Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes novada pašvaldības
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola(Reģ. Nr. 4412903320)
aicina pieteikties darbā NAKTS AUKLI uz noteiktu laiku (0,5 slodzes)

Prasības pretendentam

 • spēja strādāt naktīs;
 • zināšanas par veselības un drošības noteikumiem;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme rīkoties nestandarta situācijās;
 • spēja saprasties un pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām tiks uzskatīta par prioritāti.

Amatam noteiktā mēnešalga par slodzi 447.00 EUR

Summētais darba laiks.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 22.novembrim plkst. 10.00  Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354, lvs@aluksne.lv
Kontaktpersona: Ilona Kazimirjonoka, ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv, t. 26131191


Alūksnes novada pašvaldības
PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489982)
aicina pieteikties darbā apkopēju tautas namā (uz noteiktu laiku)

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • prasmes tīrīšanas līdzekļu pielietošanā un darbā ar sadzīves tehniku;

Galvenie darba pienākumi:

Tīrības un kārtības uzturēšana Pededzes tautas nama telpās.

Alga par 1.0 slodzi 430,00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Pededzes pagasta pārvalde informē, ka:
Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2019.gada 25.novembrim nosūtīt pa e-pastu pededze@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Pededzes pagasta pārvaldē, „Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4352.
Kontakttālrunis: mob.26597354.


Alūksnes novada pašvaldības Ziemeru pamatskola
Reģistrācijas kods 90009891336
aicina pieteikties darbā no 2020.gada janvāra angļu valodas skolotāju
uz 18 kontaktstundām, darba samaksa pēc tarifikācijas, algas likme EUR 750.00

Prasības:

 • MK noteikumiem atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu;
 • Prasme strādāt ar interaktīvām tehnoloģijām.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Ziemeru pamatskola  informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Dzīves un darba aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2019.gada 2.decembra plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai elektroniski e-pastā skola.ziemeri@aluksne.lv.
Kontaktpersona Ilze Andronova, t.26630322


ALŪKSNES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
reģistrācijas kods 90009899170
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
TŪRISMA INFORMĀCIJAS SPECIĀLISTA amatu (pilnas slodzes darbs uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 1. Apkalpot Tūrisma informācijas centra apmeklētājus, sniegt un sagatavot nepieciešamo informāciju;
 2. Administrēt Tūrisma informācijas centra datubāzes, veidot un izvietot aktuālo informāciju nozares interneta vietnēs un citos publiskajos tūrisma informācijas tīklos;
 3. Nodrošināt tūrisma maršrutu un produktu izstrādi, attīstību un tālāku informācijas nodošanu iedzīvotājiem un viesiem;
 4. Sekmēt Alūksnes novada reprezentācijas materiālu (kartes, bukleti u.c.) izstrādi;
 5. Sniegt Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumus un noformēt šī procesa dokumentus;
 6. Popularizēt Alūksnes novadu un tā tūrisma produktus tūrisma izstādēs, semināros un konferencēs u.c. pasākumos.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • Pieredze interneta vietņu administrēšanā un komunikācijas nodrošināšanā sociālajos tīklos;
 • Vēlama pieredze tūrisma jomā vai klientu apkalpošanā;
 • Labas latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • Labas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas) un biroja tehniku;
 • Labas plānošanas, organizatoriskas un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība un prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • Spēja apkopot un analizēt informāciju, sagatavot preses relīzes;
 • Precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta.

Amatam noteiktā mēnešalga no 800 EUR.

Informējam, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2019.gada 22.novembrim plkst.16.00 var nosūtīt pa e-pastu iveta.velkere@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, Pils ielā 25A, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Iveta VEĻĶERE, tālr.25779965.


Alūksnes novada pašvaldības
LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489893)
aicina pieteikties darbā Dramatiskā kolektīva "Troksnis" režisoru uz 0.1 slodzi

Pienākumi:
- organizēt un vadīt amatierteātra darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
- organizēt piedalīšanos teātra skatēs, pagasta pasākumos, novada svētkos;
- nodrošināt kolektīva komplektēšanu.

Prasības pretendentiem:
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- radoša, mākslinieciskā domāšana;
- augsta atbildības sajūta.

Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 48.90 EUR .

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Liepnas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 15.novembrim nosūtīt pa e-pastu liepna@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Liepnas pagasta pārvaldē, „Liepziedi", Liepna, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354.
Kontakttālrunis 29438300


Alūksnes novada pašvaldības
LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489893 )
aicina pieteikties darbā dāmu deju kolektīva „Veldze" vadītāju uz 0.1 slodzi

Pienākumi:
- organizēt un vadīt deju kolektīva darbu;
- organizēt piedalīšanos deju skatēs, plānotajos pagasta pasākumos, novada un valsts svētkos;
- nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

Prasības pretendentiem:
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- radoša, mākslinieciskā domāšana;
- augsta atbildības sajūta;
- speciālās zināšanas- deju kolektīva vadīšanas metodika, darba plānošana.

Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 48.90 EUR .

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Liepnas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 15.novembrim nosūtīt pa e-pastu liepna@aluksne.lv ,  pa pastu, vai nogādāt personīgi  Liepnas pagasta pārvaldē, „Liepziedi", Liepna, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354.
Kontakttālrunis 29438300


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
Struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu (viena slodze)

 Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

 •  atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Amatam noteiktā mēnešalga 550,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba organizācija: summētais darba laiks pēc grafika.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 27. novembrim plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 90000019312
aicina pieteikties darbā par pirmsskolas iestādes māsu uz 0,5 slodzi

Darba apraksts:

 • Kopā ar administrāciju organizēt, kontrolēt un nodrošināt kompleksos pasākumus izglītojamo dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • Kontrolēt izglītojamo ēdināšanas organizāciju izglītības iestādē;
 • Sekot sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai izglītības iestādē.

Prasības pretendentam:

 • pretendentam jābūt reģistrētam medicīnas māsu reģistrā;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • precizitāte, augsta atbildība darba pienākumu izpildē, labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, izpratne par lietišķo etiķeti;
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 243,00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.12:00, nosūtot pa pastu, e-pastu pienenite@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „ PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.
Kontaktpersona: Ingūna Dovgāne, mob.t.22014489.