Vakances pašvaldībā

KALNCEMPJU pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200153
izsludina pretendentu pieteikšanos uz deju kopas vadītāja amatu
(0.15 slodze uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
Organizēt un vadīt deju kopas darbu

Prasības pretendentam:
• Augstākā vai vidējā speciālā izglītība (sertifikāts sakarā ar dejošanu);
• pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
• augsta pienākuma un atbildības sajūta;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka:

 •  pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto  personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 67.65 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2019.gada 29. augustam plkst.12.00 iesniegt personīgi Kalncempju pagasta pārvaldē „Cempji 2”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: kalncempji@aluksne.lv
Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tel.26375360

 


MĀLUPES pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009489906
aicina pieteikties darbā ĀRSTA PALĪGU (0.5 slodze uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • aprūpēt pacientus, lai nodrošinātu veselības aprūpes nepārtrauktību;
 • nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību darba laikā;
 • nodrošināt pacienta izmeklēšanu, ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā apmeklēt pacientus mājās;
 • nodrošināt pagasta bērnu profilaktiskās apskates un vakcināciju;
 • atbildēt par medicīnisko darba organizāciju Mālupes feldšerpunktā;

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā medicīniskā izglītība;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, koleģialitāte;
 • spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta pret pacientiem, precizitāte;
 • iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Mālupes pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 405.00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, ārstniecības personas sertifikāta kopiju un Veselības inspekcijas izdotās apliecības kopiju, ka persona ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt savā profesijā, līdz 2019.gada 23.augustam plkst.15.00 iesniegt personīgi Mālupes pagasta pārvaldē „Doktorātā”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: malupe@aluksne.lv
Kontaktpersona Iveta PRIEDE, tel.26437421

 


ANNAS pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina  pieteikties darbā  ĀRSTA PALĪGU (0.5 slodze uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • aprūpēt pacientus, lai nodrošinātu veselības aprūpes nepārtrauktību;
 • nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību darba laikā;
 • nodrošināt pacienta izmeklēšanu, ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā apmeklēt pacientus mājās;
 • nodrošināt pagasta bērnu profilaktiskās apskates un vakcināciju;
 • atbildēt par medicīnisko darba organizāciju Annas feldšeru-vecmāšu punktā;

Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā medicīniskā izglītība;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, koleģialitāte;
 • spēja pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta pret pacientiem, precizitāte;
 • iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Annas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Amatam noteiktā mēnešalga 405.00 EUR.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, ārstniecības personas sertifikāta kopiju un Veselības inspekcijas izdotās apliecības kopiju, ka persona ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt savā profesijā,  līdz 2019.gada 23.augustam plkst.15.00 iesniegt personīgi Annas pagasta pārvaldē „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes nov. vai  sūtīt uz e-pastu: annas.pagasts@aluksne.lv

Kontaktpersona Vēsma ČUGUNOVA, tel.26375360


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 90000019312
aicina pieteikties darbā par SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJU

Darba pienākumi:

 • veikt preču saņemšanu un izsniegšanu.
 • iegādāties produktus un preces pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu;
 • darbs ar programmu “Visvaris”;
 • piedalīties saimniecības darba organizēšanā, u.c.
 • piedalīties izglītības iestādes saimnieciskā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar izglītības iestādes vadītāju;

Prasības pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • pieredze saimniecisko darbu organizēšanā un veikšanā;
 • izpratne par darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.
 • Prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku

Piedāvājam:

 • Darba vieta – Helēnas 32,  Alūksne
 • Interesantu un radošu darbu;
 • Stabilu atalgojumu  EUR 506,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2019.gada 21.augustam plkst.15:00, nosūtot pa pastu, e-pastu pienenite@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „ PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.
Kontaktpersona: Dace Gailāne, mob.t.22014489.