Vakances pašvaldībā

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte”
Reģistrācijas kods 90009480396
aicina pieteikties  sezonas apkures krāšņu /kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu uz noteiktu laiku (1.00 slodze – darba alga EUR 434.00). Kurināmais- malka.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt iestādē optimālo temperatūru atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām;

Prasības pretendentam:

 1. Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments(oriģināls).
 2. Pieredze apkures krāšņu kurinātāja darbā vismaz 2 gadi.
 3. Kandidāta izvēlē tiek ņemta vērā darba pieredze iepriekš minētajā vai citā Alūksnes novada valsts vai pašvaldības iestādē.
 4. Prasme veikt sīkus remontdarbus.
 5. Spēja patstāvīgi plānot darbu.
 6. Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
 7. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pirmskolas izglītības iestāde “SAULĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV) iesniegt līdz 2019.gada 23.oktobrim plkst.13:00, nosūtot pa pastu, e-pastu saulite@aluksne.lv vai personīgi Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.
Kontaktpersona: Viola LĀCE, mob.t.29162206, tālr.64354145.

 


Alūksnes novada pašvaldības
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola
(Reģ. Nr. 4412903320)
aicina pieteikties darbā 2 sezonas KURINĀTĀJUS uz noteiktu laiku, nepilnu darba slodzi (0,84 slodze), summētais darba laiks.

Prasības pretendentam
• Atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta pienākuma un atbildības sajūta.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma vēstuli, CV, amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 15.oktobrim plkst. 10.00  Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354, lvs@aluksne.lv
Kontaktpersona: Ilona Kazimirjonoka, ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv, t. 26131191

 


Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 90000019312
aicina darbā uz nenoteiktu laiku 0.350slodzi
pirmsskolas izglītības iestādes MŪZIKAS skolotāju  

 

Galvenie darba pienākumi:
Īstenot un plānot  kopā ar grupas skolotājiem kompetencēs balstītu pirmsskolas izglītības mācību programmu organizējot aktivitātes bērnu muzikālajai attīstībai.

Prasības pretendentam:
MK noteikumos noteikta amatam atbilstoša izglītība un tālākizglītība;
Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu, uzņemties atbildību;
Spēja plānot, organizēt savu darbu;
Pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
Pozitīva attieksme pret bērniem;
Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē.

Piedāvājam:

 • Darba vieta – Helēnas 32,  Alūksne
 • Interesantu un radošu darbu;
 • Stabilu atalgojumu  EUR 262,50 mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2019.gada 23.oktobrim plkst.17:00, nosūtot pa pastu, e-pastu pienenite@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „ PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.
Kontaktpersona: Ingūna Dovgāne, mob.t.22014489.

 


Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienība
Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš”,
Reģ.Nr.90000018622 ,
aicina pieteikties darbā KURINĀTĀJU (2 vakances)
darbam ar malkas gāzes ģenerācijas apkures katlu
(uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.oktobra uz apkures sezonu)

 Kurināmais – malka. Summētais darba laiks. Amatalga – 434.00 EUR par vienu darba slodzi.

Prasības pretendentam:

 • Kurinātāja profesijas apguvi apliecinošs dokuments (oriģināls).
 • Pozitīva pieredze kurinātāja darbā, izpildot Latvijas Vides investīciju fonda atbalstītā projekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai projekta īstenošanas vietā” prasības ( Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu no darba vietas, kurā prasības izpildījis).
 • Arodārsta atzinums par veselības stāvokļa atbilstību zemspiediena katlu kurinātāja profesijai.
 • Spēja patstāvīgi plānot darbu.
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), kurinātāja apliecības kopiju (jāuzrāda oriģināls), arodārsta atzinumu, apliecinājumu par iepriekšējā darba vietā realizētajā projektā noteiktā gāzu emisiju līmeņa sasniegšanu iesniegt iestādes vadītājas kabinetā, “Mazputniņā”, Brencos,  Malienas pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt e-pastā: mazputnins@aluksne.lv  līdz 2019.gada 15.oktobrim, plkst.17.00. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš” informē, ka:
Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādi, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.
Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.
Kontaktpersona: Ieviņa Āboltiņa, T 26327526


Alūksnes novada pašvaldības PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489982)
aicina pieteikties darbā Kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu
(uz noteiktu laiku no 2019.gada 11.novembra uz apkures sezonu)

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • atbilstoša amata kvalifikācija;
 • pieredze kurinātāja darbā.

Galvenie darba pienākumi:
Kurināt katlus ar malku atbilstoši apkures katlu ekspluatācijas instrukcijai;
Veikt regulāras pārbaudes apkures sistēmā, kontrolēt mēraparātu rādījumus, ja nepieciešams, atgaisot radiatorus.

Alga par 1.00 slodzi 438.00 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Pededzes pagasta pārvalde informē, ka:
Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādi, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
Iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

CV un amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 15.oktobrim nosūtīt pa e-pastu pededze@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi  Pededzes pagasta pārvaldē, „Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4352.
Kontakttālrunis: mob.26597354.Alūksnes novada pašvaldības
ANNAS  pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina pieteikties 4 apkures (ar malku) katlu kurinātājus
(uz noteiktu laiku no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 30.aprīlim)

Prasības pretendentam:
Atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
Pieredze kurinātāja darbā;
Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
Augsta pienākuma un atbildības sajūta.

Summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi 2.6105 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Annas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Pieteikumu, CV, amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 22.oktobrim plkst.12.00  personīgi Annas pagasta pārvaldē  „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu annas.pagasts@aluksne.lv
Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tālr. 26375360