Atkritumu apsaimniekošana - Alūksnes novads

Atkritumu apsaimniekošana

 

2017. gada 12. novembrī, saskaņā ar iepirkuma par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novada teritorijā,
rezultātiem, darbu uzsāka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss”.

PAZIŅOJUMS PAR REORGANIZĀCIJU

2024. gada 2. februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu par reorganizāciju un konkrēti, komercreģistrā tika ierakstīta informācija par reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA „LAUTUS VIDE“, vienotais reģistrācijas Nr. 44103141663, komercsabiedrību SIA „Pilsētvides serviss“, vienotais reģistrācijas Nr. 40003244831.

SIA „LAUTUS VIDE“ norāda, ka saskaņā ar reorganizācijas līgumu un Komerclikuma noteikumiem, visi starp klientiem un SIA “Pilsētvides serviss” noslēgtie līgumi ir spēkā, tos nav nepieciešams pārslēgt un līgumi turpinās tajos paredzētā apmērā un termiņā.

SIA “LAUTUS VIDE” rekvizīti:

Reģistrācijas numurs: 44103141663,

juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Gurnicas”, LV-2123

Tālrunis: 26622989, 64382838 ( Alūksne)

Norēķinu informācija:

BluOr Bank AS

LV59CBBR1129858900030

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

LV29RIKO0000083605338

Swedbank AS

LV02HABA0001408031721SIA “LAUTUS VIDE” Alūksnes filiāles biroja adrese:
Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē (blakus “Auto Kada” veikalam).
Tālrunis: 64382838
Mobilais tālrunis 26622989
E-pasts: aluksne@pilsetvide.lv

Informācija par līgumu slēgšanu, SIA “LAUTUS VIDE” pakalpojumiem: https://lautusvide.lv/

Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novadā Atkritumu šķirošana
IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAS PASĀKUMI
Skip to content