eTwinning Skola - Alūksnes novads

eTwinning Skola

eTwinning projektos darot soli pa solim nonākam līdz sasniegumiem

Pagājušajā mācību gadā iestādē tika īstenoti trīs starptautiski eTwinning projekti – “STEAM with fairy tales”, “Let’s make a better world: More green and clean!“, “THE SCREEN IS SMALL, MY FAMILY IS BIG”.

Projekts “STEAM with fairy tales”, kurā darbojās 9.grupa ar pedagogiem Ilze HOLLA un Dace SKAISTKALNE tika pieteikts eTwinning kvalitātes sertifikātam, kuru piešķīra nacionālā aģentūra, iesakot projektu pieteikt “Nacionālajai eTwinning balvai 2023”. Tā kā projekts bija veiksmīgi īstenots atbilstoši bērnu vecumposmam un tematam, tad pieteikumu aizpildīja un nosūtīja projekta koordinatore Dita HOLLA.

7.oktobrī Rīgā notika ikgadējā nacionālā eTwinning konference, kuras tēma bija veltīta inovācijām un radošumam izglītībā, uz kuru devās Dita HOLLA, lai prezentētu iestādē īstenoto un “Nacionālajai eTwinning balvai 2023” izvirzīto projektu “STEAM with fairy tales”.  Svarīgi, ka šogad pirmo reizi eTwinning vēsturē Latvijā balvu par veiksmīgāko starptautisko piešķīra divās kategorijās – pirmsskolas vecumposma projektam un skolas (1.-12. klase) vecumposma projektam.

Liels pārsteigums un emocijas bija, kad tika paziņots, ka pēc žūrijas vērtējuma, balvu par labāko pirmsskolas projektu ieguva Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” projekts “STEAM with fairy tales” (projekta pieteicēja Dita Holla).

Vairāk par notikumu lasiet, kā arī iespējams noskatīties video par projektā gūtajiem iespaidiem – https://etwinning.lv/etwinning-konferences-2023-norise/

Protams, ka ar to darbs nebeidzas, jo arī šogad mērķtiecīgi turpinām darboties eTwinning starptautiskos projektos, vairāk gan izvēloties projektus, kuros pamattēma ir daba un vides izglītība – “Young Explorers” (“Jaunie pētnieki, ceļotāji”) un “Play and learn in nature” (“Spēlējies un mācies dabā”).

Iestādē tika atjaunots eTwinning aktuālās informācijas stends, kā arī tika izveidotas katram projektam likumisko pārstāvju atļaujas. eTwinning jomas koordinatore un vēstniece Dita HOLLA 18. oktobrī piedalījās Iestāde vecāku padomes sanāksmē, kur informēja par to kas ir eTwinning, kādos projektos iestādes bērni ir iesaistījušies un ko no tā iegūst bērni.

Sākot ar 19. oktobri līdz 21. oktobrim Dita HOLLA piedalīsies ikgadējā Eiropas organizetajā eTwinning tiešsaites konferencē “Education and Innovation – being creative with eTwinning”, kurā piedalīsies arī trijās dažāda temata darba grupās. Tā ir iespēja uzzināt par dažādām mācību jomām, tematiem, pieejām, kuras tiek iesaistītas vai izmantotas eTwinning projektos, kā arī dalīties ar savu pieredzi.

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” sporta skolotāja, iestādes eTwinning projektu koordinatore un eTwinning vēstniece. 


eTWINNING PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS SKOLOTĀJIEM – STARPTAUTISKI SEMINĀRI, eTWINNING SKOLAS UN VĒSTNIEKA STATUSS!

Ikdienā aktīvi iesaistoties un izmantojot eTwinning programmas sniegtās iespējas, katram pedagogam ir iespējas pilnveidot savas zināšanas tehnoloģijās, angļu valodā, projektu veidošanā un sadarbības prasmēs.

Šī iemesla dēļ tika izmantota iespēja pieteikties eTwinning izsludinātajā seminārā no 22. – 24.maijam Viļņā, Lietuvā.

