eTwinning Skola - Alūksnes novads

eTwinning Skola

eTwinning projekts “STEAM with fairy tales” 

Sākot ar 2022. gada septembri iestādes pedagogiem ir iespēja piedalīties starptautiskā eTwinning projektā par “STEAM aktivitātes pasakās” (“STEAM with fairy tales”), projekta koordinatori Aušra PLIEKAITIENĖ (Lietuva) un Maria MOSTAKI (Grieķija). Projektā aktīvi sadarbojas 21 pedagogs no dažādām Eiropas valstīm, piemēram,  Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Horvātijas, Itālijas un Serbijas. 

Projekta mērķis – attīstīt bērnu radošumu: stāstu analīzi, stiprināt viņu vārdu krājumu, mācīties izteikt savas domas un idejas caur mākslu un radošiem darbiem. Izmantojot zinātnisko mācību metožu palīdzību tiek paplašinātas arī bērnu matemātiskās spējas, bērni mācās izmantot gleznošanai paredzētos IKT rīkus.  

Šādu iespēju izvēlējās izmantot iestādes 9.grupas pedagogi – Ilze HOLLA un Dace SKAISTKALNE, kuras kopā ar grupas bērniem veica dažādas projektā plānotās aktivitātes. Par saziņu ar projekta partneriem, digitālu materiālu izveidi, sagatavoto materiālu apstrādi un ievietošanu eTwinning projekta lapā atbildīga ir Dita HOLLA (iestādes eTwinning projektu koordinators), kuru kā uzticamu projekta partneri uzaicināja piedalīties šajā eTwinning projektā. 

Projektā paveiktās aktivitātes 9.grupā tika atspoguļotas izveidotā e-grāmatā, kura tika publicēta arī iestādes facebook lapā, lai būtu kā iedrošinājums pārējiem izmēģināt savus spēkus darboties eTwinning projektos. 

E-grāmata: 

https://read.bookcreator.com/UPALkWnBYTclmYtPybYPS3hgL1H3/mloeTK5xT7qNl9ndliP_Kg 

eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales” 

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja 


ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Ar šādu devīzi  no 7. līdz 9.decembrim tiešsaistē notika eTwinning Skolu Eiropas līmeņa seminārs, kurā tika aicināti piedalīties arī eTwinning skolu pārstāvji no Latvijas.

Latvijai bija piešķirtas 8 vietas, līdz ar to semināru varēja apmeklēt tikai 8 eTwinning skolas. Vienu no vietām ar iespēju piedalīties seminārā ieguva arī mūsu iestādes pirmsskolas izglītības sporta skolotāja un eTwinning koordinatore iestādē Dita HOLLA.

Semināra programma bija sadalīta trīs dienās un, jau reģistrējoties semināram. katrs dalībnieks varēja izvēlēties divas darbnīcas, kurās bija aktīvi jālīdzdarbojas.

Izvēlētās darbnīcas:

 • Uz projektiem balstīta un uz problēmām balstīta mācīšanās, izmantojot eTwinning. (Natalia Tzitzi and Angeliki Kougiourouki);
 • Spēlēšanās – sadarbības, atbildības un lēmumu pieņemšanas uzlabošana starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem. (Loredana Popa).

Pēdējā seminārā dienā dalībniekiem bija jāpiedalās interaktīvā sesijā — iekļaušanas stiprināšana manā eTwinning skolā, izmantojot inovatīvus līdzekļus, prakses piemērus. Šajā sesijā dalībniekiem bija jāstrādā grupās, lai noteiktu savas vajadzības saistībā ar iekļaujošo un novatorisko pieeju, darbībām un piemēriem, lai nodrošinātu pozitīvas izmaiņas savā eTwinning skolā. Ļoti vērtīga bija savstarpējā dalībnieku viedokļu un pieredžu apmaiņa, jo lielākā daļa eTwinning pārstāvju darbojas šajā kopienā jau vairākus gadus.

Seminārā gūtā pieredze sniedza jaunus, vērtīgus kontaktus turpmākai sadarbībai eTwinning starptautiskajos projektos, kā arī nostiprināja pārliecību, ka mēs esam, varam un gribam būt eTwinning skola arī turpmāk.

Nākošais lielais solis, kurš būs jāveic, ir eTwinning skolas pieteikuma anketas veiksmīga aizpildīšana, iesniegšana atbilstoši prasībām, lai iegūtu eTwinning skolas statusu uz nākošo periodu 2023./2024.mācību gadam

ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja

 

22 Latvijas izglītības iestādes saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli

Oktobra beigās 22 Latvijas izglītības iestādes, kas aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu, beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai“eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

22 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 vīrusa izplatību, oficiāls apbalvošanas pasākums nebūs iespējams, kā arī uz nezināmu laiku  pārcelts “eTwinning Skolu” forums, tomēr Latvijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests (NAD) cer, ka tas nemazinās skolu prieku un lepnumu par padarīto.

