Vakances pašvaldībā

 

Alūksnes novada pašvaldības
ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489963)
aicina pieteikties darbā uz ansambļa (bērnu) vadītāja amatu (0.1 slodze ) uz noteiktu laiku
Alsviķu kultūras namā

Pienākumi:
- organizēt un vadīt ansambļa (bērnu) darbu;
- organizēt piedalīšanos pagasta pasākumos un novada svētkos;
- veicināt ansambļa komplektēšanu.

.Prasības pretendentiem:
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- radoša, mākslinieciskā domāšana;
- augsta atbildības sajūta;
- iemaņas darbā ar datoru;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- speciālās zināšanas - ansambļa vadīšanas metodika, darba plānošana;
- iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā.

Amatam noteiktā mēnešalga 70.50 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka:
• jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

  • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020. gada 3.februārim plksts.12.00 nosūtīt pa e-pastu alsviki@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi Alsviķu pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4333. Informācijai un jautājumiem Alsviķu kultūras nama vadītājas M.Ramanes kontakttālruņa numurs +37128330421.


Alūksnes novada pašvaldības
ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489963)
aicina pieteikties darbā
uz ansambļa (sieviešu)  vadītāja amatu (0.15 slodze ) uz noteiktu laiku

Alsviķu kultūras namā

Pienākumi:
- organizēt un vadīt ansambļa (sieviešu) darbu;
- organizēt piedalīšanos ansambļu skatēs, pagasta pasākumos, novada un valsts svētkos;
- veicināt ansambļa komplektēšanu.

.Prasības pretendentiem:
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- radoša, mākslinieciskā domāšana;
- augsta atbildības sajūta;
- iemaņas darbā ar datoru;
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- speciālās zināšanas - ansambļa vadīšanas metodika, darba plānošana;
- iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā.

Amatam noteiktā mēnešalga 105.75 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka:
• jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

  • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020. gada 3.februārim plksts.12.00 nosūtīt pa e-pastu alsviki@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi Alsviķu pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV-4333. Informācijai un jautājumiem Alsviķu kultūras nama vadītājas M.Ramanes kontakttālruņa numurs +37128330421.