Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Pielikums Nr.2
Alūksnes novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas
10.12.2018.lēmumam Nr. (protokols Nr. 11, 2.p.)

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

 

Zemes vienības nosaukums

Statuss

Kadastra apz.

Kopplatība ha

Galvenais zemes lietošanas veids

Atsavin.

Atsavin.  Ierobežotam pretendentu lokam (pierobežn.)

Noma

Noma Ierobežotam pretendentu lokam (pierobežn.)

Ievietošanas datums

Izslēgšanas datums

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420020081

2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

2

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420050089

0,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

3.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060269

0,0516

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

4.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060272

0,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

5.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060491

0,1554

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

6.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060495

0,5

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

7.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060507

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 
 

8.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090071

0,2653

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

9.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090227

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

10.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110151

1,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 
 

11.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110193

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 
 

12.

“Starpgabali” Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420130083

1,462

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

13.

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420110196

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

   14.  

Starpgabali, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420070320

0,7251

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 
 

15. 

„Ataugas”,Strautiņi Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090367

0,2576

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

16.

“Vālodzītes 4”, Alsviķu pagasts

Piekritīga

36420060299

1,1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

17.

“Priedītes”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420060477

1

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 
 

18.

“Dārgumi”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420090094

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

19

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440010124

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

20

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020096

0,8

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

21.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020099

1,4

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

22.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440020107

0,9

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 
 

23.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040113

0,12

Mežsaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 
 

24.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040219

1,9

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

25.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040234

0,1

Mežsaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

26.

Starpgabals, Annas pagasts

piekritīga

36440040258

2

Mežsaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

27.

„Ērcene” Annas pagasts

piekritīga

36440030204

1,5

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

28.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010138

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

29.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440010147

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

30.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020104

0,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

31.

„Priedkalnītes”, Annas pagasts

piekritīga

36440020112

0,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

32.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440030227

4,54

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

33.

“Paparze”, Annas pagasts

ZRP

36440040245

7,64

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

34.

“VRZ”, Annas pagasts

ZRP

36440040207

3,15

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

35.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

ZRP

36440040223

3,24

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

15.05.2019. zemes nomas līgums

 

36.

Ezerlejas, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520030117

4,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

09.04.2019.zemes nomas līgums

 

37.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030130

0,0567

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

38.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030139

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

39.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030153

0,1406

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 
 

40.

„Palmas 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 009 0142

2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

41.

„Robežnieki 1”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

3656 010 0295

0,22

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

42.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040162

0,4

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

43.

Starpgabali, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100294

0,1286

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

44.

„Kreiļi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030180

0,064

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

45.

„Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030143

2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 
 

46.

„Rudži”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560100287

1,02

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

47.

„Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030170

0,3039

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

48.

„VRZ”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560010102

1,1

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

49.

„Pujekalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560090085

0,05

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

50.

„VRZ Šķilderi”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080139

0,96

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 
 

51.

„Ozoliņi”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080051

1,8

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

52.

„Krustakalns”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100154

1,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

53.

„Diānas”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560080173

0,84

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

54.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560020048

3,66

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

55.

„Vecavoti”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030167

0,69

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

56.

“Tīlānu karjera”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020265

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

57.

“Apši”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020251

1,6

lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

58.

„Igrēni”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020226

0,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

59.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010125

1,9

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

60.

Starpgabali, Jaunlaicenes pagasts

Piekritīga

36600040084

1,3

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

61.

“Zvirgzdupes”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600010118

2,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

62.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030048

1

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

63.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640030057

3,6

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

64.

Starpgabali, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040190

2,5

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

65.

„Akmentiņi”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680010121

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

66.

Starpgabali, Liepnas pagasts

piekritīga

36680020170

2,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

67.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīgā

36680100373

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

22.02.2019.zemes nomas līgums

 

68.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680020035

18,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

69.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680100188

9,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

70.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680060107

5,37

Lauksaimniecība

 

 

x

x

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

71.

“Sulas, Liepnas pagasts

RZF

36680020091

0,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

72.

“Sulas”, Liepnas pagasts

RZF

36680060075

0,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

73.

“Bez adreses”, Liepnas pagasts

RZF

36680010100

2,81

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

08.02.2019.zemes nomas līgums

 

74.

„Parks”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020095

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

75.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010126

3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

04.12.2018.zemes nomas līgums

 

76.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020207

2,2

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

77.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020266

1,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

14.06.2019. zemes nomas līgums

 

78.

“Pārupītes”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020262

0,1595

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

79.

“Sulas”, Malienas pagasts

piekritīga

36720040051

1,5

Lauksaimniecība

x

 

 

 

10.12.2018.

