Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.2
Alūksnes novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas
10.12.2018.lēmumam Nr. (protokols Nr. 11, 2.p.)

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

 

Zemes vienības nosaukums

Statuss

Kadastra apz.

Kopplatība        ha

Galvenais zemes lietošanas veids

Atsavin.

Atsavin.  Ierobežotam pretendentu lokam (pierobežn.)

Noma

Noma Ierobežotam pretendentu lokam (pierobežn.)

Ievietošanas datums

Izslēgšanas datums

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420020081

2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

2

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420050089

0,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

3.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060269

0,0516

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

4.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060272

0,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

5.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060491

0,1554

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

6.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060495

0,5

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

7.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060507

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 
 

8.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090071

0,2653

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

9.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090227

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

10.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110151

1,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 
 

11.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110193

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 
 

12.

“Starpgabali” Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420130083

1,462

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

13.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110196

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

   14.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420070320

0,7251

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 
 

15. 

„Ataugas”,Strautiņi Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090367

0,2576

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

16.

“Vālodzītes 4”, Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420060299

1,1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

17.

“Priedītes”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060477

1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 
 

18.

“Dārgumi”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090094

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

19

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440010124

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

20

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020096

0,8

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

21.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020099

1,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

22.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020107

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 
 

23.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040113

0,12

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 
 

24.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040219

1,9

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

25.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040234

0,1

Mežsaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

26.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040258

2

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

27.

„Ērcene” Annas pagasts

piekritīga

36440030204

1,5

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

28.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010138

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

29.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010147

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

30.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020104

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

31.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020112

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

32.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440030227

4,54

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

33.

“Paparze”, Annas pagasts

ZRP

36440040245

7,64

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

34.

“VRZ”, Annas pagasts

ZRP

36440040207

3,15

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

35.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440040223

3,24

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

36.

Ezerlejas, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520030117

4,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

09.04.2019.zemes nomas līgums

 

37.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030130

0,0567

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

38.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030139

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

39.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030153

0,1406

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

40.

„Palmas 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 009 0142

2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

41.

„Robežnieki 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 010 0295

0,22

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

42.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040162

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

43.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100294

0,1286

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

44.

„Kreiļi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030180

0,064

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

45.

„Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030143

2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

46.

„Rudži”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560100287

1,02

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

47.

„Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030170

0,3039

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

48.

„VRZ”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560010102

1,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

49.

„Pujekalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560090085

0,05

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

50.

„VRZ Šķilderi”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080139

0,96

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

51.

„Ozoliņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080051

1,8

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

52.

„Krustakalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100154

1,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

53.

„Diānas”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080173

0,84

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

54.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560020048

3,66

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

55.

„Vecavoti”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030167

0,69

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

56.

“Tīlānu karjera”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020265

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

57.

“Apši”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020251

1,6

lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

58.

„Igrēni”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020226

0,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

59.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010125

1,9

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

60.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

Piekritīga

36600040084

1,3

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

61.

“Zvirgzdupes”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010118

2,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

62.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030048

1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

63.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030057

3,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

64.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040190

2,5

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

65.

„Akmentiņi”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680010121

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

66.

Starpgabali, Liepnas pagasts

piekritīga

36680020170

2,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

67.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīgā

36680100373

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

22.02.2019.zemes nomas līgums

 

68.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680020035

18,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

69.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680100188

9,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

70.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680060107

5,37

Lauksaimniecība

 

 

x

x

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

71.

“Sulas, Liepnas pagasts

RZF

36680020091

0,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

72.

“Sulas”, Liepnas pagasts

RZF

36680060075

0,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

73.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680010100

2,81

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

74.

„Parks”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020095

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

75.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010126

3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

04.12.2018.zemes nomas līgums

 

76.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020207

2,2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

77.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020266

1,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

14.06.2019. zemes nomas līgums

 

78.

“Pārupītes”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020262

0,1595

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

79.

“Sulas”, Malienas pagasts

piekritīga

36720040051

1,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

80.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720050035

0,98

Lauksaminiecīvba

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

81.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

82.