Dalībai seminārā varēja pieteikties jebkurš pirmsskolas pedagogs, kurš jau bija reģistrētais lietotājs eTwinning platformā un kuram bija vēlme īstenot starptautisku eTwinning projektu. Iespēja piedalīties seminārā tika piešķirta trīs skolotājiem no Latvijas – Ditai HOLLAI (Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”), Maijai KULINSKAI (Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”), Laurai SĪMANEI (Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino”).

Piedaloties eTwinning organizētajos Eiropas semināros, jābūt gatavam, ka darba diena paies, ļoti aktīvi klausoties, mācoties un savstarpēji sadarbojoties par konkrētiem tematiem. Ļoti vērtīgas bija Lietuvas kolēģu rādītās prezentācijas par iekļaujošo izglītību pirmsskolās – kā iekļaujošo izglītību redzam mēs pedagogi, kā to redz vecāki un kāda loma ir katram iesaistītajam, lai sniegtu maksimālu atbalstu bērnam mācību procesā. Tāpat secinājām, ka visās seminārā pārstāvētajās dalībvalstīs pastāv viena un tā pati problēma – trūkst atbalsta personu, asistentu.

Galvenais uzdevums šajos semināros ir izveidot un reģistrēt jaunus eTwinning projektus,  kuri apskata dažādus tematus, kā piemēram, mācīšanos dabā, dabas aizsardzību, STEM aktivitātes, mūziku, spēles, izpēti, ceļošanu utt.  Pēdējā seminārā dienā katram dalībniekam bija jāizvēlas temats, kurš interesē un kopā ar domubiedriem bija jāsāk plānot un jāreģistrē jauns eTwinning projekts. Mūsu kopējais darbs rezultējās ar to, ka sākot ar septembri iestādē tiks īstenots jauns starptautisks eTwinning projekts ar nosaukumu “Young Explorers” (Spānija, Rumānija, Somija, Malta, Austrija un Latvija).

7. jūnijā iestādē ieradās eTwinning vadītāja Latvijā Baiba SUSEJA, lai svinīgi
pasniegtu “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.
eTwinning Skolas zīme apliecina iestādes aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning starptautiskus sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, kā arī veicina plašāku skolēnu iesaistīšanos projektu plānošanā un īstenošanā. eTwinning skolas zīmi iestāde iegūst jau otro reizi.

Izglītības iestāde  eTwinning programmā darbojas kopš 2015. gada un šajā laikā iestādē īstenoti 12 projekti gan starptautiskie, gan nacionālie. Iestādē šogad darbojas 10 eTwinning platformā reģistrētie pedagogi, bet aktīvi projektos iesaistās arī citi pedagogi.

Iestādes kolektīvu ir papildinājis vēl viens tituls – Dita HOLLA ir kļuvusi par 2023./2024. mācību gada eTwinning vēstnieci.

Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss!Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss!    

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” sporta skolotāja, iestādes eTwinning projektu koordinatore un eTwinning vēstniece. 

 


Nacionālais eTwinning projekts “Laika apstākļu eksperti” 


LaikapstākļiProjektā aktīvi darbosies
Sanita Strakša Alūksnes PII “Sprīdītis” skolotāja, Ludzas novada Blontu PII skolotāja Ingrīda Lubāne, Jāņmuižas PII, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola pirmsskolas grupa, Kuldīgas PII “Cīrulītis”. 

 Izveidotā un iesniegtā eTwinning projekta mērķis: 

 • Novēro, apkopo, prognozē un salīdzina  laika apstākļus ar citām izglītības iestādēm dažādos Latvijas novados. 
 • Publiski dalās ar novēroto nedēļas laikā. 

 Īss projekta apraksts: 

