PĀRGĀJIENS „RUDENS PRIEKI”

12.oktobrī 16.00 pie Alūksnes pilsētas muzeja ēkas pulcējās „Sprīdīša” 2.grupas bērni, vecāki un skolotājas. Saulīte spīdēja koši, pils parks laistījās kļavu, ozolu un bērzu zeltā. Visi kopā devāmies meklēt lielo ozolu. Tur visus gaidīja pirmais uzdevums, kurš bija noslēpies dzeltenajā vēstulē. Jāsalasa pilns grozs ar skaistām ozolzīlēm. Kad darbs bija paveikts, devāmies meklēt īpašo kļavu, pie kuras sabirušas skaistās lapas. Izrušinājuši košās lapas, atradām oranžu vēstuli ar uzdevumu. Katrai ģimenei jāsaver uz auklas lapu virtene un jānostājas vienā rindā, lai apskatītu, cik gara virtene ir sanākusi visiem kopā. Tālāk ceļš ved pie lielajām eglēm. Vāverēns noslēpies pie egles ar zaļo vēstuli un jaunu uzdevumu. Tajā teikts, ka jāatrod egļu čiekuri un no tiem jāsaliek ģeometriskas figūras. Ģimenes apvienojās, sadalās trīs komandās un saliek apli, četrstūri, trijstūri. Tālāk ceļš ved pie ugunskura. Skolotājas bērnus iepazīstināja ar drošības noteikumiem. Tētiem bija uzdevums iekurināt ugunskuru. Tas izdevās ātri. Pirms desiņu cepšanas visi kopā izdancinām lapiņas ar dziesmu „Mazās lapiņas.” Gaisotne patiešām bija jauka un daudziem negribējās iet mājās, līdz jau sāka krēslot. Visas ģimenes saņēma pateicības par piedalīšanos pārgājienā „Rudens prieki.”

2.grupas skolotājas: Gunta BOJĀRE, Guntra ŪDRE