486

0,073

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

87.

Druvu iela 6, Alūksne

piekritīga

36010396488

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

88.

Kadiķu iela 21, Alūksne,

piekritīga

36010394567

0,051

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

89.

Kadiķu iela 25, Alūksne

piekritīga

36010394569

0,048

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

90.

Pīlādžu iela 19, Alūksne,

piekritīga

36010394539

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

91.

“Elkšņi”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020188

0,3660

Lauksaimniecība

 

x

 

 

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

92.

“Vaidavieši”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960030140

6,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

93.

“Laukmales”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020319

5,0

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

94.

bez nosaukuma,
Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030064

1,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

95.

“Tīrumi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030065

3,47

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

96.

“Pauguri”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080188

3,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.02.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

97.

“Meldri”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,3836

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

x

 

 

 

17.02.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

98.

“Vecavoti”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030168

1,73

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.02.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

99.

“Saknes”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080193

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

16.03.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

100.

“Brakši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640020101

2,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

101.

“Brakši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040159

1,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

102.

“Smilga”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030172

1,53

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2024.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

103.

“Lauciņi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

16.03.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

104.

“Krūmiņi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030072

0,7

Lauksaimniecība

x

 

 

 

20.04.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

105.

“Vilkaste”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020241

6,0

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

106.

Bez adreses, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010125

1,9

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.04.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

107.

Starpgabals, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030143

0,1697

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.04.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

108.

“Pullans 205”, Alsviķu pagasts

RZF

36420140192

0,1196

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

109.

“Kaspari”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580010082

3,3

Mežsaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

110.

“Vētraiņi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580020300

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

111.

“Jaundegšņi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580010088

3,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

112.

Bez adreses, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580020326

0,35

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

113.

“VRZ Zaļumi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580040086

0,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

114.

“Madaras’, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580030059

0,4389

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

115.

“Zaļumi”, Jaunannas pagasts

piekritīga

36580010095

0,58

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

116.

“Upmalas”, Jaunannas pagasts

īpašums

36580020319

0,41

Lauksaimniecība

x

 

 

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

117.

Bez adreses, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760020077

0,1

Lauksaimniecība

x

 

 

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

118.

“Lieti”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760090083

0,6

Mežsaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

119.

“Rema”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

3676 002 0151

0,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

120.

“Rema”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760020152

0,9

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.05.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

121.

“Lejasvijas”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060269

0,515

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.06.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

122.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070111

5,47

Ar maģistrālajām elektropārvades  un sakaru līnijām saistīto būvju,.. ūdens ņemšanas  un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

x

 

 

 

15.06.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

123.

“Skujas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010077

4,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.06.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

124.

“Skujas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010078

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.06.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

125.

“Elkšņi”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

3660 002 0188

0,366

Lauksaimniecība

 

x

 

 

20.07.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

126.

Starpgabals, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 004 0063

0,2218

Lauksaimniecība

 

x

 

x

20.07.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

127.

“Sulas”, Jaunalūksnes 
pagasts

piekritīga

36560090164

0,1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

14.09.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

128.

“Dienvidpuse”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600040033

1,8262

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.10.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

129.

“Dienvidlejas”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020269

0,5

Lauksaimniecība

 

x

 

 

16.11.2020.

23.02.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

130.

“Tīrumiņi”, Pededzes  pagasts

piekritīga

36800070405

1,85

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.12.2020.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

131.

“Pullans 193”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420140184

0,1209

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

132.

“Salnāji”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030107

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

133.

“Zabolova 1”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030285

2,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

134.

“Jaunmurri”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030182

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

135.

“Jaunmurri”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030260

1,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

136.

“Garjuri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040060

3,37

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

137.

“Pauguri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030240

0,42

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.01.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

138.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

 

36740010099

1,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

139.

“Dzirnas”, Mālupes pagasts

 

36740020240

0,41

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

140.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

 

36740010101

1,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

141.

“Sazānu līcis”,
Mālupes pagasts

piekritīga

36740020199

1,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.03.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

142.

“Transformators Ķieģeļnieki”, Mālupes pagasts

RZF

36740020189

0,5

Ar maģistrālajām elektropārvades  un sakaru līnijām saistīto būvju,.. ūdens ņemšanas  un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

 

 

x

 

15.03.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

142.

“Mežvidi”, 
 Jaunlaicenes pagasts

īpašums

36600010142

9,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.04.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

143.

“Pullans 122”,
Alsviķu pagasts

piekritīga

3642 014 1150

0,0839

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

13.12.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

144.

“Nokalni”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080195

0,8

Lauksaimniecība

 

x

 

 

18.10.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

145.

“Robežnieki”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030183

0,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.10.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

146.

“Varavīksnes”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

3694 002 0142

0,96

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.10.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

147.

“Salnas”,
Ilzenes pagasts

īpašums

36520010093

16,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.11.2021.

06.11.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

148.

“Kālles”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080226

1,44

Lauksaimniecība

 

x

 

 

13.12.2021.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

149.

