Komunālie pakalpojumi - Alūksnes novads

Komunālie pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana

 

Centralizētā siltumapgāde

SIA “Alūksnes enerģija”

Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Info tālrunis: 64321793
Tālrunis avārijas gadījumos: 20039531
info@aluksnesenergija.lv

SIA “Alūksnes enerģija” sniedz šādus pakalpojumus:
Siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana Alūksnes pilsētā
Siltumenerģijas tarifs   55,05 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Namu apsaimniekošana

SIA „Alūksnes nami”
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64321456
e-pasts: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv
www.aluksnesnami.lv

SIA "Alūksnes nami" sniedz šādus pakalpojumus:
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Ēku tīrīšana un uzkopšana, piemājas teritoriju tīrīšana;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniskie pakalpojumi.
SIA "Alūksnes nami" pakalpojumu cenrādis

Centralizētā ūdensapgāde

SIA „RŪPE”
Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64381086
e-pasts: info@rupe.lv
www.rupe.lv

SIA „RŪPE” sniedz šādus pakalpojumus:
Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Septisko tualešu iztukšošana
Bioloģisko tualešu iznomāšana pasākumiem
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem

Skip to content