Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.01.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 13.01.2021. darba kārtība

13.01.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
  2. Par Alūksnes novada domes 26.11.2020. lēmuma Nr. 304 atcelšanu.
  3. Par saistošo noteikumu Nr../2021 “Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku  zaudējušiem” izdošanu.
  4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
Skip to content