Informācija pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem par iespēju saņemt sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus - Alūksnes novads

Informācija pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem par iespēju saņemt sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus


Ģimenes ārstu prakses vietas

Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses vieta Jaunlaicenes pagastā

 Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses vieta atrodas Jaunlaicenes pagasta „Riekstiņos”.
Ir pieejama pārvietojama uzbrauktuve. Pacients, piesakoties uz vizīti pie ģimenes ārsta, informē personālu par funkcionāliem traucējumiem.
Ierodoties uz vizīti, pacients pa tālruni 64354986 vai 26526198 informē personālu par ierašanos. Prakses personāls palīdz pacientam nokļūt prakses telpās. Pēc vizītes pie ģimenes ārsta,  prakses personāls palīdz pacientam izkļūt laukā no prakses telpām
Ārpus ārsta darba laika, medicīnisko palīdzību un diagnostisko izmeklēšanu var saņemt un veikt Alūksnes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, Pils ielā 1a, Alūksnē, tāl.64307149 vai Alūksnes poliklīnikā, Vidus  ielā 1, Alūksnē, piesakoties pa tālruni 64322482.

 

Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta Ziemera pagastā

Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses papildus pieņemšanas vieta atrodas „Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā. Pacientus pieņem katru otrdienu no 8.00 līdz 12.00.
Ir pieejama stacionāra uzbrauktuve. Pacients, piesakoties uz vizīti pie ģimenes ārsta, informē personālu par funkcionāliem traucējumiem.
Ierodoties uz vizīti, pacients pa tālruni 64354986 vai 26526198 informē personālu par ierašanos. Prakses personāls palīdz pacientam nokļūt prakses telpās. Pēc vizītes pie ģimenes ārsta, prakses personāls palīdz pacientam izkļūt laukā no prakses telpām.
Ārpus ārsta darba laika, medicīnisko palīdzību un diagnostisko izmeklēšanu var saņemt un veikt Alūksnes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, Pils ielā 1a, Alūksnē, tāl.64307149 vai Alūksnes poliklīnikā, Vidus  ielā 1, Alūksnē, piesakoties pa tālruni 64322482.

Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta Veclaicenes pagastā

Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses papildus pieņemšanas vieta Veclaicenes pagastā pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta, veicot apmeklējumu mājās.
Pacients, piesakoties uz vizīti pie ģimenes ārsta, informē personālu par funkcionāliem traucējumiem.
Ārpus ārsta darba laika, medicīnisko palīdzību un diagnostisko izmeklēšanu var saņemt un veikt Alūksnes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, Pils ielā 1a, Alūksnē, tāl.64307149 vai Alūksnes poliklīnikā, Vidus  ielā 1, Alūksnē, piesakoties pa tālruni 64322482.

 

Jāņa Stabinga ģimenes ārsta prakse Liepnas pagastā

Jāņa Stabinga ģimenes ārsta prakse atrodas Liepnas pagasta „Muižā”. Personām ar funkcionāliem traucējumiem iespējams sazināties ar ģimenes ārstu pa tālruni 64329184 un vienoties par ārsta mājas vizīti pie pacienta.
Ģimenes ārsts vai ārsta palīgs iespēju robežās veiks ārstnieciskās procedūras un analīžu ņemšanu mājas apstākļos.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur var saņemt medicīnisko palīdzību ir Alūksnes slimnīca, Pils ielā 1a, Alūksnē un Alūksnes poliklīnika, Vidus ielā 1, Alūksnē

