Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes Kultūras centrs
reģistrācijas kods 90000019295
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto MĀRKETINGA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTA amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • Ilgtermiņa un īstermiņa mārketinga plānu un projektu izstrāde un īstenošana;
 • Īstenoto projektu rezultātu analīze;
 • Iestādes sociālo tīklu kontu uzturēšana;
 • Sadarbības organizēšana ar reklāmas, mediju un sabiedrisko attiecību aģentūrām, ražotājiem u.c. sadarbības partneriem.

Prasības pretendentam:

 • Vēlama Augstākā izglītība mārketinga, sabiedrisko attiecību, žurnālistikas vai komunikācijas nozarē, vai pēdējo kursu students;
 • Pieredze iestādes vai organizācijas mārketinga, reklāmas, publicitātes projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Mūsdienām atbilstošas datorprasmes, vēlamas labas iemaņas fotografēšanā;
 • Zināšanas par mārketingu, reklāmu un sociālajiem tīkliem;
 • Teicamas latviešu literārās valodas, labas angļu un krievu valodu zināšanas;
 • Prasme izpildīt vairākus uzdevumus vienlaicīgi un termiņos;
 • Sadarbības prasmes, pašiniciatīva, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Prasme racionāli organizēt savu darbu, strādāt ātri un operatīvi patstāvīgi un komandā, arī paaugstināta stresa apstākļos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes Kultūras centrs” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 785,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) un divas kontaktpersonas atsauksmju iegūšanai, iesniegt līdz 2021.gada 5.oktobra plkst.10:00 elektroniski sanita.berzina@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes Kultūras centra administrācijā, Brūža ielā 7, Alūksnē.
Kontaktpersona: Sanita BĒRZIŅA, t. 64322105; 26590320


Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas kods 90000018622
iestāde Ziemera pagasta pārvalde
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto kurinātāja amatu (1,0 slodze)
(uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 30.aprīlim)

Galvenie darba pienākumi: apkures nodrošināšana, kurināšana ar granulām, apkures iekārtu (granulu katli) apkalpošana un citi darbi. Sekot apkures iekārtu kontroles aparatūras rādītājiem saskaņā ar katlu ekspluatācijas noteikumiem un instrukcijām. Veikt apkures iekārtu uzturēšanu pastāvīgā darba kārtībā.

Prasības:
- vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
- apkures krāšņu kurinātāja apliecība uzskatāma par priekšrocību;
- pieredze profesijā uzskatāma par priekšrocību;
- spēja patstāvīgi plānot darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Amatam noteiktā mēnešalga 500,00 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Ziemera pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

CV un amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021.gada 30. septembrim plkst. 10.00 var nosūtīt pa e-pastu ziemeri@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Ziemera pagasta pārvaldē, “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332.
Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, t.29379590


   Alūksnes novada pašvaldības
PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489982)
aicina pieteikties darbā kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu
(uz noteiktu laiku no 2021.gada 27.septembra uz apkures sezonu)

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • atbilstoša amata kvalifikācija;
 • pieredze kurinātāja darbā.

Galvenie darba pienākumi:

Kurināt katlus ar malku atbilstoši apkures katlu ekspluatācijas instrukcijai;

Veikt regulāras pārbaudes apkures sistēmā, kontrolēt mēraparātu rādījumus, ja nepieciešams, atgaisot radiatorus.

Alga par 1.0 slodzi 500,00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Pededzes pagasta pārvalde informē, ka:

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000018622, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

CV un amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021.gada 23.septembrim pl.16.00 nosūtīt pa e-pastu pededze@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Pededzes pagasta pārvaldē, „Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4352.
Kontaktpersona: Daiga VĪTOLA, mob.tālr.26597354.