“Lejas Ploskums”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560020025

4,6

Lauksaimniecība

x

 

 

 

17.01.2022.

14.04.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

150.

“Baltegles”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520010203

0,7

Mežsaimniecība

 

x

 

 

14.02.2022.

22.08.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

151.

“Čonku egles”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520040214

0,1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

14.02.2022.

09.06.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

152.

“Pļavas”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020307

3,1

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.02.2022.

29.06.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

153.

“Purvājs”,
Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050118

2,0

Lauksaimniecība

x

 

 

 

14.02.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

154.

“Slišiņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100199

0,69

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

 

 

x

 

14.02.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

155.

“Ķieģeļkalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560060045

0,84

Lauksaimniecība

 

 

x

 

14.02.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

156.

“Alkšņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100284

5,8
2,6

Lauksaimniecība

 

x

 

x

14.02.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

157.

“Ezerslokas” Ilzenes pagasts

piekritīga

36520020061

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.08.2022.

06.06.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

158.

“Vējkalni”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020241

2,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.08.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

159.

Vālodzes iela 3, Alūksne

īpašums

36010396265

0,0645

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.10.2022.

13.01.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

160.

“Krustkalns”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030061

4,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.10.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

161.

“Skaras”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800020125

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.10.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

162.

Briežu iela 10, Alūksne

īpašums

3601039 024

0,0690

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.10.2022.

23.02.2023. pirkuma līgums

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

163.

“Liepna”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100467

0,4914

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.11.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

164.

Bez adreses Pededzes pagasts

piekritīga

36800040200

1,04

Lauksaimniecība

 

 

 

x

19.12.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

165.

“Darbnīcas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040064

1,00

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.12.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

166.

“Krastiņi”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520010091

13,51

Lauksaimniecība

x

 

 

 

19.12.2022.

 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai

 

167.

Jaundārzu iela 6A, Alūksne

īpašums

36010391665

0,1597

Individuālo dzīvojamo māju apbūve un zeme ceļu nodalījuma joslā

x

 

 

 

13.02.2023.

01.06.2023. pirkuma līgums

 

 

168.

“Ceļmalītes”, Mārkalnes pagasts

īpašums

36760060138

2,09

Mežsaimniecība

x

 

 

 

13.02.2023.

24.05.2023. pirkuma līgums

 

 

169.

“Zaļumi”, Mārkalnes pagasts

ZRP

36760090165

4,47

Lauksaimniecība

 

 

 

x

13.02.2023.

 

 

 

170.

“Živas”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760060153

0,66

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.02.2023.

 

 

 

171.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagastā

īpašums

36680130072

1,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

13.02.2023.

 

 

 

172.

“Strauti”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800040107

1,4927

Lauksaimniecība

 

 

 

x

13.02.2023.

 

 

 

173.

“Strauti”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800040205

4,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.02.2023.

 

 

 

174.

“Nomas zeme”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030146

2,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

13.02.2023.

 

 

 

175.

“Tabulas” Pededzes pagasts

piekritīga

36800020007

6,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.03.2023.

 

 

 

176.

“Cempji 4”, Kalncempju pagasts

īpašums

366 0040215

2,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.03.2023.

 

 

 

177.

“Kosmosi 2”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040146

0,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.03.2023.

 

 

 

178.

“Censoņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100281

1,1223

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.03.2023.

 

 

 

179.

“Medņukalni” Zeltiņu pagasts

īpašums

36940030049

0,6

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

 

x

 

 

17.04.2023.

18.10.2023. pirkuma līgums

 

 

180.

Strazdu iela 14, Alūksne

īpašums

36010396156

0,0637

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.04.2023.

02.10.2023. pirkuma līgums

 

 

181.

Strazdu iela 16, Alūksne

īpašums

36010396158

0,0514

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.04.2023.

04.08.2023. pirkuma līgums

 

 

182.

“Jaunās Papardes”, Veclaicenes pagasts

īpašums

36880030069

0,48

Lauksaimniecība

 

x

 

 

17.04.2023.

20.07.2023. pirkuma līgums

 

 

183.

“Neļķītes” Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760060121

0,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.04.2023.

 

 

 

184.

Bez adreses Mārkalnes pagasts

ZRP

36760060147

4,83

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.04.2023.

 

 

 

185.

“Klusumi” Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020178

0,3100

Mežsaimniecība

 

x

 

 

15.05.2023.

 

 

 

186.

“Dzērves”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100505

0,9500

Mežsaimniecība

 

x

 

 

15.05.2023.

12.04.2024. pirkuma līgums

 

 

187.

“Anti”, Jaunlaicenes pagasts

īpašums

36600030078

2,25

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.06.2023.

02.10.2023. pirkuma līgums

 

 

188.

“Alkšņi”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800030222

2,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.08.2023.

 

 

 

189.

“Jurģi”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800050104

1,12

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.08.2023.

 

 

 

190.

