Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Pededzes pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Pededzes pagastā

Aktualizēts  2024.gada 23.aprīlī

 

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Riekstudruvas

3680 001 0057

3.6014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/21

Stārķi

3680 001 0061

2.5

Vecdemšāni

3680 001 0088

9.3

Pauguri

3680 001 0107

2.14

Zaļavecs

3680 001 0155

35.7

Rudavecs

3680 001 0154

10.9

Klementine 3

3680 002 0018

1.1

Stuborova 29

3680 002 0059

2.3

Stuborova

3680 002 0058

3.4

Vāverītes

3680 004 0208

1.8

Potapovi

3680 004 0119

2.8

Bez adreses

3680 004 0124

1.46

Mušmires

3680 004 0038

2.6

Ķurši

3680 004 0049

2.6808

VRZ

3680 004 0203

1.1

Zilbes

3680 003 0096

7.4

Alkšņi

3680 003 0222

2.4

Zabolova 1

3680 003 0285

2.0

Jasmīni

3680 003 0053

1.56

Dzeņi

3680 003 0149

5.5

Strauti

3680 004 0107

1.5927

Jasmīni

3680 004 0081

3.5

Fjuki

3680 004 0071

1.3

Upmaļi

3680 004 0080

1.5

Ziedi

3680 004 0079

1.6

Jaunbaltiņi

3680 004 0199

1.7

Birzmalas

3680 004 0093

1.5

Mušmires

3680 004 0037

1.81

Grāvmalas

3680 004 0077

2.13

Skaras

3680 002 0125

2.5

VRZ

3680 002 0124

0.8

Bez adreses

3680 002 0152

1.51

Kalnapededze 6

3680 001 0060

1.8

Vecpuncene

3680 001 0084

0.3667

Alkšņi

3680 003 0127

0.5

VRZ Minerālmēslu Šķūnis

3680 004 0163

1.43

VRZ Auzāji

3680 001 0080

0.28

VRZ Siliņi

3680 002 0027

0.33

VRZ Vībotnes

3680 004 0162

0.282

Stuborova

3680 002 0010

1.7

Stuborova 28

3680 002 0025

1.8

Stuborova 32

3680 002 0008

1.0

Šeļehova

3680 002 0123

0.3

Veikals –Ķurši

3680 004 0166

0.4

Klementīnes senkapi

3680 002 0182

0.08

Kļavas

3680 004 0078

1.03

Stuborova

3680 002 0009

1.7

Potapovi

3680 004 0048

3.78

Reiņi

3680 003 0089

0.7

Stuborovas senkapi – Krāstmatās

3680 002 0165

0.1

Starpgabals

3680 001 0085

0.3

Mušmires

3680 004 0036

0.4

Senatnes 2

3680 001 0208

0.36

Skujas

3680 001 0077

4.6

Vecpuncene

3680 001 0084

0.3667

Vilciņi

3680 001 0086

6.5

Žuburi

3680 002 0089

0.8138

Žuburi

3680 002 0016

2.2

Stuborova (Uzkalni)