 • Vai mūsu zeme Latvija ir liela vai maza? Cits teiks maza, bet bērna acīs tā ir liela. bet cik dažāda tā! Tie paši laika apstākļi kādi ir Kurzemē, vai Latvijas Ziemeļos – Ziemeļvidzemē. Tie ir tik atšķirīgi. 
 • Mūsu uzdevums sadarbojoties 5 pirmsskolas izglītības iestādēm parādīt bērniem to, cik Latvija var būt dažāda arī laika apstākļu ziņā: 
 • Ko darīs bērni? Katru dienu pētīs laika apstākļus, veiks mērījumus, pierakstīs/ zīmēs novēroto. 
 • Kopīgā www.padlet.com sienā, skolotājas vai bērni, katru dienu ievietos ierakstus, fotogrāfijas par novērotajiem laika apstākļiem, lai salīdzinātu ar citiem Latvijas novadiem (projekta dalībnieku pilsētām – Daugavpils, Ludzas novads Blonti, Kuldīga, Cēsu novads Jāņmuiža).  
 • Projekta laikā dalībnieki tiešsaistē tiksies ar visām iesaistītajām izglītības iestādēm, iepazīstinot citus ar novērotajiem laika apstākļiem (reizi nedēļā notiks tiešsaites tikšanās, kur bērni dalīsies ar novēroto nedēļas laikā). 
 • Ar paveiktajiem darbiem dalīsies storyjumper.com izveidotajā grāmatā – Laika ziņu ekspertu piezīmes. 

 Gaidāmie rezultāti projekta īstenošanas laikā: 

 • Tiks izveidota kopīgotā grāmata www.storyjumper.com, kur ikkatrs projekta dalībnieks varēs ievietot fotogrāfijas ar projekta laikā paveikto, fotogrāfijas ar bērnu darbiem. 
 • Izveidota interaktīva spēle bērniem, izmantojot programmu https://www.jigsawplanet.com 
 • Tiks veidota digitālo resursu krātuve par dabas parādībām, laika apstākļiem -pasakas, rotaļas, tautasdziesmas, ticējumi. 

 

Sagatavoja 7.grupas pirmsskolas izglītības skolotāja: Sanita STRAKŠA 


eTwinning pasaku projekts “STEAM with fairy tales”.

Šajā mācību gadā 9. grupai bija lieliska iespēja piedalīties eTwinning pasaku projektā, kura ietvaros bērni tuvāk iepazinās ar dažādām internacionālām pasakām. Pasakas pētot, tās tika ne tikai lasītas, bet interesantos veidos izdzīvotas.

Grupā notika balsošana par savu mīļāko pasaku. Pasaka par “Trīs sivēntiņiem” bija balsojuma uzvarētāja un tika teatrāli iestudēta. Šis teatrālais uzvedums tika ne tikai nofilmēts, bet arī nodemonstrēts Zoom videokonferencē Grieķu pirmsskolas bērniem. Bērniem šī bija pirmā pieredze šādā saziņas veidā.

Pasakas “Ansītis un Grietiņa” un “Sarkangalvīte” tika izspēlētas, izmantojot robotus – Bee-boot un Photon, šajā aktivitātē bērniem bija iespēja nostiprināt jēdzienus – pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju un nostiprināt sīko pirkstu muskulatūru gatavojot paštaisītas viltotās konfektes, groziņus. Pasakas tika ne tikai izlasītas, bet arī virtuāli izspēlētas dažādās spēlēs, kurās jāsaliek ir pareiza notikumu secība, puzzles formātā, krāsojamā veidā.

Šis pasaku projekts bērniem ļāva iziet ārpus tradicionālās pasaku klausīšanās un grāmatu skatīšanās metodes. Viņi pasakas spēja attēlot un izdzīvot dažādos veidos – teatrāli, zīmējot, veidojot, ceļot no celtniecības materiāliem, digitalizējot un analizējot savas mīļākās pasakas, izteikt viedokli par tām, kā arī sniegt citiem priekšstatu par to, ka lasīt ir interesanti.

eTwinning pasaku projekts "STEAM with fairy tales". eTwinning pasaku projekts "STEAM with fairy tales". eTwinning pasaku projekts "STEAM with fairy tales". eTwinning pasaku projekts "STEAM with fairy tales".

Sagatavoja 9.grupas pirmsskolas izglītības skolotājas: Dace SKAISTKALNE, Ilze HOLLA.


Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!! 


Sākot ar janvāra mēnesi eTwinning Nacionālais dienests organizē dažādus informatīvus pasākumus, vebinārus pirmsskolas skolotājiem ar iespēju uzzināt vairāk par iespējam darboties eTwinning projektos.
 

