Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Mālupes pagastā

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali

Mālupes pagastā

N.p.k. 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nekustamā īpašuma nosaukums

Platība (ha)

 1.

36740010099

Ābeles

11,3

 2.

36740010101

Ābeles

7,2

 3.

36740050053

Ābeles

2,8

 4.

36740050095

Lazdiņu mežs

20,9

 5.

36740050056

Naimas

9,3

 6.

36740070046

Alodzene 15

3

 7.

36740010111

Eglaine

1,1

 8.

36740060112

Grundas 1

0,8

 9.

36740060113

Grundas 1

0,9

 10.

36740050094

Igrīve

0,7

 11.

36740050055

Kaktiņi

1,18

 12.

36740040044

Katrīnburga 1

2,4

 13.

36740040045

Katrīnburga 1

1,2

 14.

36740070050

Kārkliņi

1,29

 15.

36740020121

Ķieģeļnieki

1,1

 16.

36740050116

Līcīši

3,6

 17.

36740050119

Mālupes līči

7,6

 18.

36740010058

Melderi

2,1

 19.

36740050051

Migliņas

4,3

 20.

36740020185

Pacere

2

 21.

36740020199

Sazānu līcis

7,6

 22.

36740050049

Sili 1

1,4

 23.

36740040074

Skaidriņi

1,15

 24.

36740050060

Starpgabals

0,5175

 25.

36740050172

Starpgabals

0,5878

 26.

36740060127

Upmalieši

1,45

 27.

36740070026

Upmaļi

3,1

 28.

36740020134

Vārpas

1,7

 29.

36740020183

 

1,3

 30.

36740060104

 

3,6

 31.

36740060128

 

2

 32.

36740020253

 

0,19

 33.

36740040051

 

2,51

 34.

36740050170

 

3,1

 

Kopā 34.gab

 

114,9753

 

Kontaktinformācija:

Mālupes pagasta pārvalde,

malupe@aluksne.lv

Tel.: 26437421

Skip to content