Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Ziemera pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Ziemera pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Vecsemeikas

3696 001 0068

6.70

 

Kaktiņi ZR1

3696 001 0082

9.87

 

Kaktiņi ZR2

3696 001 0083

22.19

 

Pūpoliņi

3696 001 0084

0.73

 

Vecsemeikas

3696 001 0086

0.7886

 

Rieksti

3696 001 0092

0.50

 

Krastmaļi

3696 002 0056

0.50

 

Ērglīši

3696 002 0060

0.50

 

Pūpoliņi

3696 002 0064

2.83

 

Jaunstāmeri

3696 002 0065

8.16

 

Jaunstāmeri 1

3696 002 0066

1.58

 

Stiebrīši

3696 002 0069

2.20

 

Lejmalas

3696 003 0113

3.20

 

Atvari 1

3696 003 0105

0.2351

 

Briednieciņi

3696 003 0134

1.09

 

Stapgabali pašvaldībai

3696 003 0139

0.80

 

Vaidavieši

3696 003 0140

7.10

 

Grāvīši

3696 003 0141

4.10

 

Volti

3696 003 0144

10.19

 

Jānīši

3696 005 0073

4.30

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

Grāvtiņas

3696 005 0133

7.50

 

Lazdiņas

3696 005 0159

0.47

 

Vaidavkrasti

3696 005 0160

1.90

 

Kārļa zeme

3696 005 0166

0.30

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

Rudzupuķes

3696 005 0227

0.27

 

Kaktiņi ZR 3

3696 005 0250

9.44

 

Kaktiņi ZR 4

3696 005 0262

0.63

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

Svārupi

3696 005 0276

0.70

 

Jaunratnieki

3696 005 0277

0.50

 

Pakalni

3696 005 0281

1.20

 

Graudiņu ferma

3696 005 0282

4.40

 

Kārļa zeme (kūtiņas)

3696 005 0298

0.20

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

Jaunratnieki

3696 005 0320

0.7504

 

Eglāji

3696 007 0076

1.20

 

Eglāji

3696 007 0077

4.20

 

Liepas

3696 007 0106

0.60

 

Graudi

3696 07 0109

0.90

 

Straumītes

3696 007 0110

0.3328

 

Priedītes

3696 007 0111

5.47

 

Bez adreses

3696 007 0123

4.40

 

Laši

3696 008 0085

0.40

 

Maltavnieki 2

3696 008 0131

0.50

 

Birznieki 1

3696 008 0142

15.16

 

Metumi (apbūve)

3696 008 0160

0.90

 

Žagariņi

3696 008 0180

5.40

 

Pauguri

3696 008 0188

3.60

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

Spilves

3696 008 0190

4.80

 

Saknes

3696 008 0193

0.30

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

Nokalni

3696 008 0195

0.80

 

Uzkalni

3696 008 0217

1.30

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

 

Kāles

3696 008 0226

1.44

Maltavnieki 2

3696 008 0252

1.70

Ziedoņu māja

3696 007 0127

0.61

 

Sirseņi

3696 007 0148

13.20

 

Skaras

3696 008 0140

2.30

 

Salas

3696 008 0149

4.90

 

Bez adreses

3696 008 0213

0.08

 

Bez adreses

3696 008 0214

0.14

 

Aitiņas

3696 008 0225

6.0

19.05.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. VZPAP1-9/.1/22/18

 

KOPĀ

196.4569

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011           

 

 

Skip to content