Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

Pils ielā 25A,
Alūksne, Alūksnes novads

Vadītāja: Iveta VEĻĶERE
Tālrunis: 64322804, 25779965
e-pasts: tic@aluksne.lv, iveta.velkere@aluksne.lv

Tūrisma informācijas speciāliste Vita RENCE
Tālrunis: 25442335
e-pasts: vita.rence@aluksne.lv

Tūrisma mārketinga un reklāmas speciālists Aigars RIBUŠS
Tālrunis: 29130280
e-pasts: aigars.ribuss@aluksne.lv

www.visitaluksne.lv/