25. janvārī norisinājās eTwinning organizētais vebinārs “eTwinning nacionālo un starptautisko sadarbības projektu pieredze pirmsskolās”. Vebināru vadīja trīs pirmsskolu pārstāvji, daloties ar savu pieredzi projektu īstenošanā – Dita Holla, Kristīne Salīte (Ludzas novada Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde) un Anna Baltrūne (Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde).

Liels gods dalīties ar savu pieredzi bija Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvei Ditai HOLLAI. Vebinārā bija iespēja dalīties savā pieredzē darbojoties starptautiskos eTwinning projektos. Tāpat izstāstīt kā iestādē tiek veikts un organizēts eTwinning projektu koordinēšanas darbs un kā izglītojamie iestādē izmanto pieejamās tehnoloģijas. 

Vairāk informācijas par vebināra saturu un ieraksti no vebināra, atrodas eTwinning mājas lapā – https://etwinning.lv/etwinning-projektu-pieredzi-pirmsskolas-ieraksts/ 

Iedvesmojoties no eTwinning Nacionālā dienesta rīkotājiem pasākumiem arī iestādē tika organizēta kolēģiem tikšanās par tematu eTwinning iespēja. Tikšanās laikā interesentiem bija iespēja uzzināt plašāk par iesaistīšanos jau esošajos starptautiskajos eTwinning projektos, par reģistrēšanos platformā un, par atbalsta iespējām no iestādes koordinatora (D. Holla) puses.  

Gandarījumu sniedz, ka pēc tikšanās reģistrēto dalībnieku skaits no 5 ir palielinājies uz 7, vēl 1 pedagogs gaida apstrinājumu no aģentūras puses un tuvākajā laikā vēl viens pedagogs plāno laikā reģistrēties platformā. Tāpat atsaucība ir arī no pedagogiem, kuri pagaidām nevēlas reģistrēties platformā, bet ir ieinteresēti iesaistīties projektos veicot tajos plānotās aktivitātes. 

Aktīvie  starptautiskie eTwinnig, kuru aktivitātēs var iesaistīties ikviens iestādes pedagogs: 

Atbalstīta tiek arī pedagogu iniciatīva darboties nacionālajos projektos, tādejādi nostiprinot prasmes veidot savus projektus, meklēt partnerus, sadarboties un gūt savstarpēju pieredzi šajā jomā.  

Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!! 

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja, iestādes eTwinning projektu koordinatore 


eTwinning projekts “STEAM with fairy tales” 

Sākot ar 2022. gada septembri iestādes pedagogiem ir iespēja piedalīties starptautiskā eTwinning projektā par “STEAM aktivitātes pasakās” (“STEAM with fairy tales”), projekta koordinatori Aušra PLIEKAITIENĖ (Lietuva) un Maria MOSTAKI (Grieķija). Projektā aktīvi sadarbojas 21 pedagogs no dažādām Eiropas valstīm, piemēram,  Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Horvātijas, Itālijas un Serbijas. 

Projekta mērķis – attīstīt bērnu radošumu: stāstu analīzi, stiprināt viņu vārdu krājumu, mācīties izteikt savas domas un idejas caur mākslu un radošiem darbiem. Izmantojot zinātnisko mācību metožu palīdzību tiek paplašinātas arī bērnu matemātiskās spējas, bērni mācās izmantot gleznošanai paredzētos IKT rīkus.  

Šādu iespēju izvēlējās izmantot iestādes 9.grupas pedagogi – Ilze HOLLA un Dace SKAISTKALNE, kuras kopā ar grupas bērniem veica dažādas projektā plānotās aktivitātes. Par saziņu ar projekta partneriem, digitālu materiālu izveidi, sagatavoto materiālu apstrādi un ievietošanu eTwinning projekta lapā atbildīga ir Dita HOLLA (iestādes eTwinning projektu koordinators), kuru kā uzticamu projekta partneri uzaicināja piedalīties šajā eTwinning projektā. 

Projektā paveiktās aktivitātes 9.grupā tika atspoguļotas izveidotā e-grāmatā, kura tika publicēta arī iestādes facebook lapā, lai būtu kā iedrošinājums pārējiem izmēģināt savus spēkus darboties eTwinning projektos. 

