GADALAIKU CEĻOJUMS! - Alūksnes novads

GADALAIKU CEĻOJUMS!

25.janvārī divi Eži – skolotājas Laura MIHAILOVA un Sanita DRUNKA aicināja 2.,3.,4.,5.,7.,8.,11.grupu bērnus uz Ekoskolas integrēto nodarbību “Gadalaiku ceļojums” Dabas takā, kurā bērni tika iepazīstināti ar ābelītes pārmaiņām visos četros gadalaikos.

Bērniem, ierodoties pie ābeles, Eži pastāstīja, kāpēc neguļ ziemas miegu. Kopā ar bērniem tika noskaidrots, ka ābeles draugi ziemā ir putni un par tiem ir jārūpējas. Katra grupiņa bija sagatavojusi arī cienastu putniem.

Bērniem uzmanīgi bija jāklausās teksts, pēc kura bija dots uzdevums. Atbilstoši attēlam jāsaliek gadalaika nosaukums no burtu korķīšiem un pareizā secībā mēnešu nosaukumi.

Tad tika aicināti doties pie citām ābelēm, ievērojot tradīcijas, skaļi ducinot kājas, lai vasarā nenāk kurmji un nebojā ābelītēm saknes. Ābeles zaros bērni atrada gadalaiku attēlus, kur bija jānosaka katra gadalaika raksturīgākās pazīmes.

Pēc padarītā darbiņa Eži iepriecināja bērnus ar ābolu sukādēm, lai varētu pagatavot gardu tēju.

Mājas uzdevums – katrai grupai jāatrod un jānofotografējas koka cilvēciņu korī pie ābeles puisīša un meitenītes, foto jānosūta Ežiem.

8.grupas skolotājas Laura MIHAILOVA un Sanita DRUNKA

Skip to content