Vakances pašvaldībā

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
Reģistrācijas Nr.90002299846
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto BŪVINŽENIERA amatu

Galvenie darba pienākumi: uzraudzīt un organizēt Alūksnes pilsētas inženierbūvju (ielu, ietvju, ielu grāvju) un inženiertīklu (lietus kanalizācijas, ielas apgaismojuma) ikdienas uzturēšanu; vadīt, koordinēt un piedalīties inženierbūvju attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā; sniegt konsultācijas, nodarboties ar inženierbūvju, tai skaitā inženiertīklu, projektēšanas, būvniecības, apkalpošanas un remontu darbu koordinēšanu

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība būvniecības nozarē (var būt pēdējo kursu students);
 • būvprakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • prasme izstrādāt tāmes un tehniskās specifikācijas;
 • ar būvniecības procesiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • teicamas prasmes darbā ar datorprogrammu AutoCad vai analogu programmu;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un organizatora prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga no 852.00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2020.gada 20.jūlijam plkst.14.00 var nosūtīt uz e-pastu spodra@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā „SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē, LV 4301.
Kontaktpersona Jānis PŪPOLS,  tālrunis 29195915.


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 90000019312
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA  amatu 1,00 darba slodzei (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • izglītība atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Amatam noteiktā mēnešalga no 750,00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.12:00, nosūtot pa pastu, e-pastu pienenite@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē
„PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.
Kontaktpersona: Ingūna Dovgāne, mob.t.22014489.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
Reģ.nr. 90011733825
atkārtoti izsludina pretendentu pieteikšanos uz
Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” vadītāja amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt, plānot un organizēt iestādes darbību kopumā, nodrošinot sociālā aprūpes centra darbības nepārtrauktību;
 • nodrošināt sociālās aprūpes centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu iestādes darbībā.
 • Prasības pretendentam:
 • Augstākā izglītība: vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā augstākā izglītība, (augstākā izglītība sociālajā darbā vai medicīnas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pārzināt sociālo darbu normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
 • pārzināt iestādes darbību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • ir izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību, iestādes budžetu un iepirkumu procedūru;
 • ir labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Pieteikuma dokumenti:
 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē
adrese: Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv

līdz 2020.gada 10. jūlija plkst.1600

Kontaktpersonas:
Arturs UPĪTS: 64381347; 26323749;
Ina RAIPULE: 64335009; 27865635.
Darba vietas adrese: SAC “Pīlādži”, “Salules”,Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads.
Mēnešalga: No 855,00 EUR
Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē.

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
SKOLOTĀJA PALĪGA amatu 0,6 darba slodzei (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • iesaistīties grupas pedagoģiskajā procesā, palīdzot pirmsskolas izglītības skolotājam;
 • palīdzēt bērniem higiēnas iemaņu un sadzīves prasmju apguves procesā;
 • veikt grupas telpu uzkopšanu.

Prasības pretendentam:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar  pedagoģisko izglītību);
 • vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret bērniem un veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Amatam noteiktā mēnešalga no 270,60 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pirmskolas izglītības iestāde “SAULĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2020.gada 24.jūlijam plkst.15:00, nosūtot pa pastu, e-pastu saulite@aluksne.lv vai personīgi Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „ SAULĪTE”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.

Kontaktpersona: Inita Gailīte, mob.t.29162206.


SMILTENES TEHNIKUMS
aicina Alsviķu teritoriālās struktūrvienības kolektīvam pievienoties
remontstrādnieks

Prasības pretendentam:
vēlama darba pieredze santehnikas, krāsošanas, flīzēšanas un citos remontdarbos;
pozitīva attieksme pret darbu;
labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:
iespēju strādāt stabilā uzņēmumā;
atalgojumu (bruto) no 430,00 EUR, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli ar norādi remontstrādnieks
uz e-pastu: arodskola@alsviki.lv līdz 2020. gada 15. jūlijam

Kontakttālrunis 26158008.

