Pašvaldība aicina atsaukties pārvietojamo garāžu lietotājus Jāņkalna ielā 17A - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina atsaukties pārvietojamo garāžu lietotājus Jāņkalna ielā 17A

Alūksnes novada pašvaldība aicina atsaukties pārvietojamo garāžu lietotājus Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, un lūdz līdz 21. jūnijam demontēt uz pašvaldībai piederošā zemesgabala vēl atlikušās pārvietojamās garāžas.

Kā zināms, minētajā zemesgabalā pašvaldība īstenos Izglītības un sporta centra būvniecības projektu un to plānots uzsākt tuvākajā laikā, taču uz pašvaldības zemesgabala, kur būvniecība plānota, atrodas vēl dažas nedemontētas pārvietojamās garāžas.

Līgumu par zemes nomu Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, transportlīdzekļu pārvietojamo garāžu uzturēšanai ar Alūksnes novada pašvaldību bija noslēgusi biedrība “Pārvietojamo garāžu apsaimniekošanas biedrība” ar līguma darbības termiņu līdz 2019. gada 2. februārim.

2018. gada 4. oktobrī pašvaldība ir informējusi biedrību par noslēgto līgumu ar būvuzņēmēju par Izglītības un sporta centra būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un to autoruzraudzību Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē. Pašvaldība vēstulē informējusi, ka ar biedrību noslēgtais līgums netiks pagarināts, un lūgusi atbrīvot pašvaldības zemesgabalu no pārvietojamajām garāžām, kā arī aicinājusi biedrības vadību iepazīstināt ar informāciju visus garāžu lietotājus.

2019. gada 22. maijā pašvaldība biedrībai nosūtījusi atkārtotu vēstuli par nekustamā īpašuma atbrīvošanu. Tā kā iepriekš noteiktajā termiņā pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums bijis atbrīvots tikai no atsevišķām pārvietojamajām garāžām, pašvaldība atkārtoti vērsusies pie biedrības ar aicinājumu atbrīvot attiecīgo zemesgabalu no visām pārvietojamām garāžām un pārējās kustamās mantas.

Kā liecina Lursoft dati, minētā biedrība ir likvidēta 2019. gada 18. decembrī, tādēļ pašvaldība aicina atsaukties uz zemesgabala vēl atlikušo pārvietojamo garāžu lietotājus un demontēt tās. Ja tas netiks izdarīts līdz 2021. gada 21. jūnijam, pašvaldība demontēs pārvietojamās garāžas, kas arvien vēl atrodas uz Izglītības un sporta centra būvniecībai paredzētā pašvaldībai piederošā zemesgabala bez likumiska pamata.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content