Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Mārkalnes pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Mārkalnes pagastā

Aktualizēts 2024. gada 23. aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Mežmalītes

36760010084

6.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020.  Medību tiesību nomas līgums

Nr. MRPP/1.9/20/4

Pīpenes

36760020047

1.4

Mežvidi

36760020048

0.8

Mežmaļi

36760020061

0.1334

Pagasta zeme

36760020077

0.1

Pagasta zeme

36760020097

0.9

Sīļi

36760020127

0.2298

Jāņzemji

36760020131

1.3

Rema

36760020151

0.6

Rema

36760020152

0.9

Ķikuti

36760020156

1.1

Mežmaļi

36760020159

0.3

Bez adreses

36760030083

0.72

Bez adreses

36760030093

5.3

Kraipēnkalns

36760030134

2.6

Lapsukalns

36760040046

5.4498

Jankas

36760050058

0.5

Pumpji

36760050082

0.9858

Pūcīte

36760050110

4.0696

Lielvārnas

36760050117

0.2747

Gati

36760050120

0.5

Torņi

36760050128

5.01

Vārnenieki

36760050151

5.29

Mazvārnas

36760050157

0.8

Stāmeri

36760050183

12.8

Bez adreses

36760050188

2.65

Zaļumi

36760050190

2.9752

Lakstīgalas

36760050203

0.93

Antoni

36760050204

1.0122

Jaunpriedulāji

36760060038

13.8903

Zaķubūda – 1

36760060041

8.7

Pagasta zeme 1

36760060062

1.06

Vītoliņi

36760060063

13.6701

Priekšene

36760060080

3.6

Bez adreses

36760060092

11.62

Medņurieksti

36760060100

0.71

Bez adreses

36760060106

4.87

Neļķītes

36760060121

3.1

Ceļmalītes

36760060138

2,09

Pagasta zeme

36760060146

4.09

Bez adreses

36760060147

10.22

Starpgabals

36760060005

1,8

Živas

36760060153

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020.  Medību tiesību nomas līgums

Nr. MRPP/1.9/20/4

Bērzi

36760060155

0.3377

Gogulīši

36760060157

2.84

Gruzīši

36760070023

1.2779

Bez adreses

36760070062

0.2

Mežvidi

36760070081

12.7

Apsītes

36760070086

2

Virši

36760070087

4.2

Salenieki

36760070088

1.5

Drēbnieki

36760070090

1.1

Rema

36760070091

3.5

Zaļumi

36760070142

1.8

Mikalītes

36760080031

0.7003

Bez adreses

36760080073

4.15

Bez adreses

36760080082

7.1

Krūmāji

36760080102

9.99

Mieži

36760080110

9.2293

Melnalkšņi

36760080113

12.5

Ezīšava

36760090072

0.8151

Bez adreses

36760090074

1.9

Meži

36760090075

6.21

Ferma

36760090104

3.2

Ežukalns

36760090125

5,01

Bez adreses

36760090129

0.8383

Velgas

36760090130

3.6

Velgas

36760090131

0.2

Ezīšava

36760090164

7.6

Zaļumi

36760090165

4.47

Lukumieša ezers

36760010103

53

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2020.  Medību tiesību nomas līgums

Nr. MRPP/1.9/20/5

Lucijas māja

36760010151

1.2

Ezeriņi

36760010191

2.12

Lukumieši

36760010197

0.8

Vairogi

36760010071

2.7

Jaunmellīši

36760010118

0.3

Mellīši

36760010126

0.4

Dārza 11

36760010157

0.3

Priedes

36760040085

0.9

Zirņukalns

36760040063

0.6672

Cirakalna kaltes

36760040104

0.3

Omelkas

36760040115

1

Zīles

36760040054

1.5

Zīles

36760040055

6.3

Zvirgzdukalns

36760040097

0.7

Žubītes

36760040049

7

Logos

36760040103

1.6

Lapsukalns 2

36760040110

0.5

Vanagi

36760050057

0.2

Izgāztuve Vuķi

36760050164

2.05

 

 

13.11.2020.  Medību tiesību nomas līgums

Nr. MRPP/1.9/20/5

Pagasta zeme

36760050182

1.9

Friči

36760090073

3.99

Lieti

36760090083

0.6

Pagasta zeme

36760090127

0.6

Pagasta zeme

36760090128

0.9955

Auziņas

36760090042

8.8

Jaundvors

36760090043

6.8

Bez adreses

36760090079

2.1

 

Cerības

36760060057

0.1393

 

Ezīšava

36760090163

2.0

 

Grīvas

36760080089

0.8582

 

Klubs

36760070072

0.2221

 

Mētras

36760010164

1.5

 

Pārslas

36760060056

0.068

 

Spīķersala

36760060083

1.0

 

Bez adreses

36760010198

0.5

 

Bez adreses

36760050207

0.37

 

Bez adreses

36760060139

0.19

 

Bez adreses

36760070073

0.02

 

Bez adreses

36760080105

0.59

 

Bez adreses

36760090031

0.04

 

 

KOPĀ

362.7798

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

 

Skip to content