Komunālie pakalpojumi - Alūksnes novads

Komunālie pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana

 

Centralizētā siltumapgāde

SIA “Alūksnes enerģija”

Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Info tālrunis: 64321793
Tālrunis avārijas gadījumos: 20039531
info@aluksnesenergija.lv

SIA “Alūksnes enerģija” sniedz šādus pakalpojumus:
Siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana Alūksnes pilsētā

Namu apsaimniekošana

SIA „Alūksnes nami”
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64321456
e-pasts: info@aluksnesnami.lv
www.aluksnesnami.lv

SIA "Alūksnes nami" sniedz šādus pakalpojumus:
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Ēku tīrīšana un uzkopšana, piemājas teritoriju tīrīšana;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniskie pakalpojumi.
SIA "Alūksnes nami" pakalpojumu cenrādis

Centralizētā ūdensapgāde

SIA „RŪPE”
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64381086
e-pasts: info@rupe.lv
www.rupe.lv

SIA „RŪPE” sniedz šādus pakalpojumus:
Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Septisko tualešu iztukšošana
Bioloģisko tualešu iznomāšana pasākumiem

Apmaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022.gada 27.janvāra lēmumu nr. 21 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”. Lēmums.

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR, bez PVN Tarifs EUR, ar PVN*
Ūdensapgāde 1 m3 1.27 1.54
Kanalizācija 1 m3 2.03 2.46
Kopā 1 m3 3.30 3.99

*„Pievienotās vērtības nodokļa likums” paredz, ka pašlaik spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme 21%.

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.rupe.lv/

Skip to content