Vakances pašvaldībā

 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
Reģistrācijas kods  90002299846
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto  SPORTA Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis amatu

Galvenie darba pienākumi:

Nodrošināt sporta centra „Mežinieki” un Alūksnes pilsētas Pilssalas uzraudzību un kopšanu.

Prasības pretendentam:

 • vidējā vai vidējā profesionālā tehniskā izglītība;
 • labas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • traktortehnikas vadītāja apliecība;
 • pieredze traktortehnikas vadīšanā;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • motorzāģa, krūmgrieža operatora apliecība;
 • pārzināt sporta veidu specifiku
 • savas kompetences ietvaros pildīt nepieciešamo dokumentāciju;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga   605,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV aicinām sūtīt uz e-pastu spodra@aluksne.lv, nogādāt personīgi vai ar pasta starpniecību pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē,  LV- 4301  līdz 2022.gada 01.februārim plkst. 9.00. Kontaktpersona: Jānis PŪPOLS, tālrunis 29195915.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Centrālā administrācija
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz AINAVU ARHITEKTA amatu (uz noteiktu laiku)

Aicinām darbā  motivētu un atbildīgu kolēģi ainavu arhitektu – aktīvu, mērķtiecīgu, pozitīvu domājošu, ar labām komunikācijas prasmēm apveltītu cilvēku, kurš prot organizēt savu darbu, un kuram ainaviskas vides veidošana ir ne tikai darbs, bet arī sirdslieta.

Tava ikdiena:

 • uzlabot Alūksnes novada vides kvalitāti;
 • plānot un izvērtēt novada teritorijas ainavu sistēmas, izstrādāt apzaļumošanas un labiekārtošanas plānus, saglabājot kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā vai arhitektūrā ar specializāciju ainavu arhitektūrā (var būt pēdējo kursu students);
 • labas zināšanas MS Office, 3D modelēšanas, dizaina – grafikas un CAD programmās;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlama pieredze projektu sagatavošanā un ieviešanā;
 • vēlama iepriekšējā darba pieredze ainavu arhitektūras nozarē;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • sadarbspējīgas COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Personiskās īpašības:

 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • spēja racionāli un patstāvīgi plānot savu darbu, izvērtējot prioritātes;
 • iniciatīva, radošums, labas komunikācijas spējas.

Amatam noteiktā mēnešalga līdz 936.00 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

 

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izstrādātos projektus (portfolio) līdz 2022.gada 25.janvāra plkst.15.00 var nosūtīt uz e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Kontaktpersona Ingus BERKULIS, t.28686707.


Alūksnes muzejs
Reģ.Nr.90000019276
Adrese: Pils iela 74, Alūksne, LV-4301
izsludina pretendentu pieteikšanos uz KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS amatu


Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • sarunvalodas līmeņa angļu vai krievu valodas zināšanas;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes ar apmeklētājiem un kolēģiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt muzeja apmeklētāju pieņemšanu (darbs sestdienās, vasaras mēnešos arī svētdienās);
 • iekasēt muzeja maksas pakalpojumus atbilstoši cenrādim;
 • nodrošināt izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraudzību un drošības noteikumu ievērošanu;
 • sagatavot kases atskaites atbilstoši normatīvajām prasībām;
 • nodrošināt saimniecisko materiālu iegādi un uzraudzīt to izlietošanu;
 • uzkopt muzeja publiskās telpas, palīgtelpas un darba kabinetus.

Amatam noteiktā mēnešalga 600.00 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Alūksnes muzejs informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule

Dokumentus iesniegt Alūksnes muzejā vai iesūtīt uz e-pastu:  muzejs@aluksne.lv līdz 2022.gada 12.janvārim plkst. 16:00.
Kontaktpersona Diāna PELAKA, mob:29205295
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES VADĪTĀJA amatu

Meklējam vispusīgu, aktīvu, mērķtiecīgu un pozitīvi domājošu vadītāju Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.

Tava ikdiena:

 • organizēt un vadīt Sociālo lietu pārvaldes darbu;
 • nodrošināt sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vēlams sociālajā darbā vai vadībā);
 • darba pieredze vadošā amatā;
 • sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne pašvaldības iestādes finanšu un administratīvajā vadībā;
 • prasme analizēt informāciju un noteikt prioritātes;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Personiskās īpašības:

 • līdera dotības un iniciatīva;
 • labas organizatora spējas;
 • spēja risināt problēmsituācijas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • psiholoģiska noturība stresa situācijās.