Jaunās “eTwinning Skola” statusu ieguvušās iestādes jau tikās augustā, lai kopīgi apgūtu mentorēšanas mākslu vēstnieces Edītes Sarvas un eTwinning atbalsta dienesta koordinatores Lienes Milleres vadībā. Mācību laikā pieredzējušie eTwinning skolotāji nodeva savas zināšanas eTwinning projektos nepieredzējušajiem kolēģiem. Tika plānoti jauni projekti, izrunāti sadarbības veidošanas aspekti un diskutēts par atbalsta sniegšanu mentorējamiem skolotājiem. Vairāk par mācībām iespējams izlasīt šeit. Nākamā tikšanās plānota 2022. gada sākumā, uz mācībām tiks aicināti gan skolotāji, gan skolu vadība.

 

Eiropas Komisija novērtē skolu ieguldījumu

Skolas arī saņems īpašu pateicības vēstuli no Eiropas Savienības Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa slavē skolu vadības un skolotāju ieguldīto darbu. Savā vēstulē komisāre Gabriela raksta “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām.” Īpaši tiek izcelts arī “eTwinning Skolu” ieguldījums nepārtraukti veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, kā rezultātā palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.

 

eTwinning Skola ieguvēju saraksts

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma 22 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes (dažas saņem atkārtoti, citas – pirmo reizi):

 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (saņem pirmoreiz)
 • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Bauskas Valsts ģimnāzija (saņem pirmoreiz)
 • Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde (saņem pirmoreiz)
 • Dundagas vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Jaunjelgavas vidusskola
 • Jaunpiebalgas vidusskola
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (saņem pirmoreiz)
 • Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
 • Kalnciema vidusskola
 • Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs (saņem pirmoreiz)
 • Majoru vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”
 • Priekuļu vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Pumpuru vidusskola
 • Pļavniekkalna sākumskola (saņem pirmoreiz)
 • Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (saņem pirmoreiz)
 • Saulkrastu vidusskola
 • Siguldas pilsētas vidusskola
 • Valmieras Viestura vidusskola
 • Vangažu vidusskola
 • Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” (saņem pirmoreiz)

 

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu: https://etwinning.lv/etwinning-skola/

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 977 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7000 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja: Linda Muižniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore

eTwinning ir kopiena radošiem, uzņēmīgiem un moderni domājošiem pedagogiem!

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” pedagogi aktīvāk eTwinning platformā sāka darboties, sākot ar 2019. gadu, kad iesaistījās Erasmus+ projektā “ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” (“IKT un robotika pirmsskolas izglītībā: atraktīvāks mācīšanās veids!”). Visas projekta aktivitātes un veicamie uzdevumi tika veikti šajā platformā, kurā tika izveidoti arī veiksmīgi eTwinning projekti ar līdzīgiem nosaukumiem, līdz ar to gada beigās bija iespējams iesniegt projektus novērtēšanai nacionālajam kvalitātes sertifikātam.

Ļoti lepojamies, ka mūsu iestādē īstenotais eTwinning projekts “ICT, SΤΕΑΜ and robotics in preschool education” (projekta iesniedzēja Dita Holla) ir iekļuvis  “eTwinning Nacionālās balva 2022” finālā, kurš notiks 8. oktobrī eTwinning konferencē Rīgā un būs vērojams tiešsraidē.

Lai piedalītos Nacionālajā konkursā, bija jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 6. septembrim un projektam bija jābūt novērtētam ar kvalitātes sertifikātu. Konkursa žūrija ļoti rūpīgi bija izskatījusi visus 24 pieteikumus un finālam izvirzīja 5 starptautiskos projektus un 2 nacionālos projektus.

Iestādē īstenotie eTwinning projekti, kuriem iegūti kvalitātes sertifikāti:

(Kvalitātes sertifikāta iegūšana apliecina pedagoga(-u) sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning projektā, kuru izvērtē iesniedzēja nacionālā aģentūra.)

 • “Tilti mūsu pilsētā” (reģistrēts 04.2022.) – nacionālais projekts, starp Latvijas izglītības iestādēm.

Patreiz iestādē eTwinning platformu aktīvi izmanto un tajā darbojas 5 pedagogi, sistemātiski informējam par aktualitātēm un aicinām katram kolēģim ielūkoties, izzināt un pievienoties eTwinning skolotāju kopienai. Pedagogiem, kuri aktīvi darbojas un izmanto eTwinning platformu ir iespējams atrast dažādus bezmaksas seminārus, vebinārus un kursus dažādās jomās pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Iestādes turpmākākais mērķis ir saglabāt eTwinning skolas statusu, turpināt dalību starptautiskos eTwinning un Eramsus+ projektos.

Ar savu piemēru vēlamies iedrošināt arī citus novada izglītības iestāžu pedagogus, mēģināt iesaistīties, jo, ja pirmsskola var, tad citiem tas arī būs iespējams!

Ja plāno nacionālu projektu, pamēģini savu ideju publicēt Latvijas eTwinning skolotāju Facebook grupā – iespējams, ka atradīsi vēl kādu partneri!

Vairāk informācijas par eTwinning – https://etwinning.lv/

ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Dita Holla
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja

Skip to content