E-grāmata: 

https://read.bookcreator.com/UPALkWnBYTclmYtPybYPS3hgL1H3/mloeTK5xT7qNl9ndliP_Kg 

eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales”  eTwinning projekts “STEAM with fairy tales” 

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja 


ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Ar šādu devīzi  no 7. līdz 9.decembrim tiešsaistē notika eTwinning Skolu Eiropas līmeņa seminārs, kurā tika aicināti piedalīties arī eTwinning skolu pārstāvji no Latvijas.

Latvijai bija piešķirtas 8 vietas, līdz ar to semināru varēja apmeklēt tikai 8 eTwinning skolas. Vienu no vietām ar iespēju piedalīties seminārā ieguva arī mūsu iestādes pirmsskolas izglītības sporta skolotāja un eTwinning koordinatore iestādē Dita HOLLA.

Semināra programma bija sadalīta trīs dienās un, jau reģistrējoties semināram. katrs dalībnieks varēja izvēlēties divas darbnīcas, kurās bija aktīvi jālīdzdarbojas.

Izvēlētās darbnīcas:

 • Uz projektiem balstīta un uz problēmām balstīta mācīšanās, izmantojot eTwinning. (Natalia Tzitzi and Angeliki Kougiourouki);
 • Spēlēšanās – sadarbības, atbildības un lēmumu pieņemšanas uzlabošana starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem. (Loredana Popa).

Pēdējā seminārā dienā dalībniekiem bija jāpiedalās interaktīvā sesijā — iekļaušanas stiprināšana manā eTwinning skolā, izmantojot inovatīvus līdzekļus, prakses piemērus. Šajā sesijā dalībniekiem bija jāstrādā grupās, lai noteiktu savas vajadzības saistībā ar iekļaujošo un novatorisko pieeju, darbībām un piemēriem, lai nodrošinātu pozitīvas izmaiņas savā eTwinning skolā. Ļoti vērtīga bija savstarpējā dalībnieku viedokļu un pieredžu apmaiņa, jo lielākā daļa eTwinning pārstāvju darbojas šajā kopienā jau vairākus gadus.

Seminārā gūtā pieredze sniedza jaunus, vērtīgus kontaktus turpmākai sadarbībai eTwinning starptautiskajos projektos, kā arī nostiprināja pārliecību, ka mēs esam, varam un gribam būt eTwinning skola arī turpmāk.

Nākošais lielais solis, kurš būs jāveic, ir eTwinning skolas pieteikuma anketas veiksmīga aizpildīšana, iesniegšana atbilstoši prasībām, lai iegūtu eTwinning skolas statusu uz nākošo periodu 2023./2024.mācību gadam

ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja

 

22 Latvijas izglītības iestādes saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli

Oktobra beigās 22 Latvijas izglītības iestādes, kas aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu, beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai“eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

22 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 vīrusa izplatību, oficiāls apbalvošanas pasākums nebūs iespējams, kā arī uz nezināmu laiku  pārcelts “eTwinning Skolu” forums, tomēr Latvijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests (NAD) cer, ka tas nemazinās skolu prieku un lepnumu par padarīto.

Jaunās “eTwinning Skola” statusu ieguvušās iestādes jau tikās augustā, lai kopīgi apgūtu mentorēšanas mākslu vēstnieces Edītes Sarvas un eTwinning atbalsta dienesta koordinatores Lienes Milleres vadībā. Mācību laikā pieredzējušie eTwinning skolotāji nodeva savas zināšanas eTwinning projektos nepieredzējušajiem kolēģiem. Tika plānoti jauni projekti, izrunāti sadarbības veidošanas aspekti un diskutēts par atbalsta sniegšanu mentorējamiem skolotājiem. Vairāk par mācībām iespējams izlasīt šeit. Nākamā tikšanās plānota 2022. gada sākumā, uz mācībām tiks aicināti gan skolotāji, gan skolu vadība.

 

Eiropas Komisija novērtē skolu ieguldījumu

Skolas arī saņems īpašu pateicības vēstuli no Eiropas Savienības Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa slavē skolu vadības un skolotāju ieguldīto darbu. Savā vēstulē komisāre Gabriela raksta “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām.” Īpaši tiek izcelts arī “eTwinning Skolu” ieguldījums nepārtraukti veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, kā rezultātā palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.

