Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā

Aktualizēts  2024.gada 23.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

 

Vilkaste

3660 002 0241

6.0

 

 

Tīlānu karjera

3660 002 0265

4.34

 

 

Lielie – Bērziņu mežs

3660 004 0049

4.1

 

 

 

KOPĀ:

14.44

 

 


Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

Skip to content