MANAS DROŠĪBAS ABC

MILITĀRĀ DROŠĪBA
“BŪSIM JAUNSARGI”

Pasākuma aktivitāšu kartes tiek izdalītas katrai grupai sporta nodarbības beigās 30. aprīlī. Nodarbībā tiek izmēģināts, kāda ir ierindas mācība. Kur to izmanto, vai, kur tā ir redzēta? Lielākiem bērniem iespēja pašiem izmēģināt vadīt ierindas mācību, kā arī veidot pašiem šķēršļu joslu un to šķērsot. Mazākiem bērniem izveidota jau iepriekš šķēršļu josla, kura jāpārvar. Katrai grupai iespēja līdz pasākuma dienai izpētīt kartes, pārrunāt, kādas aktivitātes varētu būt katrā no centriem .
Pasākuma norise tika plānota izglītības iestādes teritorijā , taču laika apstākļi neļāva to realizēt un pasākums tika pārcelts uz iestādes telpām.

1. centrs “Granātas mešana”, centrā darbojās skolotājas Laura Mihailova , Sanita Drunka . Skolotājas iepazīstina un izstāsta, kādēļ nepieciešams maskēšanās tīkls un granātas. Tad bērni dodas caur tuneli , kurš ir apklāts ar maskēšanas tīklu, šķērso stilizēto purvu un nonāk pie barjeras, no kuras met granātas ( krāsainās bumbas ) – pa mērķiem vai tālumā.

2.centrs “ Veiklības stafete “, centrā darbojas skolotāja Tatjana Jegorova un NBS Kājnieku skolas pārstāvis A. Gasperts. Bērni iepazīstas un salīdzina, ar ko atšķiras un kas ir kopīgs skolēna , bērnu, dārznieka somām ar kareivja somu. Ko tajās pārnēsā ? To noskaidrojuši, veic stafeti pēc kuras iespēja pielaikot kareivja ķiveri .

3. centrs “ Šķēršļu josla – veiklais armijnieks “. Centrā darbojas sporta skolotāja Dita Holla un iestādē strādājošais brīvprātīgais Antoine MULLER .Bērniem ierodoties, centra vadītājs izstāsta, ka ikdienā armijas pārstāvji ir pieraduši pārvarēt dažādus šķēršļus, kā arī apguvuši prasmi mērķēt un šaut precīzi. Bērniem iespēja šķērsot šķēršļu joslu ( kāpj no cinīša uz cinīti, pieliecoties, izlien cauri barjerām, pārkāpj pāri dažāda augstuma barjerām un konusos iestiprinātām nūjām ) un tās beigās no līnijas mēģina trāpīt mērķī .
Pasākuma beigās visi bērni saņem jaunsarga apliecības.

Sagatavoja: 1. grupas skolotāja Tatjana JEGOROVA