 

eTwinning Skola ieguvēju saraksts

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma 22 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes (dažas saņem atkārtoti, citas – pirmo reizi):

 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (saņem pirmoreiz)
 • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Bauskas Valsts ģimnāzija (saņem pirmoreiz)
 • Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde (saņem pirmoreiz)
 • Dundagas vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Jaunjelgavas vidusskola
 • Jaunpiebalgas vidusskola
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (saņem pirmoreiz)
 • Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
 • Kalnciema vidusskola
 • Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs (saņem pirmoreiz)
 • Majoru vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”
 • Priekuļu vidusskola (saņem pirmoreiz)
 • Pumpuru vidusskola
 • Pļavniekkalna sākumskola (saņem pirmoreiz)
 • Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (saņem pirmoreiz)
 • Saulkrastu vidusskola
 • Siguldas pilsētas vidusskola
 • Valmieras Viestura vidusskola
 • Vangažu vidusskola
 • Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” (saņem pirmoreiz)

 

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu: https://etwinning.lv/etwinning-skola/

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 977 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7000 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja: Linda Muižniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore

eTwinning ir kopiena radošiem, uzņēmīgiem un moderni domājošiem pedagogiem!

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” pedagogi aktīvāk eTwinning platformā sāka darboties, sākot ar 2019. gadu, kad iesaistījās Erasmus+ projektā “ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” (“IKT un robotika pirmsskolas izglītībā: atraktīvāks mācīšanās veids!”). Visas projekta aktivitātes un veicamie uzdevumi tika veikti šajā platformā, kurā tika izveidoti arī veiksmīgi eTwinning projekti ar līdzīgiem nosaukumiem, līdz ar to gada beigās bija iespējams iesniegt projektus novērtēšanai nacionālajam kvalitātes sertifikātam.

Ļoti lepojamies, ka mūsu iestādē īstenotais eTwinning projekts “ICT, SΤΕΑΜ and robotics in preschool education” (projekta iesniedzēja Dita Holla) ir iekļuvis  “eTwinning Nacionālās balva 2022” finālā, kurš notiks 8. oktobrī eTwinning konferencē Rīgā un būs vērojams tiešsraidē.

Lai piedalītos Nacionālajā konkursā, bija jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 6. septembrim un projektam bija jābūt novērtētam ar kvalitātes sertifikātu. Konkursa žūrija ļoti rūpīgi bija izskatījusi visus 24 pieteikumus un finālam izvirzīja 5 starptautiskos projektus un 2 nacionālos projektus.

Iestādē īstenotie eTwinning projekti, kuriem iegūti kvalitātes sertifikāti:

(Kvalitātes sertifikāta iegūšana apliecina pedagoga(-u) sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning projektā, kuru izvērtē iesniedzēja nacionālā aģentūra.)

 • “Tilti mūsu pilsētā” (reģistrēts 04.2022.) – nacionālais projekts, starp Latvijas izglītības iestādēm.

Patreiz iestādē eTwinning platformu aktīvi izmanto un tajā darbojas 5 pedagogi, sistemātiski informējam par aktualitātēm un aicinām katram kolēģim ielūkoties, izzināt un pievienoties eTwinning skolotāju kopienai. Pedagogiem, kuri aktīvi darbojas un izmanto eTwinning platformu ir iespējams atrast dažādus bezmaksas seminārus, vebinārus un kursus dažādās jomās pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Iestādes turpmākākais mērķis ir saglabāt eTwinning skolas statusu, turpināt dalību starptautiskos eTwinning un Eramsus+ projektos.

Ar savu piemēru vēlamies iedrošināt arī citus novada izglītības iestāžu pedagogus, mēģināt iesaistīties, jo, ja pirmsskola var, tad citiem tas arī būs iespējams!

Ja plāno nacionālu projektu, pamēģini savu ideju publicēt Latvijas eTwinning skolotāju Facebook grupā – iespējams, ka atradīsi vēl kādu partneri!

Vairāk informācijas par eTwinning – https://etwinning.lv/

ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Dita Holla
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja

Skip to content