“Luņķi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020288

0,63

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

28.11.2018.zemes nomas līgums

 

83.

„Jankas”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050058

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

84.

“Pagasta zeme”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800070387

0,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

85.

“Petrova”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800040134

2,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

86.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīgā

36880010113

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

87.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880020095

0,8

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

88.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030102

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

89.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030154

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

90.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050257

1,7

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

91.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050274

0,4

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

92.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050275

0,25

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

93.

„Meldri”,Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,38

Rekreācijas un zaļās zonas teritorija

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

94.

“Skaras”, Ziemera pagasts

RZF

36960080140

2,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

95.

“Kaivas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080197

0,44

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

96.

”Pakalni”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050281

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

97.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960080149

4,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

98.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960070148

4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

99.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960030141

3,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

100.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960080225

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

101.

“Nākotnes kalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960050261

0,74

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

102.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

piekritīga

36440040297

0,34

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

 

 

103.

“Ķieģeļnieki”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740020121

1,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

104.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040073

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

105.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040046

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

 

 

106.

“Melderi”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740010058

2,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

107.

“Igrīve”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740020143

1,03

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

108.

“Bez adreses”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740060104

3,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

109.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

īpašums

36740010101

3,03

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

110.

“Eglaine”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740010111

0,42

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

111.

“Vārnas”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680060071

1,79

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

07.05.2019. zemes nomas līgums

 

112.

“Varavīksnes”, Alsviķu pagasts

ZRP

36420070095

1,93

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

113.

“Bez adreses”, Pededzes pagasts

RZF

36800070231

2,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

114.

“Kaijas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070230

3,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

115.

“Kalnapedeze 6”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010060

1,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

116.

“Stradi”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070244

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

117.

“Medņi 1”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030080

0,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

118.

“Jaunozoli”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020267

4,67

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

119.

“Bieziņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050128

2,75

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

120.

“Stūrīši”, Zeltiņu pagasts

RZF

36940010011

2,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

121.

“Laukmales”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020319

4,37

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

122.

“Zelmeņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030071

2,59

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums  

123.

“Tīrumi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030065

3,47

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

124.

Bez nosaukuma, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030064

1,0

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

125.

“Tīrumiņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020119

0,65

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

126.

“Miezāji”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560140051

1,70

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

127.

Bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560010151

1,47

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

128.

“Vakari”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110050

7,56

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

129.

“Vakari”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110051

2,32

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

130.

“Starpgabali”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030179

0,1494

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

131.

“Starpgabali”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030189

0,1329

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

132.

“Veikals”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100210

0,07

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

133.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060116

2,984

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

 

 

134.

“Bez adreses ”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560140072

0,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

135.

“VRZ Garjuri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040077

0,86

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

 

 

136.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030143

7,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

137.

“Rāznas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030150

5,07

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

138.

“Ausmiņas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030022

0,353

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

139.

“Ķieģeļkalns 1”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060056

1,21

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

 

 

140.

“Zaļumi”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760070142

1,80

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

141.

“Vārnenieki”, Mārkalnes pagasts

īpašums

36760050151

1,82

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

142.

“Krūmāji”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760080117

8,99

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

143.

“Pagasta zeme”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050182

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

144.

“Ottessils”, Annas pagasts

piekritīga

36440030142

1,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.05.2019.

17.06.2019. zemes nomas līgums

 

145.

“Lejmalas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080112

5,14

Lauksaimniecība

x

 

 

 

20.05.2019.

 

 

146.

“bez adreses”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070062

0,69

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.05.2019.

21.06.2019. zemes nomas līgums

 

147.

bez adreses, Veclaicenes pagasts

RZF

36880050036

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.06.2019.

 

 

148.

“Lejaspeņķi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050035

3,21

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.06.2019.

 

 

149.

bez adreses,
Veclaicenes pagasts

ZRP

36880050271

1,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.06.2019.

 

 

150.

“Koruļu māja”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050211

1,5

1,5

 

 

x

 

17.06.2019.