Alsviķu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009489963
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TERITORIJAS PĀRZIŅA amatu
(1,0 slodze uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot, organizēt un veikt pagasta pārvaldes teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu - ēku un teritorijas, kustamās mantas uzturēšanas, apsaimniekošanas, sakopšanas, labiekārtošanas darbus, pašvaldības ceļu Alsviķu pagastā uzturēšanas darbus u.c. saimnieciskos darbus.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai atbilstoša profesionālā vidējā izglītība;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, koleģialitāte;
 • spēja pastāvīgi plānot, pieņemt lēmumus, motivēt savu rīcību un organizēt savu darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta, iecietība stresa situācijās, precizitāte;
 • spēja apgūt jaunas tehnoloģijas un darba metodes, iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • profesionālā pilnveides izglītība “Ugunsdrošība un aizsardzība. Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” 160 h tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasmes darbā ar datoru word un exel programmas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga pārbaudes laikā 589 EUR pēc pārbaudes laika 750.00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, profesionālās pilnveides izglītības dokumentu kopiju iesniegt līdz 2021.gada 29.septembrim plkst.12.00 sūtot pa pastu vai iesniegt personīgi Alsviķu pagasta pārvaldē  - “Pagastnams”, Alsviķi,  Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV - 4333, elektroniski sūtot uz e-pasta adresi alsviki@aluksne.lv.
Kontaktpersona:  Ingrīda SNIEDZE, tālr. 26468713.


Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš”,
Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622, struktūrvienība,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto kurinātāja amatu
(sezonas darbs, summētais darba laiks līdz 1.0 slodzei)
(Vienas stundas tarifa likme – 3,01 EUR)

Galvenie darba pienākumi: nodrošināt higiēnas prasībās pirmsskolas  izglītības iestādēm noteikto gaisa temperatūru telpās, kurinot malkas gāzes ģenerācijas apkures katlu, tai skaitā uzturot pastāvīgā darba kārtībā apkures iekārtas, kurtuvi, malkas šķūni, to apkārtni, pārvietojot, nesot, garinot, skaldot, kraujot malku.

Prasības:

 • katliekārtu ar t0 līdz 1100 apkalpošanas darbu izpildītāja apliecība;
 • pieredze profesijā uzskatāma par priekšrocību;
 • motorzāģa operatora apliecība un iemaņas darbā ar motorzāģi uzskatāmas par priekšrocību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš” informē: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 504.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma vēstuli un darba pieredzes aprakstu, izglītību apliecinošos dokumentus  līdz 2021.gada 27.septembra pulksten 17.00 iesniegt e-pastā: mazputnins@aluksne.lv vai personīgi Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” , Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4359.
Kontaktpersona: Ieviņa ĀBOLTIŅA, T 26327526.


SIA “Rūpe”, Reģ. Nr. 53203000201 aicina darbā santehniķi.

Galvenie darba pienākumi:
Veikt ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu un cauruļvadu montāžu, apkopi un remontu.

Prasības pretendentiem:
Vidējā profesionālā izglītība, arodizglītība.
B vai B, C kategorijas autovadītāja apliecība.
Iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā.
Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
Spēja strādāt komandā.
Pozitīva attieksme pret veicamo darbu.
B, C kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:
Aktīvu darbu stabilā uzņēmumā.
Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi.
Sadarbību ar pieredzējušiem un profesionāliem kolēģiem.
Atalgojums no 690.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

CV aicinām sūtīt uz e-pastu info@rupe.lv vai iesniegt klātienē Brūža iela 6-1, Alūksnē līdz 2021.gada 20.septembrim.
Kontakttālrunis: 26120920

Par rezultātiem pretendentus informēsim e-pastā vai telefoniski.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, SIA “Rūpe” informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rūpe”.


Alūksnes novada pašvaldības
PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489982)
aicina pieteikties darbā folkloras kopas un bērnu vokālā ansambļa vadītāju tautas namā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība (mūzikas jomā);
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • pozitīva attieksme pret kultūru, tradīcijām;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt un vadīt folkoras kopas un bērnu vokālā ansambļa darbu;
 • rūpēties par kolektīva sastāvu, jaunu dalībnieku uzņemšanu un radošo izaugsmi;
 • veikt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš sastādīta grafika.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Pededzes pagasta pārvalde informē, ka:

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība,  reģ. Nr. 90000018622, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4352.

Alga par 0,15 slodzi  par folkloras kopu 105,75 EUR mēnesī, par 0,1 slodzi par bērnu vokālo ansambli 70,50 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2021.gada  23. sepembrim  plkst. 16.00 nosūtīt pa e-pastu pededze@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Pededzes pagasta pārvaldē, „Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4352.
Kontaktpersona: Daiga VĪTOLA tālr.26597354.


 

 

Skip to content