Vakances pašvaldībā

 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
UZKOPŠANAS DARBU MEISTARA (sezonas) amatu (7 vakances)

Galvenie darba pienākumi:
Alūksnes pilsētas zaļo zonu, parku, apstādījumu kopšana, zāles un koku atvašu pļaušana. Teritorijas labiekārtošanas darbi.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • iniciatīva, spēja plānot savu darbu, atbildības sajūta;
 • prasme pieņemt lēmumus dažādās situācijās;
 • motorzāģa un krūmgrieža operatora apliecība (stājoties darbā);
 • labas komunikācijas spējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Amatam noteiktā mēnešalga 540.00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 11.00 nosūtot pa pastu, e-pastu spodra@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi - PA “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301.
Kontaktpersona: Jānis PŪPOLS, tālr.29195915.


PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
palīgstrādnieka (sezonas) amatu (3 vakances)

Galvenie darba pienākumi:
Alūksnes pilsētas zaļo zonu, parku, apstādījumu, puķu dobju kopšana un ravēšana. Teritorijas labiekārtošanas darbi, tai skaitā atkritumu savākšana un šķirošana. Gājēju ietvju un celiņu uzkopšanas darbi.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • iniciatīva, spēja plānot savu darbu, atbildības sajūta;
 • prasme pieņemt lēmumus dažādās situācijās;
 • labas komunikācijas spējas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 430.00 EUR.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2020.gada 3.aprīlim plkst. 11.00 nosūtot pa pastu, e-pastu spodra@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi - PA “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301.
Kontaktpersona: Jānis PŪPOLS, tālr.29195915


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
Struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs “Alūksne” izsludina pretendentu pieteikšanos
uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu (viena slodze)

  Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Amatam noteiktā mēnešalga 785,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba organizācija: summētais darba laiks pēc grafika.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 28. marta plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt iemītnieku pamatvajadzības, funkcionālās un pašaprūpes spējas;
 • izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās aprūpes plānus un nodrošināt to īstenošanu;
 • organizēt aprūpes darbu un izstrādāt aprūpētāju ikmēneša darba grafiku;
 • organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 508,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 29. aprīlim plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840