Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Mālupes pagastā

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali

Mālupes pagastā

Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Zemes gabala kopplatība (ha)

Tajā skaitā mežs (ha)

Rezultāts

Lazdiņu mežs

3674 005 0095

20,9

19,5

12.05.2016. noslēgts līgums Nr. MLPP/1-9/16/33

Pīlādži

3674 005 0053

2,8

2,6

Līcīši

3674 005 0116

3,6

0,0

Līcīši

3674 005 0170

3,1

0,0

 

Kontaktinformācija:

Mālupes pagasta pārvalde,

malupe@aluksne.lv

Tel.: 26437421