Visa norādītā informācija CV un motivācijas vēstule (t.sk. personas dati) tiks izmantoti tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai iesūtītam amatam. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu pieteikumu, sazinoties ar uzņēmumu personīgi.


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Cālis,,
reģ. Nr.4402901487
aicina darbā uz nenoteiktu laiku 1.00 slodzi
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

Galvenie darba pienākumi

Plānot un īstenot kvalitatīvu, izglītības vadlīnijās noteiktu,  izglītojamo vecumam atbilstošu, bērncentrētu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību.

Prasības pretendentam

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • Prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus
 • Radošums, teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu, uzņemties atbildību
 • Pozitīva attieksme pret veicamo darbu un bērniem
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta

Amata noteiktā bruto alga par 1.00 slodzi no 750.00 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “Cālis” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020.gada 31.jūlijs plkst.17.00 iesniegt personīgi Lielā Ezera7, Alūksne, PII ,,Cālis,, vai sūtīt elektroniski uz e-pastu agitapakalniete@inbox.lv  ,

Kontaktpersona A. Pakalniete, tālrunis uzziņām 29373239

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.


Alūksnes novada pašvaldības policija
Reģ.nr. 90000378450
uz nenoteiktu laiku aicina darbā
pašvaldības policijas INSPEKTORU (2 vakances):

Prasības pretendentiem:
•    Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām
•    Pirmā līmeņa augstākā izglītība (var būt studējošs)
•    Laba fiziskā sagatavotība
•    Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā
•    Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē
•    Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)
•    B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 2 gadu pieredzi)
•    Darba pieredze tiesībsargājošās iestādēs (pašvaldības un valsts policijā) tiks uzskatīta par priekšrocību
•    Vēlama ieroča nēsāšanas atļauja

Darba pienākumi:
•    Nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā veicot patrulēšanu
•    Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, veikt administratīvā pārkāpuma lietvedību, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības
•    Sadarboties ar iedzīvotājiem pārkāpumu novēršanā un profilaksē
•    Kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi

Piedāvājam:
•    Interesantu un atbildīgu darbu
•    Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
•    Summēto darba laiku ar stundas tarifa likmi 5,107 EUR, (bruto)
•    Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi
•    Darba vietu Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) ar norādi „Pašvaldības policijas inspektors” sūtīt līdz 2020.gada 15.jūlijam uz e-pastu  pasvaldibas.policija@aluksne.lv vai pa pastu - Dārza iela 11-104, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.  Sīkāka informācija pa tālruni: 29106990

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.
Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” vadītāja amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt, plānot un organizēt iestādes darbību kopumā, nodrošinot sociālā aprūpes centra darbības nepārtrauktību;
 • nodrošināt sociālās aprūpes centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • nodrošināt statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
 • noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu iestādes darbībā;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestādes intereses attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, valsts, pašvaldības institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā augstākā izglītība, (augstākā izglītība sociālajā darbā vai medicīnas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību, iestādes budžetu un iepirkumu procedūru;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī ;
 • analītiskās spējas un labas datora lietotāja līmeņa prasmes;
 • pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
 • pieredze līdzvērtīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē

adrese: Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv

līdz 2020.gada 26. jūnijam plkst.1600

Kontaktpersonas:

Arturs UPĪTS: 64381347; 26323749;

Ina RAIPULE: 64335009; 27865635.

Darba vietas adrese: SAC “Pīlādži”, “Salules”,Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads.

Mēnešalga: No 855,00 EUR

Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē.

Paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
Struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu (viena slodze)

 Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Amatam noteiktā mēnešalga 785,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba organizācija: summētais darba laiks pēc grafika.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vē
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijā
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt iemītnieku pamatvajadzības, funkcionālās un pašaprūpes spējas;
 • izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās aprūpes plānus un nodrošināt to īstenošanu;
 • organizēt aprūpes darbu un izstrādāt aprūpētāju ikmēneša darba grafiku;
 • organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 508,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: baiba.meistere@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba MEISTERE, tālrunis 28671840