3680 002 0119

1.91

Stuborova

3680 002 0071

2.6

Stuborova 23

3680 002 0021

5.8

Birzmalas

3680 004 0039

5.5

Fjuki

3680 004 0085

5.6

Klementīne 3

3680 002 0019

1.9

Skujas

3680 001 0078

1.3

Skujas

3680 001 0118

5.4

Stārķi

3680 001 0063

1.3

Rezerves zemes fonds

3680 002 0083

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/15

Stuborova 23

3680 002 0022

0.6

Stuborova 28

3680 002 0026

2.2

Bez adreses

3680 002 0225

4.27

Amoliņi

3680 002 0168

2.6

Saulgriezes

3680 002 0082

5.0

Reiņi

3680 002 0179

9.8

Parki 1

3680 007 0213

3.3

Pērkoņi

3680 007 0374

3.7

Cirtumi

3680 007 0381

3.8

Sapnīši

3680 007 0105

4.7

Timotiņi

3680 007 0142

1.0

Iļjas

3680 007 0180

3.17

Bez adreses

3680 007 0183

2.0

Zabegi

3680 007 0185

5.82

Atmatas

3680 007 0233

2.2

Sļotova

3680 002 0158

0.9

Rezerves zemes fonds

3680 002 0159

1.5

Zaiceva

3680 007 0356

4.3

Zaiceva

3680 007 0366

5.9

Zaiceva

3680 007 0365

4.2

Lejas

3680 007 0285

1.3

Lejas

3680 007 0284

3.9

Bez adreses

3680 007 0200

1.22

Dudinovi

3680 002  0171

0.1356

Kolčanova

3680 002 0172

0.4

Gatves

3680 002 0162

1.5

Vjazino

3680 002 0121

2.25

Papardes

3680 002 0088

1.7

Sļotova

3680 002 0169

0.6

Ievas

3680 002 0176

0.46

Saulgriezes

3680 002 0107

4.02

Vecmurati

3680 002 0080

2.65

VRZ Sulas

3680 002 0160

0.35

Bez adreses

3680 007 0088

0.98

VRZ Pededze

3680 007 0199

0.99

Bez adreses

3680 007 0184

2.3

Bez adreses

3680 007 0231

2.8

Starpgabali valstij piekritīgi

3680 007 0325

0.57

Starpgabali valstij piekritīgi

3680 007 0385

0.26

Starpgabali valstij piekritīgi

3680 007 0426

0.67

Stuborova 4

3680 002 0170

0.2

VRZ

3680 002 0173

0.36

Jaunmurri

3680 007 0396

1.1088

Kaijas

3680 007 0230

3.8

Petrova

3680 004 0134

5.4

Rullīši

3680 007 0109

0.5

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

3680 004 0053

5.4

VRZ Vandars

3680 007 0427

0.22

Ķurši 15

3680 004 0065

2.0

Ķurši 3

3680 004 0059

1.8

Ķurši 4

3680 004 0060

0.69

Mazuļi

3680 004 0130

0.83

Parki

3680 007 0212

0.59

Eglaine 1

3680 004 0187

44.2

Tabulas

3680 002 0007

16.5

Stuborova 9

3680 007 0017

5.4

Iļjas

3680 007 0181

2.3

Timotiņi

3680 007 0143

1.7

Ivani

3680 007 0179

1.8

 

 

12.04.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/30

Bez adreses

3680 005 0109

0.34

Gatves

3680 007 0211

1.4

Reiņi

3680 003 0087

0.8

Rūķīši 1

3680 007 0383

5.3371

Jaungulbji

3680 003 0138

13.8

Eglaine 7

3680 009 0084

38.2

Eglaine 4

3680 003 0140

8.3

Eglaine 3

3680 009 0082

26.4

 

Reiņi

3680 003 0088

4.0

 

 

 

12.04.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/30

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2022. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/22/30

Ceplis

3680 004 0021

4.8

Stūri

3680 004 0156

10.0

Līdumi

3680 005 0154

3.75

Līdumnieki

3680 005 0166

13.25

Brūklenāji

3680 007 0429

1.4

Naumovas Strauts

3680 007 0304

1.29

Saules 1

3680 007 0407

2.9

Bērzupe

3680 009 0071

5.17

Bebrukalns

3680 008 0101

2.1

Jaunķirši

3680 004 0025

1.0

Jaunrūķīši

3680 007 0160

2.5

Kļavas

3680 003 0126

8.1

Kūdrāji

3680 004 0141

5.0

Ķurši

3680 004 0169

4.2

Lapsiņas

3680 004 0206

1.7

Lejnieki

3680 003 0124

4.8

Lejnieki

3680 003 0125

5.0

Lejnieki

3680 004 0190

7.6

Līņi

3680 007 0165

4.6

VRZ Ogulejas

3680 009 0070

4.21

 

Zaiceva

3680 007 0355

1.9

 

VRZ Nīvas

36800070155

1.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2021. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/21/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2021. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/21/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2021. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/21/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2021. Medību tiesību nomas līgums