Amatam noteiktā mēnešalga:  līdz 1400.00 EUR

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un redzējumu par sociālo darbu Alūksnes novadā, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) un vēlams norādi uz atsauksmēm jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībai līdz 2022.gada 18.janvārim plkst.15.00  Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai jānosūta pa e-pastu dome@aluksne.lv.

Kontaktpersona Ingus BERKULIS, t.28686707.
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Centrālā administrācija
reģistrācijas kods 9000001862
atkārtoti izsludina pretendentu pieteikšanos uz SPORTA DARBA ORGANIZATORA amatu

Meklējam sporta darba organizatoru – motivētu, enerģisku, ar komandas garu, ar labām komunikācijas prasmēm apveltītu cilvēku, kuram sports ir ne tikai darbs, bet sirdslieta.

Tava ikdiena:

 • plānot un organizēt sporta pasākumus Alūksnes novadā;
 • veicināt sabiedrības iesaistīšanos sporta aktivitātēs;
 • veidot sadarbību ar Alūksnes novada sporta iestādēm, sporta klubiem, nevalstiskajām organizācijām, Latvijas sporta veidu federācijām un citām sporta organizācijām.

 

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
 • pārzināt sporta veida specifiku un sacensību tiesāšanas organizāciju;
 • spēja publiski uzstāties;
 • teicamas organizatoriskās prasmes, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • darba pieredze sporta pasākumu organizēšanā vai sporta organizācijas darbības nodrošināšanā;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Personiskās īpašības:

 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • spēja risināt problēmsituācijas;
 • spēja racionāli un patstāvīgi plānot savu darbu, izvērtējot prioritātes;
 • iniciatīva, radošums, labas komunikācijas spējas.

Amatam noteiktā mēnešalga: līdz 1078.00 EUR

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis,  informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Motivētu pieteikumu brīvā formā, izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV) jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībai  līdz 2022.gada 14.janvāra plkst.15.00 Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai jānosūta pa e-pastu dome@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Kultūras un sporta nodaļas vadītāja: Sanita EGLĪTE, tālr. 26335234

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.


Alūksnes novada pašvaldības
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola(Reģ. Nr. 90009480061)
aicina pieteikties darbā saimniecības pārzini (1 slodze)

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • psiholoģiskā noturība un augsta atbildības sajūta;
 • prasme strādāt komandā;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;
 • zināšanas elektrības, apkures un santehnikas jautājumos;
 • pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba pienākumi:

 • organizēt saimnieciskos darbus un nodrošināt to izpildi;
 • nodrošināt dažādu saimniecisko materiālu iegādi un uzraudzīt to izlietošanu;
 • organizēt teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu;
 • veikt sīkus remontdarbus, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi;
 • veikt darba aizsardzības un ugunsdrošības uzraudzību.

Amatam noteiktā mēnešalga 600.00 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.


Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 13. janvārim plkst. 9.00  Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354,
lvs@aluksne.lv
Kontaktpersona: Ilona Kazimirjonoka, ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv, t. 26131191


Zeltiņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009489959

izsludina pretendentu pieteikšanos uz
SAIMNIECĪBAS PĀRZIŅA amatu
(0,5 slodze uz nenoteiktu laiku)

TRAKTORA VADĪTĀJA amatu
(0,5 slodze uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

Plānot, organizēt un veikt pagasta pārvaldes teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu, tajā skaitā pašvaldības autoceļu, tiltu un caurteku ikdienas uzturēšanu un remontdarbu veikšanu ar darbam pieejamo traktoru un tam piekarināmajām iekārtām, kustamās mantas uzturēšanas, apsaimniekošanas, sakopšanas, labiekārtošanas u.c. saimnieciskos darbus.

Prasības pretendentiem:

 • vismaz vidējā vai profesionālā izglītība;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus, motivēt savu rīcību un organizēt citu strādnieku darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta pret darbu un tehniku, precizitāte;
 • spēja apgūt jaunas tehnoloģijas un darba metodes, iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja un traktora vadītāja apliecība;
 • prasmes darbā ar datoru word un exel programmās tiks uzskatīta par priekšrocību;

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Zeltiņu pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga  564.00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, profesionālās pilnveides izglītības dokumentu kopiju iesniegt līdz 2022.gada 17.janvāra plkst.16.00 sūtot pa pastu vai iesniegt personīgi Zeltiņu pagasta pārvaldē  - “Strazdiņi”, Zeltiņi,  Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV - 4345, elektroniski sūtot uz e-pasta adresi  zeltini@aluksne.lv.

Kontaktpersona:  Elita LAIVA, tālr. 26520677.

 


Skip to content