Alūksnes Tūrisma informācijas centrs - Alūksnes novads

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Pils iela 25A,
Alūksne, Alūksnes novads

Vadītāja: Iveta VEĻĶERE
Tālrunis: 25779965
e-pasts: tic@aluksne.lv, iveta.velkere@aluksne.lv

Vadītājas vietniece Dace BUMBIERE-AUGULE
Tālrunis: 26871868
e-pasts: dace.bumbiere-augule@aluksne.lv

Tūrisma informācijas speciāliste Vita RENCE (ilgstošā prombūtnē)
Tūrisma informācijas speciāliste Elīna KOLA
Tālrunis: 64322804; 25442335
e-pasts: elina.kola@aluksne.lv

Tūrisma mārketinga un reklāmas speciāliste Līva ŠAICĀNE
Tālrunis: 29130280
e-pasts: liva.saicane@aluksne.lv

www.visitaluksne.lv/

Skip to content