 

 

80.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720050035

0,98

Lauksaminiecīvba

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

81.

“Bez adreses”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

10.12.2018.

 

 

82.

“Luņķi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020288

0,63

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

28.11.2018.zemes nomas līgums

 

83.

„Jankas”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050058

0,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

84.

“Pagasta zeme”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800070387

0,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

85.

“Petrova”, Pededzes pagasts

piekritīgā

36800040134

2,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

86.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīgā

36880010113

0,5

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

87.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880020095

0,8

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

88.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030102

0,3

Lauksaimniecība

 

x

 

 

10.12.2018.

 

 

89.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880030154

0,2

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

90.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050257

1,7

Lauksaimniecība

 

x

 

x

10.12.2018.

 

 

91.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050274

0,4

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

92.

„Starpgabals”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050275

0,25

Lauksaimniecība

 

x

x

 

10.12.2018.

 

 

93.

„Meldri”,Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,38

Rekreācijas un zaļās zonas teritorija

 

 

x

 

10.12.2018.

 

 

94.

“Skaras”, Ziemera pagasts

RZF

36960080140

2,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

95.

“Kaivas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080197

0,44

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

96.

”Pakalni”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050281

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

10.12.2018.

 

 

97.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960080149

4,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

16.05.2019. zemes nomas līgums

 

98.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960070148

4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

99.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960030141

3,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

100.

“Aitiņas”, Ziemera pagasts

RZF

36960080225

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

101.

“Nākotnes kalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960050261

0,74

Lauksaimniecība

 

 

x

 

10.12.2018.

01.04.2019.zemes nomas līgums

 

102.

“Pagasta zeme”, Annas pagasts

piekritīga

36440040297

0,34

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

 

 

103.

“Ķieģeļnieki”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740020121

1,01

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

104.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040073

1,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

105.

“Dzirksteles”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740040046

0,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

 

 

106.

“Melderi”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740010058

2,1

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

107.

“Igrīve”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740020143

1,03

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

108.

“Bez adreses”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740060104

3,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

109.

“Ābeles”, Mālupes pagasts

īpašums

36740010101

3,03

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

110.

“Eglaine”, Mālupes pagasts

piekritīga

36740010111

0,42

Lauksaimniecība

 

 

 

x

18.03.2019.

24.04.2019. zemes nomas līgums

 

111.

“Vārnas”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680060071

1,79

Lauksaimniecība

 

 

x

 

18.03.2019.

07.05.2019. zemes nomas līgums

 

112.

“Varavīksnes”, Alsviķu pagasts

ZRP

36420070095

1,93

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

113.

“Bez adreses”, Pededzes pagasts

RZF

36800070231

2,0

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

114.

“Kaijas”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070230

3,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

115.

“Kalnapedeze 6”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010060

1,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

116.

“Stradi”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070244

1,2

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

117.

“Medņi 1”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030080

0,9

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

118.

“Jaunozoli”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020267

4,67

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

119.

“Bieziņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940050128

2,75

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

120.

“Stūrīši”, Zeltiņu pagasts

RZF

36940010011

2,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

121.

“Laukmales”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020319

4,37

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

122.

“Zelmeņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030071

2,59

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums  

123.

“Tīrumi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030065

3,47

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

124.

Bez nosaukuma, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030064

1,0

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

125.

“Tīrumiņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020119

0,65

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

27.05.2019. zemes nomas līgums

 

126.

“Miezāji”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560140051

1,70

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

127.

Bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560010151

1,47

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

128.

“Vakari”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110050

7,56

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

129.

“Vakari”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110051

2,32

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

130.

“Starpgabali”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030179

0,1494

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

131.

“Starpgabali”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030189

0,1329

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

132.

“Veikals”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560100210

0,07

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

 

 

133.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060116

2,984

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

14.01.2020. zemes nomas līgums

 

134.

“Bez adreses ”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560140072

0,58

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

29.05.2019. zemes nomas līgums

 

135.

“VRZ Garjuri”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040077

0,86

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

 

 

136.

“Bez adreses”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030143

7,2

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

137.

“Rāznas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030150

5,07

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

138.

“Ausmiņas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030022

0,353

Lauksaimniecība

 

x

 

 

15.04.2019.

 

 

139.

“Ķieģeļkalns 1”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060056

1,21

Lauksaimniecība

x

 

 

 

15.04.2019.

 

 

140.

“Zaļumi”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760070142

1,80

Lauksaimniecība

 

 

 

x

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

141.

“Vārnenieki”, Mārkalnes pagasts

īpašums

36760050151

1,82

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

142.

