Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes Mūzikas skola
Nodokļu maks. Reģ. Nr. 90009627151
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto
APKOPĒJAS/Dežurantes amatu (nepilna slodze uz nenoteiktu laiku 0,5)
Darba laiks: Pirmdiena līdz piektdiena no plkst.16:30 līdz plkst. 20:30
Darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 215,00

Galvenie darba pienākumi:
Nodrošināt tīrību skolas telpās, dezinficēt virsmas, papildināt sanitāros līdzekļus sanmezglos, uzraudzīt kārtību skolā vakara stundās. Skolēnu brīvlaikā veikt telpu ģenerāltīrīšanu un citus līdzīga satura darbus.

Prasības pretendentam:
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība. Profesionālās kvalifikācijas apliecība;
Spēja patstāvīgi risināt ar telpu uzkopšanu un virsmu dezinfekciju saistītos jautājumus;
Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Augsta atbildības sajūta.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020. gada 30. septembrim plkst. 16.00  Alūksnes Mūzikas skolā, Jāņkalna ielā 38, Alūksne, LV 4301 vai sūtīt uz e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv
Kontaktpersona: Inguna Apse. Tālr. 643 81440; 26137177.


Alūksnes Mūzikas skola
Nodokļu maks. Reģ. Nr. 90009627151
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto Namu PĀRZIŅA amatu (nepilna slodze uz nenoteiktu laiku 0,25)
Darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 118,50

Galvenie darba pienākumi:
Organizē un vada skolas saimniecisko dzīvi, nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā.

Prasības pretendentam:
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība. Profesionālās kvalifikācijas apliecība;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
Spēja patstāvīgi risināt ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus;
Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Augsta atbildības sajūta;
Vēlama apmācība ugunsdrošības vai darba drošības jomā.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020. gada 30. septembrim plkst. 16.00  Alūksnes Mūzikas skolā, Jāņkalna 38, Alūksne, LV 4301 vai sūtīt uz e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv
Kontaktpersona: Ingūna Apse. Tālr. 643 81440; 26137177.


Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622,
iestāde Alsviķu pagasta pārvalde
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto kurinātāja (sezonas, summētais darba laiks) amatu (1.0 slodze)

Galvenie darba pienākumi: apkures nodrošināšana, tai skaitā apkures iekārtu uzturēšana pastāvīgā darba kārtībā un malkas ienešana, pārvietošana, sagarināšana, skaldīšana. Pēc nepieciešamības citi sīki saimnieciskie darbi telpās un ārpus tām.

Prasības:

 • vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • apkures krāšņu kurinātāja apliecība uzskatāma par priekšrocību;
 • pieredze profesijā uzskatāma par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar motorzāģi uzskatāma par priekšrocību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka:

·  jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

·  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 446.00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) un izglītību apliecinošus dokumentus  līdz 2020.gada 29.septembrim pulksten 15.00 iesniegt e-pastā uz adresi alsviki@aluksne.lv, pa pastu vai personīgi Alsviķu pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Alsviķos,  Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.
Kontaktpersona :  Aivars Logins, tālr. 26611353.


Liepnas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009489893
izsludina pretendentu pieteikšanos uz kurinātāja - strādnieka amatu ( 1 slodze)

Galvenie darba pienākumi: uzturēt darba apstākļiem nepieciešamo temperatūru Liepnas pagasta pārvaldes, DEPO , tautas nama telpās.

Prasības pretendentam:
- vidējā vai speciālā izglītība;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
- zināšanas un prasmes sīkos celtniecības un remontdarbos;
- B kategorijas autovadītāja apliecība

Amatam noteiktā mēnešalga 430.00 EUR

Liepnas pagasta pārvalde informē, ka:
- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;
- iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma dokumentus (CV, izglītību apliecinošus dokumentus) iesniegt līdz 2020.gada 23.septembrim pulksten 10.00 pa pastu vai personīgi Liepnas pagasta pārvaldē - „Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV - 4354, elektroniski - sūtot uz e-pasta adresi: liepna@aluksne.lv ar norādi “Pieteikums vakancei”.
Kontaktpersona : Ilze PAIA. tālr. 29147011


Alūksnes novada pašvaldības
MALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489874)
aicina pieteikties darbā uz jauktā vokālā ansambļa “Kvanto” vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku (0.15 slodze)

 

Pienākumi:

 • organizēt un vadīt vokālā ansambļa darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • nodrošināt vokālā ansambļa komplektēšanu;
 • organizēt piedalīšanos ansambļa skatēs, pagasta pasākumos, novada svētkos;
 • veicināt vokālā ansambļa profesionālo izaugsmi, nodrošinot atbilstošu repertuāru;
 • sagatavot koncertprogrammas.

Prasības:

 • izglītība - augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
 • speciālās zināšanas - ansambļa vadīšanas metodika, darba plānošana;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta;prasme spēlēt vienu vai vairākus instrumentus;
 • prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

 

Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 105.75 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Malienas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 23.septembrim nosūtīt pa e-pastu maliena@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Malienas pagasta pārvaldē, „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359.
Kontakttālrunis 64354278 vai mob.26426090.


Alūksnes novada pašvaldības
MALIENAS PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489874)
aicina pieteikties darbā uz amatierteātra “Pakāpiens” režisora amatu uz nenoteiktu laiku (0.15 slodze)

 

Pienākumi:

 • organizēt un vadīt amatierteātra darbu atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • organizēt piedalīšanos pagasta pasākumos, novada un republikas svētkos, teātra skatēs;
 • nodrošināt kolektīva komplektēšanu.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība - augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša, mākslinieciskā domāšana;
 • augsta atbildības sajūta;
 • speciālās zināšanas
 • amatierteātra kolektīva vadīšanas metodika, darba plānošana, darbs ar repertuāra sagatavošanu.
 • prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Mēnešalga par noteikto slodzi tiek noteikta 105.75 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Malienas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 23.septembrim nosūtīt pa e-pastu maliena@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Malienas pagasta pārvaldē, „Brenci”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4359.
Kontakttālrunis 64354278 vai mob.26426090.


Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Reģistrācijas kods 90009480396
aicina pieteikties darbā uz PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJA amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mūzikas mācību satura apguvi saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu.

Prasības pretendentam:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija;
• vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
• pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
• augsta pienākuma un atbildības sajūta;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

2020./2021.mācību gadā 0,324 slodze, mēneša darba alga – 255,96 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” informē, ka:
• Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
• iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 22.septembrim plkst.13:00, nosūtot pa pastu, e-pastu saulite@aluksne.lv vai personīgi Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.
Kontaktpersona: Viola LĀCE, mob.t.29162206.


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
Struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu (viena slodze)

 Galvenie pienākumi:

 •  nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Amatam noteiktā mēnešalga 785,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba organizācija: summētais darba laiks pēc grafika.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 30. septembrim plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840