 
Baibas Koševares ģimenes ārsta prakse Zeltiņu pagastā

Personām ar funkcionāliem traucējumiem sazināties ar ģimenes ārstu pa tālruni 64354603 vai mobilo tālruni 26567307 un vienoties par ārsta mājas vizīti pie pacienta.
Ģimenes ārsts un ārsta palīgs iespēju robežās veiks ārstnieciskās procedūras un analīžu pieņemšanu mājas apstākļos.
Persona ar funkcionāliem traucējumiem pa uzbrauktuvi ar ratiņkrēslu var uzbraukt līdz ēkas ārdurvīm. Iekļūšanai ģimenes ārsta prakses telpās nepieciešams piespiest zvana pogu, lai pasauktu ārstniecības personu, kura novietos pārvietojamo uzbrauktuvi nokļūšanai ģimenes ārsta prakses telpās.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur var saņemt medicīnisko palīdzību ir Alūksnes slimnīca, Pils ielā 1a, Alūksnē un Alūksnes poliklīnika, Vidus ielā 1, Alūksnē.

 

Feldšeru – vecmāšu punkti

Alsviķu feldšeru – vecmāšu punkts 

Alsviķu feldšeru – vecmāšu punkts atrodas „Pagastnamā”, Alsviķu pagastā.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt Alsviķu feldšeru – vecmāšu punktā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumus saņemšanai ir iespēja pieteikt apmeklējumu pie Alsviķu feldšeru punkta vadītāja, zvanot un vienojoties par datumu un laiku vai apmeklējumu mājas:
– uz mobilo tālruni 26394745 – katru dienu;
– uz fiksēto tālruni 64354160 – katru dienu
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:

  • SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils ielā 1a, Alūksne;
  • SIA „Alūksnes poliklīnika 1”, Vidus iela 1, Alūksne. 

Annas feldšeru – vecmāšu punkts 

Annas feldšeru-vecmāšu punkts atrodas “Smiltīs, Annā, Annas pagastā.  Vides pieejamībai ierīkota uzbrauktuve, kas nodrošina patstāvīgu iekļuvi ārstniecības iestādē. Personām ar funkcionāliem traucējumiem Annas feldšeru – vecmāšu punktā ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, pieteikt apmeklējumu pie ārsta palīga, sazinoties pa tālruni 64381658 vai 26321813 otrdienās un piektdienās.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:
– SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils ielā 1a, Alūksne
– SIA „Alūksnes poliklīnika”, Vidus iela 1, Alūksne.

 

Bejas feldšeru – vecmāšu punkts            
Bejas feldšeru – vecmāšu punkts atrodas „Rūķos”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt Bejas feldšeru – vecmāšu  punktā sniegtos pakalpojumus. Vides pieejamībai ierīkota uzbrauktuve, kas nodrošina patstāvīgu iekļuvi ārstniecības iestādē. 
Personām ar funkcionāliem traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ir iespēja pieteikt apmeklējumu pie Bejas feldšeru – vecmāšu punkta ārsta palīdzes zvanot un vienojoties par datumu un laiku vai apmeklējumu mājās:
– uz mobilo tālruni 29398438 – katru dienu;
– uz fiksēto tālruni 64354418 – pirmdienās, trešdienās.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:
– SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils ielā 1a, Alūksnē;
– SIA „Alūksnes poliklīnika” Vidus ielā 1, Alūksnē.

 

Ilzenes feldšeru punkts 

Ilzenes feldšeru punkta telpas iekārtotas „Zinīšu” ēkas 1. stāvā. Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē un arī pārvietošanās pa tās telpām. Ir iespējama pakalpojumu saņemšana mājās, zvanot ambulatorā dienesta ārsta palīgam un vienojoties par apmeklējuma laiku.

  • katru darba dienu – mobilais tālrunis 28652878.
  • pirmdienās, ceturtdienās no 09.00 līdz 13.00, tālrunis 64354558. 

 Tuvākās ārstniecības iestādes, kur ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:

  • SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils ielā 1a, Alūksne
  • SIA „Alūksnes poliklīnika 1”, Vidus iela 1, Alūksne. 

