Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Alsviķu pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Alsviķu pagastā

Aktualizēts  2024.gada 23.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Pabērzi

3642 001 0009

14.8

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/15

Jaunkronīši

3642 002 0214

1.32

Meži

3642 002 0077

7.8

“Luksti”

3642 002 0131

5.5

Vidi

3642 002 0078

1.4

“Siliņi”

3642 002 0231

1.3

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

3642 002 0081

1.4492

3642 002 0302

0.6

3642 002 0141

0.4351

3642 005 0089

0.4

3642 008 0076

0.1689

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/17

3642 011 0151

1.3

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/16

3642 013 0083

1.4622

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/17

Ignašas 3

3642 002 0208

3.6

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/15

Ignašas 4

3642 002 0209

40.4

Susekļi

3642 002 0119

9.8

“Albāti”

3642 004 0048

0.5

Bez adreses

3642 004 0079

9.0

“Bišusalas”

3642 004 0053

3.6859

“Krauci”

3642 004 0077

6.3

Oškalns

3642 004 0108

0.6

Līkumi

3642 005 0084

2.2

Jaunklungsti 3

3642 005 0083

5.7

“Rudači”

3642 005 0067

29.0

Giganti

3642 006 0387

1.03

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/14

Bez adreses

3642 006 0426

5.2

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/15

Dunaji

3642 006 0037

13.86

Dzīles

3642 006 0046

4.7

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/14

“Niedras”

3642 006 0043

6.2

Priedītes

3642 006 0477

1.0

“Priežukalni”

3642 006 0179

1.9223

“Vālodzītes 4”

3642 006 0285

1.8

3642 006 0286

1.1

Vārpas

3642 006 0049

3.3

Burbuļi

3642 006 0312

4.43

Ragangrava

3642 006 0188

1.5

Austrumkarjers

3642 006 0070

2.9

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/15

“Iras”

3642 007 0090

5.5

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/14

“Mežvidi”

3642 008 0022

13.52

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/17

Mārsili

3642 008 0024

3.6

Lauces

3642 008 0025

2.9

Virši

3642 008 0026

1.7

Bebrupurvs

3642 008 0061

1.8

Lauces – 1

3642 008 0066

4.5

“Zaigumi”

3642 009 0128

0.5

“Cepļi”

3642 009 0068

7.5

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/14

Līvkalni 3

3642 009 0109

2.3

3642 009 0324

0.2199

Mālkalns

3642 009 0327

0.54

Bez adreses

3642 010 0059

0.06

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/16

Bez adreses

3642 010 0060

0.63

“Celenski”

3642 011 0089

3.2

Ielejas

3642 011 0128

2.5

Ieplakas

3642 011 0129

3.57

“Runči”

3642 011 0113

11.8

Čikstu karjers

3642 011 0071

2.0

“Kaltiņi”

3642 011 0119

1.0

“Alksnīši”

3642 012 0037

3.7

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/17

Rebenītes

3642 012 0027

0.7034

Rīti 3

3642 013 0070

1.7

Vētras

3642 013 0161

12.5209

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/16

Vizupītes

3642 013 0053

0.38

“Kaltiņi 4”

3642 013 0125

1.5

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/16

“Dimdiņi”

3642 013 0023

3.4

Aupatu gārša

3642 013 0058

44.56

Cerības

3642 015 0026

1.8

“Upmaļi”

3642 013 0028

2.69

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/17

Bez adreses

3642 013 0181

0.42

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/16

Bez adreses

3642 013 0198

1.58

Burbuļi 1

3642 006 0385

4.85

18.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. APP/1.9/21/14

Bāleliņi

3642 006 0386

5.6

Melnalkšņi

3642 006 0144

0.5

Kopā

 

352.9078

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

Skip to content