Alūksnes Lielie un Mazie kapi - Alūksnes novads

Alūksnes Lielie un Mazie kapi

Kapusvētki – augusta pirmajā svētdienā.

Svecīšu vakars – oktobra pirmajā sestdienā.

Alūksnes novada Lielos un Mazos kapus kopj, uzrauga un nodrošina to funkcionēšanu pašvaldības aģentūra „Spodra”.

Kapsētas pārzinis – 26161235

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

Kapsētas pārziņa pakalpojumi Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos

1 apbedījums

48,66 EUR

Kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojums bēru ceremonijai (apbedīšanas dienā)

1 reize

8,68 EUR

Zvanītāja pakalpojumi kapličā

20 minūtes

3,69 EUR

Kā nokļūt

Pašvaldības aģentūra „Spodra”

Alūksnes Lielie kapi – kapsētas pārziņa māja

 
Skip to content