Tautsaimniecības komitejas 20.05.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 20.05.2019. sēdes darba kārtība

20.05.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā
  3. Par apbūves tiesības pieņemšanu.
  4. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2019. gadam.
  5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Silenieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].
Skip to content