Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes (SLP) kontakttālruņi saziņai karantīnas vai pašizolācijas procesa organizēšanai

SLP darbinieku kontakttālruņi Alūksnē:

Arturs Upīts – (26323749) – SLP vadītājs

Ina Raipule – (27865635) – SLP vadītāja vietniece

Ludmila Logina – (29459551) – pakalpojumu nodaļas vadītāja

Evita Bondare – (26357597) – palīdzības nodaļas vadītāja

Zanda Poruka – (29419468) – aprūpes nodaļas vadītāja

Inga Strauta, Aleksandra Gira vai Daiga Ūdre – (29287720)

Inga Rižkina – (29419468)

 

Sociālie darbinieki pagastos:

Benita Štrausa – (29269572) – Liepnas pagastā

Iveta Bondare – (29476553) – Mārkalnes un Pededzes pagastos

Dagmāra Melece – (26309177) – Jaunalūksnes pagastā

Maija Podegrade – (29478789) – Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastos

Ligita Podziņa – (26394745) – Alsviķu pagastā

Nellija Rezgoriņa – (29269701) – Ilzenes, Zeltiņu pagastos un Alsviķu pagasta Strautiņos

Ārija Simanoviča – (28333347) – Jaunalūksnes pagasta, Bejā

Sabīne Līce – (29419893) – Annas, Kalncempju un Malienas pagastos

Irina Baikova – (29427814) – Jaunannas pagastā un SAC “Alūksne”

Ieva Vimba – (29480075) – Mālupes pagastā un SAC “Pīlādži”

Skip to content