Nr. PPP/1.9/21/19

Pļevna

36800040098

2.25

Krustceles

36800080093

3.44

Alksnīši

36800070268

2.00

Anīsi

36800040121

1.0

Annas

36800070186

3.6

Bebrukalns

36800080100

4.6

Bebrukalns

36800080162

4.5

Blīgznusala

36800070156

0.6

Boļšakovi

36800050050

4.8

Bonderova

36800070132

0.9

Brūviņi

36800070293

1.0

Bumbas

36800040115

6.6

Bundziņi

36800030105

0.86

Centrs

36800070234

0.2488

Ceplis

36800040022

1.0

Ceriņi

36800070340

0.64

Dauguļi

36800030160

0.5

Dzeņi

36800040101

5.19

Eglītes

36800090046

2.0

Gaismiņi

36800070384

1.07

Gatves

36800070424

1.4

Gorevi

36800080123

1.3

Grāvīši

36800040200

2.7

Gulbīši

36800030095

5.2807

Irbenāji

36800080174

0.3

Irbenāji 1

36800080175

4.7

Jaunbaltiņi

36800070312

0.8885

Jaunķirši

36800040024

3.6

Jaunmadaras

36800070151

1.51

Jaunmurri

36800030182

0.9

Jaunmurri

36800030260

1.8

Jaunrūķīši

36800070308

2.8

Jaunrūķīši

36800070309

0.718

Jaunrūķīši

36800070435

1.2226

Jurģi

36800050104

2.17

Kadiķi 1

36800070305

2.6

Kadiķi 1

36800070432

1.26

Karnīši

36800070351

10.8

Katlu māja

36800070380

1.4

Kārkliņi 1

36800030039

2.9

Kļavas 2

36800080109

1.4

Korintes

36800070119

2.4

Krustceles 

36800080092

0.5

Kūdrāji

36800040140

4.5

Kūdrāji

36800040142

4

Ķirsīši 

36800070245

0.833

Ķirsīši 

36800070246

3.5

Ķirsīši

36800070393

2.5

Ķurši 15

36800040067

2.3

Lapsiņas

36800030144

3.7

Lapsiņas

36800030145

2.7

Lejnieki

36800030123

5

Lemeši 

36800080191

2.07

Lilijas

36800040120

0.19

Līņi

36800070164

1.11

Madaras

36800070425

0.6

Mazuļi 

36800040129

2.2

Mājas

36800080104

1

Mežlejas

36800030241

0.3

Mežrozes

36800030150

8.5

Mežtekas

36800040164

5

Miglas

36800030119

5.8

Mihailova

36800040131

1.261

Miņini

36800070182

2

Mīnas

36800040105

0.8

Niedrītes

36800070428

0.69

Nomas zemes

36800030146

2.3

Orlīšu karjera

36800030094

0.8488

Pagasta zeme

36800070387

0.3

Papuves

36800070187

2.3

Piemāja

36800020116

0.5

Pļevna

36800040099

1

Pļevna 1

36800040097

0.6931

Poļetelovi 1

36800070253

3

Poļetelovi 1

36800070334

0.6

Poļitelovs

36800070252

0.3

Rullīši 

36800070278

1

Rūķīši 1

36800070248

3.7977

Rūķīši 1

36800070249

1.1784

Salnāji 

36800030106

0.9

Salnāji

36800030107

3.5

Saules 1

36800070414

1.03

Sildegas 

36800040143

2.6

Sildegas

36800040211

1.9

Skaras

36800040113

0.98

Skaras

36800040114

3.3

Sļotova

36800090094

0.5

Sņegovs

36800070254

0.785

Stariņš

36800070430

0.2

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36800070120

3.1

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36800070310

1.4

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36800070324

0.7

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36800070433

1.1164

Stradi

36800070243

0.65

Stradi

36800070244

1.2

Strauti

36800040106

2.2

Strauti

36800040205

4.1

Sūnas 1

36800050037

0.39

Takas

36800070330

0.6192

Terskojas

36800040215

0.25

Timotiņi

36800070141

1.17

Tīrumiņi

36800070405

2.58

Vārpa

36800040100

1.2

Vāveres

36800070361

1.18

Veczvaneri 1

36800070431

0.2

Vizbulītes

36800030113

1

Vizbulītes 1

36800030242

7.4

Vizuļi

36800070259

1.1

Vizuļi

36800070347

3.69

Vizuļi

36800070412

0.43

VRZ Avoti

36800040103

1

Zabolova

36800030064

4.7624

Zabolova-Bīberi-Bairīši C

36800030259

0.5264

Zaiceva

36800070307

0.87

Zaiceva

36800070386

2.2

Zibeņi

36800070258

1.5

Zibeņi

36800070346

1.2418

Ziedi

36800030234

1.6

Zīles

36800070166

0.4

Zīles

36800070167

1.6

Zīles

36800070168

1.16

Zīles

36800070242

1.2

Zabolova 1

 36800030098

3.9

Bez adreses

 36800040216

2.25

Bez adreses

 36800070062

0.69

Vidzeme

 36800070302

3.42

Dzeņi

36800030162

5

Kakti

36800080142

4

Lejaspurvi

36800030208

5.6

Lejaspurvi

36800030220

2.4

Lidlauks

36800080122

6.05

Miglāji

36800030209

4.9

Ozolaine 1

36800080194

8.38

VRZ Oši

36800030178

2.48

VRZ Māllēpes

 36800050057

6.42

Starpgabali valstij piekritīgi

 36800050102

0.81

Starpgabali valstij piekritīgi

36800050103 

0.27

VRZ Gromovi

 36800050107

0.4

Bez adreses

36800050147

0.37

Bez adreses

36800050149

1.47

Starpgabali valstij piekritīgi

36800060067

0.29

Starpgabali valstij piekritīgi

36800060068

0.17

Bez adreses

36800070446

10.6

                                                        KOPĀ:

899.1874

 

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

Skip to content