Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Zeltiņu pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Zeltiņu pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība  (ha)

Rezultāts

Aizpuri

3694 005 0076

3.90

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Āboliņi

3694 002 0159

0.80

Bieziņu lauks

3694 005 0047

5.81

Bieziņu kalns

3694 005 0128

3.00

Bieziņi

3694 005 0039

6.00

Birzītes

3694 002 0341

0.18

Brīvnieki

3694 005 0092

3.50

Brīvnieki

3694 005 0072

0.86

Centrs 1

3694 002 0332

5.5183

 

Cepurītes

3694 002 0221

2.40

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Cirstupes mežs

3694 005 0100

7.43

Dzirnavas

3694 002 0191

0.68

Eglāji

3694 001 0011

3.50

 

Eglītes

3694 002 0178

0.1215

 

Estrāde

3694 002 0336

0.89

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Ezeriņi

3694 002 0308

0.07

Grantes

3694 002 0236

0.7

Grantskalni

3694 003 0048

0.96

Grauds

3694 002 0216

1.00

Grāvīši

3694 002 0124

1.1

Grāvtiņas

3694 002 0165

1.0

Griezes

3694 003 0082

1.79

Griezītes

3694 003 0110

0.53

Grotes

3694 002 0224

0.10

Ieviņas 1

3694 002 0220

1.39

Jaunozoli

3694 002 0261

0.40

Jaunozoliņi

3694 003 0160

2.40

Jaunozoliņi

3694 003 0031

1.20

Jaunozolu pļava

3694 002 0267

5.7

Kalēji

3694 002 0154

1.30

 

Kalmes

3694 002 0234

0.48

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Komunikācijas

3694 002 0225

0.20

Krustkalns

3694 003 0061

4.90

Krūmāji

3694 001 0011

0.7

Kundratu lauks

3694 003 0098

0.90

Kundratu pļava

3694 003 0114

1.40

Lauciņi

3694 002 0155

0.50

 14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Laukmales

3694 002 0319

5.00

Lazdas

3694 002 0167

2.61

 

Lāči

3694 002 0321

2.15

 

Liepiņas

3694 002 0063

3.20

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Līči

3694 002 0124

1.10

Lucernas

3694 003 0133

1.22

Medņi 1

3694 003 0080

1.90

Medņukalni

3694 001 0006

194.00

Medņukalni

3694 003 0049

0.60

Meldri

3694 002 0110

0.38

Melnupes

3694 002 0102

3.00

Micpaldi

3694 002 0190

1.20

Mitrājs

3694 002 0325

3.2

Kalmes

3694 002 0234

0.48

Kalnozoli

3694 005 0061

2.60

Paeglīši

3694 002 0135

3.0

Pāvuli

3694 003 0060

3.60

Pelašķi

3694 003 0064

1.40

Piekalnes druva

3694 002 0196

0.32

Pilskalni

3694 003 0095

0.51

Priedes

3694 005 0060

6.10

Priednieki

3694 002 0235

0.40

Purviņi

3694 003 0166

2.26

Purenes

3694 002 0276

3.10

Purvājs

3694 005 0118

2.00

Purvmaļi

3694 005 0062

8.30

Piekalnes

3694 002 0144

0.03

Pļavas

3694 002 0307

3.10

Raudenes

3694 002 0143

1.50

Rītupes

3694 002 0233

0.31

Robežnieki

3694 003 0183

2.99

Smiltis

3694 002 0277

0.5

Straumītes

3694 002 0184

0.58

Strazdiņi

3694 002 0187

0.16

Stūrīši

3694 002 0227

0.40

Stūrīši

3694 002 0226

0.43

Sudala  ezers

3694 004 0038

81.94

Šūpalas

3694 002 0310

0.20

Tērces

3694 002 0103

0.30

Tērces

3694 002 0104

3.00

Tīrumi

3694 003 0065

3.47

Tīrumiņi

3694 002 0119

0.65

Upeskalni

3694 002 0120

0.60

Vairogi

3694 002 0188

0.1

 

Vaivari

3694 002 0306

5.10

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Varavīksnes

3694 002 0142

0.96

Vecbaznīcas kalns

3694 002 0316

0.24

Vērmeles

3694 002 0111

2.80

Vējavas

3694 003 0160

2.40

Vējkalni

3694 002 0241

5.40

Vilciņi

3694 003 0054

1.50

Viļņi

3694 003 0184

0.20

Vilnīši

3694 003 0132

0.28

Voguriņa mežs

3694 002 0265

1.20

 

Zeltkalni 1

3694 001 0053

5.13

14.06.2022.Medību tiesību nomas līgums Nr. ZPP/1.9/22/25

Ziemeļi

3694 003 0073

2.20

Žīguri

3694 002 0293

5.60

Žīguri

3694 002 0309

0.70

Žubītes

3694 002 0327

0.70

 

Žubītes

3694 002 0326

1.20

 

 

KOPĀ

 462.8098

 


Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011           

 

 

Skip to content