 

Kalncempju feldšeru – vecmāšu punkts 

Kalncempju feldšeru – vecmāšu punkts atrodas „Cempjos – 2”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt Kalncempju feldšeru – vecmāšu punktā (FVP) sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ir iespēja pieteikt apmeklējumus:

  • pie Kalncempju FVP vadītājas, zvanot un vienojoties par datumu un laiku vai apmeklējumu mājās: trešdienās, mob. t. 26456340;
  • pie ģimenes ārstes, zvanot un vienojoties par datumu un laiku vai apmeklējumu mājās: katra mēneša trešajā trešdienā, tālrunis 64354603.

Tuvākās ārstniecības iestādes, kur  ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:

  • SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1a, Alūksnē, ambulatorā daļa 64307145;
  • SIA „Alūksnes poliklīnika 1” , Vidus iela 1, Alūksnē, reģistratūra 64322482.

Mālupes pagasta feldšerpunkts 

Mālupes pagasta feldšerpunkts atrodas „Bērzos 7”, Mālupes pagastā.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespējams sazināties ar feldšeri pa mobilo tālruni 25663337 un vienoties par ģimenes ārsta vai feldšera mājas vizīti pie pacienta.
Ģimenes ārsts un feldšeris iespēju robežās veiks ārstnieciskās procedūras un analīžu pieņemšanu mājas apstākļos.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespējams sazināties ar feldšeri pa mobilo tālruni 25663337 un vienoties par vizītes laiku feldšerpunktā, ar ratiņkrēslu ir iespējams uzbraukt līdz ēkas ārdurvīm. Iekļūšanai feldšerpunkta telpās nepieciešams piespiest zvana pogu, lai izsauktu ārstniecības personu, kura ar mobilo ratiņkrēslu palīdzēs nokļūt feldšerpunkta telpās.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur var saņemt medicīnisko palīdzību, ir Alūksnes slimnīca, Pils ielā 1a, Alūksnē un Alūksnes poliklīnika, Vidus ielā 1, Alūksnē.


Mārkalnes feldšeru punkts
 

Mārkalnes feldšeru punkta telpas atrodas pirmajā stāvā pēc adreses: „Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošinātas mājas vizītes. Pie ārstniecības iestādes ieeja aprīkota ar uzbrauktuvi un ir pieejama tualetes telpa ar vides pieejamības pilnīgu nodrošinājumu.
Iestādes tālrunis: 64354479.

Pededzes lauku ambulance

Pededzes lauku ambulance atrodas Pededzes pagasta „Krustcelēs”.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespējams sazināties ar feldšeri pa tālruni 64324334  un vienoties par ģimenes ārsta vai feldšera mājas vizīti pie pacienta. 
Ģimenes ārsts un feldšeris iespēju robežās veiks ārstnieciskās procedūras un analīžu pieņemšanu mājas apstākļos. 
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespējams sazināties ar feldšeri pa  tālruni 64324334 un vienoties par vizītes laiku lauku ambulancē. Iekļūšanu  lauku ambulances telpās nodrošina  izbūvēta iebrauktuve, kā arī durvju un gaiteņa platums.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur var saņemt medicīnisko palīdzību, ir Alūksnes slimnīca, Pils ielā 1a, Alūksnē un Alūksnes poliklīnika, Vidus ielā 1, Alūksnē. 


Strautiņu feldšeru – vecmāšu punkts
 

Strautiņu feldšeru – vecmāšu punkts atrodas „Zemenītē”, Strautiņos, Alsviķu pagastā.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt Strautiņu feldšeru – vecmāšu punktā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumus saņemšanai ir iespēja pieteikt apmeklējumu pie Strautiņu feldšeru – vecmāšu punkta vadītāja zvanot un vienojoties par datumu un laiku vai apmeklējumu mājās:
uz fiksēto tālruni 64300829 – pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās.
Tuvākās ārstniecības iestādes, kur ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:
– SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils ielā 1a, Alūksne

 – SIA „Alūksnes poliklīnika 1”, Vidus iela 1, Alūksne.

Skip to content