JĀŅU DIENA - Alūksnes novads

JĀŅU DIENA

Pār gadskārtu Jānīt’s nāca
Savus bērnus apraudzīt,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.
Gan tie ēda, gan tie dzēra,
Gan Jānīti daudzināja.

Vasaras saulgriežu svētki latviešu tautai izsenis bijuši ļoti nozīmīgi. Tie dēvēti par jautrākajiem svētkiem gadā, kad ar dziesmām, rotaļām, dejām tiek aplīgotas mājas un sētas, lai veicinātu ražīgumu, laimi, veselību, aizsardzību pret ļaunumu.

 Šis ir laiks, kad dziesmās sveicam un godinām Jāni (dieviņu, gadalaiku, gaismas aizstāvi) un Sauli (visa laba devēju).  Tiek svinēta gaismas uzvara pār tumsu.

            Pasākums tika veidots pa centriem, kur bērni varēja gūt priekšstatu par “Jāņu dienas” svinēšanas tradīcijām:

  1. “Ticējumi, paražas” – varēja uzzināt, kādas tradīcijas apvij gada jautrākos svētkus. Kā bija kādreiz? Ko cilvēki darīja, lai veicinātu labklājību, piesaistītu veiksmi un iegūtu laimi? Bija pušķu siešanas meistarklase, izmantojot jāņuzāles. Centra vadītāja – skolotāja Inese RATSEPA, palīgi – skolnieces Santa un Marta;
  2. “Dziesmas un rotaļas” – dziesmās sveicām Jāni un Sauli. Noskaidrojām, kāpēc Jāņos jāzin daudz dziesmu nodziedāt. Gājām rotaļās, dziedājām dziesmas, priecājāmies un draudzējāmies. Centra vadītāja – skolotāja Linda BERKULE;
  3. “Ugunskurs” – uzzinājām uguns nozīmi Jāņu svinēšanas tradīcijās. Kāpēc cilvēki lēca pāri ugunskuram? Un, kāpēc pie ugunskura bija jāuzturas visu nakti? Bērni varēja pamēģināt lēkt pāri stilizētam ziedu ugunskuram. Netika aizmirsts pārrunāt drošības jautājumus, attiecībā uz lēkšanu pāri īstam ugunskuram un vecāku klātbūtnes nozīmi šajā procesā. Centra vadītāji – skolnieces Viktorija, Linda, EBD jaunietis Antoine MULLER;
  4. “Tautasdziesmas” – noskaidrojām, kāda svarīga informācija par Jāņu dienas svinēšanas tradīcijām ieslēpta tautasdziesmās. Bija jāatmin mīklas un jāpabeidz ticējumi. Par čaklu darbu saimnieces cienāja bērnus ar tradicionālo Jāņu dienas cienastu – sieru un kvasu. Centra vadītājas – skolotāju palīgi Aivija VEISTERE un Edīte JAKOVĻEVA
  5. “Cienasts” – tradicionālā Jāņu dienas cienasta degustācija. Centra vadītājas – grupu skolotājas un skolotāju palīgi.

Cerams, ka līgošanas laikā Jānis gāja garām un, ieraudzījis kā Jāņu dienu svin Sprīdītī, iedeva mums Laimi un svētību visam gadam!

Sagatavoja: Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Linda BERKULE

Skip to content