Kapsētas Pededzes pagastā - Alūksnes novads

Kapsētas Pededzes pagastā

Kūdupes kapi

Kapu svētki – ceturtajā jūlija sestdienā

Svecīšu vakars – ceturtajā septembra sestdienā.

Kontaktpersona: Mirdza Korne, bibliotēkas vadītāja
Tālruņi 25608756, bibl.pededze@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta Kūdupes kapu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena EUR, bez  PVN

1. Apbedījuma vietas ierādīšana

1

6.37

2. Kapa vietas ierādīšana:

 

 

2.1.

Vienvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

7.53

2.2.

Divvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

8.02

2.3.

Trīsvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

8.52

2.4.

Četrvietīgas kapa vietas ierādīšana

1

9.01

 

Skip to content