“Salenieki”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760070088

1,4

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.08.2023.

 

 

 

191.

“Zīles”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070168

1,16

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.08.2023.

 

 

 

192.

“Zīles”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070167

1,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.08.2023.

 

 

 

193.

“Zīles”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070242

1,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

21.08.2023.

 

 

 

194.

“Žubītes”, Zeltiņu pagastā

piekritīga

36940020327

0,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.08.2023.

 

 

 

195.

“Žubītes”, Zeltiņu pagastā

piekritīga

36940020326

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

21.08.2023.

 

 

 

196.

“Pullans 218”, Alsviķu pagastā

piekritīga

36420140200

0,0982

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

x

 

 

21.08.2023.

05.04.2024. pirkuma līgums

 

 

197.

“Pullans 91”, Alsviķu pagastā

piekritīga

36420140137

0,0756

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

21.08.2023.

 

 

 

198.

“Vecmeisteri”, Alsviķu pagastā

piekritīga

36420060248

0,8776

Lauksaimniecība

 

x

 

 

21.08.2023.

 

 

 

199.

“Varavīksnes 1”, Alsviķu pagastā

piekritīga

36420060253

0,6000

Lauksaimniecība

 

x

 

 

21.08.2023.

 

 

 

200.

Kārklu iela 1, Alūksnē

īpašums

36010340011

0,7639

Neapgūtu komercdarbības objektu apbūves zeme

x

 

 

 

21.08.2023.

28.12.2023. pirkuma līgums

 

 

201.

“Ceļmala”, Ilzenes pagasts

īpašums

36520030109

1,74

Mežsaimniecība

x

 

 

 

16.10.2023.

19.04.2024. pirkuma līgums

 

 

202.

“Līkumi”, Alsviķu pagasts

īpašums

36420050084

2,06

Mežsaimniecība

x

 

 

 

16.10.2023.

01.03.2024. pirkuma līgums

 

 

203.

Pils iela 88, Alūksne

īpašums

36010345785

0,1140

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

x

 

 

 

16.10.2023.

12.04.2024. pirkuma līgums

 

 

204.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

piekritīga

36440040233

0,6

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

 

 

x

 

16.10.2023.

 

 

 

205.

Rijukalna iela 13A, Alūksne

 

īpašums

36010365520

0,2029

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

16.11.2023.

03.04.2024. pirkuma līgums

 

 

206.

“Nomas zeme”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050331

1,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.11.2023

 

 

 

207.

“Nomas zeme”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050315

1,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.11.2023

 

 

 

208.

“Šalkas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560060119

0,59

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.11.2023

 

 

 

209.

“Šalkas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560060120

1,20

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.11.2023

 

 

 

210.

“Šalkas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560060101

4,55

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.11.2023

 

 

 

211.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040139

2,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.11.2023

 

 

 

212.

“Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, Kalncempju pagasts,

piekritīga

36640040155

0,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.11.2023

 

 

 

213.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680090046

2,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.11.2023

 

 

 

214.

“Jaunbaltiņi”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070312

0.8885

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.11.2023

 

 

 

215.

“Lejas”, Malienas pagasts

īpašums

36720020325

0,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.12.2023.

 

 

 

216.

“Luņķi”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640020136

6,0033

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.12.2023.

 

 

 

217.

“Luņķi”, Kalncempju pagasts

ZRP

36640020098

2,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.12.2023.

 

 

 

218.

“Krūmāji”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020337

0,7

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.01.2024.

 

 

 

219.

“Ceļtekas”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760010198

0,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.01.2024.

 

 

 

220.

“Ignašas 3”, Alsviķu pagasts

īpašums

36420020208

3,6

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.02.2024.

 

 

 

221.

“Ignašas 4”, Alsviķu pagasts

īpašums

36420020209

40,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.02.2024.

 

 

 

222.

“Ošusalas”, Liepnas pagasts

īpašums

36680150046

20,1

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.02.2024.

 

 

 

223.

“Anti”, Jaunlaicenes pagasts

īpašums

36600030070

3,1

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.02.2024.

 

 

 

224.

“Eglaine1”, Pededzes pagasts

īpašums

36800040187

44,2

Mežsaimniecība

 

x

 

 

19.02.2024.

 

 

 

225.

“Lazdiņas1”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880040020

5,94

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2024.

 

 

 

226.

“Celenski”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110087

0,52

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.05.2024.

 

 

 

227.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440040223

3,75

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.05.2024.

 

 

 

228.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440030227

4,24

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.05.2024.

 

 

 

229.

“Paparze”, Annas pagasts

ZRP

36440040245

5,16

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.05.2024.

 

 

 

230.

“Lāčplēši 2- noma”, Annas pagasts

RZF

36440020043

1,8

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.05.2024.

 

 

 

231.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040073

1,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.05.2024.

 

 

 

232.

Dīķa iela 8, Alūksne

 

īpašums

36010394407

0,0670

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.06.2024.

 

 

 

 

Skip to content