“Krūmāji”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760080117

8,99

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

143.

“Pagasta zeme”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050182

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

15.04.2019.

20.05.2019. zemes nomas līgums

 

144.

“Ottessils”, Annas pagasts

piekritīga

36440030142

1,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.05.2019.

17.06.2019. zemes nomas līgums

 

145.

“Lejmalas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560080112

5,14

Lauksaimniecība

x

 

 

 

20.05.2019.

 

 

146.

“bez adreses”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800070062

0,69

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.05.2019.

21.06.2019. zemes nomas līgums

 

147.

bez adreses, Veclaicenes pagasts

RZF

36880050036

2,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

148.

“Lejaspeņķi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050035

3,21

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

149.

bez adreses,
Veclaicenes pagasts

ZRP

36880050271

1,4

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

150.

“Koruļu māja”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880050211

1,5

1,5

 

 

x

 

17.06.2019.

27.08.2019. zemes nomas līgums

 

151.

“Kaķi”, Malienas pagasts

RZF

36720020198

2,95

Lauksaimniecība

x

 

x

 

12.08.2019.

13.12.2019. zemes nomas līgums

 

152.

Ozolu iela 4, Alūksne

īpašums

36010400021

0,1393

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

 

 

153.

Ozolu iela 4A, Alūksne

īpašums

36010400023

0,2675

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

 

 

154.

Ozolu iela 6A, Alūksne,

īpašums

36010400024

0,3380

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

 

 

155.

Ozolu iela 8, Alūksne,

īpašums

36010400025

0,3048

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

 

 

156.

Ozolu iela 10, Alūksne

īpašums

36010400026

0,2782

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

 

 

157.

Pleskavas iela 3A, Alūksne

īpašums

36010400022

0,2573

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.08.2019.

 

 

158.

“Starpgabals”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050218

0,3050

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

28.11.2019. zemes nomas līgums

 
159.

Vālodzes iela 21, Alūksne

piekritīga

36010396290

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
160.

Cīruļu iela 5, Alūksne

piekritīga

36010396147

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
161.

Sīļu iela 13, Alūksne

piekritīga

36010396057

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
162.

Briežu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396015

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
163.

Dzeņu iela 6, Alūksne

piekritīga

36010396182

0,097

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
164.

Briežu iela 4, Alūksne

piekritīga

36010396016

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
165.

Cīruļu iela 1, Alūksne

piekritīga

36010396122

0,069

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
166.

Dzeņu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396150

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
167.

Strazdu iela 2, Alūksne

piekritīga

36010396193

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
168.

Strazdu iela 14, Alūksne

piekritīga

36010396156

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
169.

Cīruļu iela 3, Alūksne

piekritīga

36010396189

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
170.

Cielavu iela 9, Alūksne

piekritīga

36010396234

0,063

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

12.10.2019.

 

 
171.

Akas iela 28, Alūksne,

piekritīga

36010396463

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
172.

Druvu iela 4, Alūksne

piekritīga

36010396486

0,073

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
173.

Druvu iela 6, Alūksne

piekritīga

36010396488

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
174.

Kadiķu iela 21, Alūksne,

piekritīga

36010394567

0,051

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
175.

Kadiķu iela 25, Alūksne

piekritīga

36010394569

0,048

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
176.

Pīlādžu iela 19, Alūksne,

piekritīga

36010394539

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
177.

Pīlādžu iela 20, Alūksne

piekritīga

36010391648

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
178.

“Pullans 190”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420140185

0,1196

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

 

 

x

 

12.10.2019.

04.12.2019. zemes nomas līgums

 
179.

“Elkšņi”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

36600020188

0,3660

Lauksaimniecība

 

x

 

 

12.10.2019.

 

 
180.

“Šļukuma karjera”, Jaunlaicenes pagasts

piekritīga

3660 001 0117

0,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

22.11.2019. zemes nomas līgums

 
181.

“Kalna Zeņģi”, Veclaicenes pagasts

piekritīga

36880020068

1,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

05.12.2019. zemes nomas līgums

 
182.

“Pērles 8”, Veclaicenes pagasts

RZF

36880020111

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

05.12.2019. zemes nomas līgums

 
183.

“Drusku ferma”, Veclaicenes pagasts

RZF

36880020172

1,19

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

05.12.2019. zemes nomas līgums

 
184.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070108

1,85

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
185.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960070111

4,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

 

 
186.

“Eglāji”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960070077

4,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
187.

bez adreses, Ziemera pagasts

piekritīga

36960070123

4,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
188.

