Būvdarbu laikā slēgs satiksmi

Ceturtdien, 10. septembrī, tiks īslaicīgi slēgta satiksme pašvaldības autoceļā “Kanaviņas – Lejasšķiņķi”, posmā pirms īpašuma “Sprogas”.

Sakarā ar caurtekas remontdarbiem ceturtdien, 10. septembrī, tiks īslaicīgi slēgta satiksme pašvaldības autoceļā “Kanaviņas – Lejasšķiņķi”, posmā pirms īpašuma “Sprogas”. Darbus veiks SIA “Sorma”. Tie iedzīvotāji, kurus varētu skart remontdarbi, ir informēti.