Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 90000019312
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA  amatu 1,00 darba slodzei (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • izglītība atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Amatam noteiktā mēnešalga no 790,00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2021.gada 19.jūnijam plkst.12:00, nosūtot pa pastu, e-pastu pienenite@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

„ PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.

Kontaktpersona: Ingūna Dovgāne, mob.t.22014489.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • Izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās rehabilitācijas plānus un nodrošināt to īstenošanu;
 • palīdzēt iemītniekiem saglabāt/uzlabot sociālās prasmes, veicinot iemītnieka līdzdalību savu sociālo prasmju apgūšanā;
 • organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes (pastaigas, nodarbības radošā istabā u.c.);
 • iesaistīties iemītnieku kultūras pasākumu organizēšanā, apmeklēšanā u.c.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā;
 • vienmēr ir korekta un labvēlīga izturēšanās pret ikvienu iemītnieku, darbinieku, apmeklētāju u.c.;
 • piemīt psihiskā noturība, savaldība, iecietība un ātra reakcija krīzes situācijās, atbildības sajūta, uzticamība, elastīgums un spēja uzņemt kritiku;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un prasme strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē
adrese: Uzvaras ielā 1, Alūksnē vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv
līdz 2021. gada 28. jūnijam plkst. 1200

Kontaktpersonas:
Irina BAIKOVA: 25626911
Ina RAIPULE: 27865635
Darba vietas adrese: SAC “Pīlādži”, “Saules”, Mālupē, Mālupes pagastā,  Alūksnes novadā.
Mēnešalga: 595,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, pēc trīs mēnešu pārbaudes laika).
Par rezultātiem pretendentus informēsim e-pastā vai telefoniski.

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.


PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
Reģistrācijas kods  90002299846
izsludina pretendentu pieteikšanos uz uzkopšanas darbu meistara (sezonas) amata vietu

Galvenie darba pienākumi: Zāles pļaušana, koku un krūmu atvašu nogriešana Alūksnes pilsētas teritorijā.

Prasības pretendentam:

- pamata vai vidējā izglītība;
- pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
- motorzāģa, krūmgrieža operatora apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 540.00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2021.gada 14.jūnijam pulksten 12:00 nosūtot pa e-pastu spodra@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē,  LV- 4301.
Kontaktpersona: Jānis PŪPOLS, tālrunis 29195915.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622
atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz  pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Alūksnes nami” VALDES LOCEKĻA amatu

Valdes locekļa pienākums ir vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem, pilnvarojuma līgumam un normatīvo aktu prasībām.

Kandidātam/-ei izvirzāmās prasības

 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas, tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “Alūksnes nami” komercdarbības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības (nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana) jomu;
 • izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, par pašvaldības kapitālsabiedrību

darbību un to pārvaldi, t.sk. kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu;

 • izpratne un zināšanas par administratīvo un finanšu vadību, pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Nepieciešamās kompetences

 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par kandidātu/-i uz valdes locekļa amatu kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Kandidātam/-ei jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, datētu, motivētu pieteikumu SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa kandidātu nominācijas procesam (izmantojot nolikuma 1.pielikumā noteikto formu);
 • dzīves gājuma aprakstu jeb CV (Curriculum Vitae), kas sagatavots atbilstoši Europass CV standarta formai, iekļaujot pašvērtējumu par datorprasmēm, informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecību un norādīt kontaktinformāciju par personām, no kurām Komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu (vismaz par pēdējo darba vietu);
 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu, ka uz kandidātu nav attiecināmi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi (izmantojot nolikuma 2.pielikumā noteikto formu);
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei (C1 līmenis) (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • redzējums par SIA “Alūksnes nami” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses). Informācija par kapitālsabiedrību pieejama aluksnesnami.lv ;
 • citu dokumentu kopijas, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot, kas apliecinātu izvirzīto prasību izpildi;

Pieteikuma dokumentus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesam” var iesnieg Alūksnes novada pašvaldībai:

 • Alūksnes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1.stāvā darba dienās (pirmdien no 8.00 - 17.30, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 - 17.00, piektdien no plkst.8.00 – 16.30);
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;

Pieteikuma dokumentus var iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@aluksne.lv vai izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 16.jūnija plkst. 15.00

Ar informācija par situāciju SIA “Alūksnes nami”, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem var iepazīties šeit

Ar nominācijas procesa nolikumu var iepazīties šeit

Ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties šeit

Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

Mēneša atlīdzība no 1570 EUR līdz 2286 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Kontaktpersona: Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Dzintars Adlers tālr. 29299933

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Piesakoties konkursam uz vakanto valdes locekļa amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei konkursa mērķim – kandidātu atlases nodrošināšanai.


Smiltenes mūzikas skola
Aicina darbā SITAMINSTRUMENTU SPĒLES PADAGOGU
(pilns darba laiks – 30 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes pārbaudījumu organizēšanā un vērtēšanā;
 • piedalīties izglītības iestādes kultūrdzīvē, sniegt priekšlikumus tās organizēšanā;
 • nodrošināt izglītojamo dalību konkursos, festivālos un citos līdzīgos pasākumos.

Prasības:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība;
 • valsts valodas prasmes labā līmenī;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Atalgojums ne mazāks par valstī noteikto minimālo pedagoģisko atalgojumu - 790,00 EUR par likmi pirms nodokļu nomaksas, kā arī visas iekšējā kārtībā noteiktās piemaksas. Pēc pārbaudes laika tiek nodrošināta arī darbinieka veselības apdrošināšana.

Dokumentus iesniegt iemetot pasta kastē Smiltenes mūzikas skolā - Pils ielā 6, Smiltenē vai pa e-pastu edgars.roslovs@smiltene.lv ar norādi “Sitaminstrumentu spēles pedagogs”. Tel. informācijai 64773220 (Smiltenes mūzikas skolas direktors – Edgars Roslovs).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes mūzikas skola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes mūzikas skola, Reģ. nr. 40900005965, kontaktinformācija: Pils iela 6, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.


Skip to content