“Eglāji”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960070076

1,2

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
189.

“Žagariņi”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080180

5,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
190.

“Vaidavieši”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960030140

6,3

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

 

 
191.

“Rijukalns”, Ziemera pagasts

īpašums

36960050269

0,8

Lauksaimniecība

 

 

x

 

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
192.

“Volti”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960030144

2,7

Lauksaimniecība

 

 

 

x

12.10.2019.

08.11.2019. zemes nomas līgums

 
193.

“Silavas”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050306

0,2567

Lauksaimniecība

x

 

 

 

12.10.2019.

 

 
194.

“Mazburtnieki”, Alsviķu pagasts

piekritīga

36420070320

0,7251

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
195.

“Laukmales”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940020319

5,0

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
196.

bez nosaukuma,

Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030064

1,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
197.

“Tīrumi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030065

3,47

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
198.

“Zelmeņi”, Zeltiņu pagasts

piekritīga

36940030071

3,4

Lauksaimniecība

 

x

 

 

19.11.2019.

 

 
199.

“Stāmeri”, Mārkalnes pagasts

piekritīga

36760050183

12,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

09.12.2019.

 

 
200.

“Mākonīši”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020256

0,70

Lauksaimniecība

x

 

x

 

20.01.2020.

03.03.2020. zemes nomas līgums

 
201.

“Daumanti”, Ilzenes pagasts

piekritīga

36520050128

4,6

Lauksaimniecība

 

 

x

 

20.01.2020.

17.03.2020. zemes nomas līgums

 
202.

“Skolas ganības”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020243

1,5

Lauksaimniecība

 

 

 

x

20.01.2020.

03.03.2020. zemes nomas līgums

 
203.

“Jaunratenieki”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960050277

0,50

Lauksaimniecība

x

 

x

 

17.02.2020.

 

 
204.

“Pauguri”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080188

3,6

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.02.2020.

 

 
205.

“Meldri”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940020110

0,3836

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

x

 

 

 

17.02.2020.

 

 
206.

Malienas iela 12, Alūksne

īpašums

36010170012

2,3292

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

x

 

 

 

17.02.2020.

 

 
207.

“Ploskums”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560020017

2,00

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

 

 
208.

“Ploskums”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560020044

3,10

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

 

 
209.

“Rāmuļi”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560050040

2,20

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

 

 
210.

“Vējkalni”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560110059

2,80

Lauksaimniecība

 

 

 

x

17.02.2020.

10.03.2020. zemes nomas līgums

 
211.

“Vecavoti”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030168

1,73

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

 

 
212.

bez adreses, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560030033

1,87

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

09.03.2020. zemes nomas līgums

 
213.

“Garasimi”, Jaunalūksnes pagasts

RZF

36560090138

1,77

Lauksaimniecība

 

 

x

 

17.02.2020.

09.03.2020. zemes nomas līgums

 
214.

“Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560040038

6,40

Lauksaimniecība

 

x

 

 

17.02.2020.

 

 

232.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100299

2,1

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

 

233.

“Līvāni 98”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100515

0,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

234.

“Nomas zeme”, Liepnas pagasts

piekritīga

36680100527

0,5309

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

235.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680130073

0,98

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

236.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680100509

0,86

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

237.

“Liepnas lauki”, Liepnas pagasts

īpašums

36680100375

3,5

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

238.

“Vīgriezes”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080220

0,33

Lauksaimniecība

x

 

 

 

16.03.2020.

 

 

239.

“Saknes”, Ziemera pagasts

piekritīga

36960080193

0,3

Lauksaimniecība

 

 

 

 

16.03.2020.

 

 

240.

“Brakši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640020101

2,3

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

241.

“Brakši”, Kalncempju pagasts

piekritīga

36640040159

1,9

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

 

242.

“Ķieģeļnīca”, Jaunalūksnes pagasts

ZRP

36560060057

2,64

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

243.

“Smilga”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560030172

2,90

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

 

244.

“Miezāji”, Jaunalūksnes pagasts

piekritīga

36560140049

5,50

Lauksaimniecība

 

 

 

x

16.03.2020.

 

 

245.

“Akmentiņi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720020133

0,68

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

246.

“Lauciņi”, Malienas pagasts

piekritīga

36720010101

0,3151

Lauksaimniecība

x

 

x

 

16.03.2020.

 

 

247.

“Zaļavecs”, Pededzes pagasts

piekritīga

36800010155

35,7

Lauksaimniecība

 

 

x

 

16.03.2020.

 

 

248.

“Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagasts

īpašums

36940010014

4,29

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

x

 

 

 

16.03.2020.7