RĪCĪBAS DIENAS “ĪSTAIS BRĪDIS SĀKT…” - Alūksnes novads

RĪCĪBAS DIENAS “ĪSTAIS BRĪDIS SĀKT…”

8. – 28. novembris

Šogad Ekoskolu Rīcības dienas bija veltītas ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem – Atbildīgs patēriņš un ražošana, Rīcības klimata jomā, Dzīvība ūdenī, Dzīvība uz zemes. Tas nozīmē, ka  pienācis laiks rīkoties, lai līdz 2030.gadam mazinātos nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tiktu saudzēta mūsu planēta.

Mūsu iestādes šī mācību gada Ekoskolas gada tēma  –  ŪDENS, tāpēc Rīcības dienām tika izvēlēts sauklis: “Īstais brīdis sākt taupīt ūdeni!”, lai popularizētu esošo pieredzi, izaicinātu sabiedrību dzīvot videi draudzīgāk un virzītos uz ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķa “’Dzīvība ūdenī” sasniegšanu.

Ūdens – viens no vērtīgākajiem dabas resursiem, kas pamazām, cilvēku neapzinātas rīcības dēļ tiek piesārņots, netiek taupīts, kam ar laiku var būt nopietnas sekas – saldūdens un dzeramā ūdens nepietiekamība, dažādu infekcijas slimību izplatīšanās, augu un dzīvnieku bojāeja.

Rīcības dienas ietvaros bērni apmeklēja, izzināja un pētīja dažādas ūdenskrātuves, rosināja apkārtējo sabiedrību veikt labus darbus ūdenstilpņu  un ūdens resursu saudzēšanā, iepazina bioloģisko daudzveidību ūdenstilpņu tuvumā, pievērsa uzmanību ikdienā izdzertā dzeramā ūdens daudzumam savas veselības nostiprināšanas nolūkos. Tika gatavoti plakāti, uzsaukumi ūdens taupīšanai, kas Rīcības dienu ietvaros tika prezentēti un nodoti  dažādām  pilsētā esošajām  iestādēm.

Lūk, mūsu paveiktais:

 • 1. grupas bērni devās uz Alūksnes pilsētas bibliotēku ar pašu gatavotu plakātu “Ūdens pasaule”, lai to nodotu darbiniekiem izvietošanai telpās un arī apmeklētāji iepazītos un padomātu par ūdens nozīmi un iespēju saudzēt šo tik vērtīgo resursu. 1.grupas sauklis –  “Ja mēs varam, tad vari arī tu!”.
 • 2. grupa – paši mazākie, 1.5-2 gadus veci bērni, kopīgi ar skolotājām izveidoja plakātu “Izdari pareizo izvēli – taupi ūdeni!”, kā arī atgādinājumus – ar pirkstiņkrāsām gleznotas  ūdens piles, ko nogādāja Alūksnes Mūzikas skolai.
 • 3. grupa, Mazās Ekopadomes bērni kopā ar grupas biedriem video sižetā “Ir īstais brīdis sākt taupīt ūdeni!” pastāstīja par ūdens sastopamību dabā, saudzēšanu un nozīmi, atbildot Gulbenes 1.PII izaicinājumam Rīcības dienās
 • Izpētot un apkopojot būtiskākos faktus par ūdeni, 4. grupas bērni secināja, ka veicot vienkāršas izmaiņas ikdienas ieradumos, ir iespēja novērst nevajadzīgu ūdens izlietošanu. Tika sagatavots informatīvais plakāts ”Īstais brīdis sākt…” ar paradumiem par ūdens taupīšanu savos ikdienas darbos. Tas tika nogādāts uz Alūksnes pilsētas sākumskolu, lai ar padomiem uzrunātu 1. klases bērnus samazināt ūdens patēriņu ikdienā. Tika aktualizēta tēma par upju, jūru un ūdens piesārņojumu. Lai to novērstu, bērni iepazina, kādu ietekmi ūdenstilpnēm rada dabā izmestie atkritumi. Bērnu atziņa: “Nav šaubu, ka atkritumu šķirošana un nogādāšana atkritumu tvertnēs mazinās ūdens piesārņojumu.”
 • Darbojoties kopā ar vecākiem ģimenē, 5. grupas bērni veidoja plakātus, atgādnes par ūdens resursu taupīšanu, saglabāšanu, ko prezentēja grupā un pēc tam nogādāja Alūksnes muzeja darbiniekiem. Izdarot secinājumus, grupā kopīgi izveidota anketa ar ieteikumiem ūdens taupīšanai, paradumu veidošanai – sāc ar sevi, pirms maini pasauli ap sevi! Tika apmeklēts Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kurā rasta iespēja iepazīties  ar vietējo uzņēmēju  veidotajām lietām no otrreiz izmantojamiem, ekoloģiskiem un dabas materiāliem. Arī 5.grupas Mazā Ekopadome kopā ar grupas biedriem filmēja video par atbildīgām rīcībām, atsaucoties uz Gulbenes 1.PII izaicinājumu
 • Aktivitātēs tēmā “’Rīcības dienas” 6. grupas bērni aktualizēja zināšanas par ūdens taupīšanas paradumiem ikdienā un aicināja to darīt ar video sižeta palīdzību laikraksta „ Alūksnes un Malienas Ziņas’’ redakcijai, izglītības iestādes darbiniekiem un grupas vecākiem. Tika izveidots informatīvais plakāts un atgādnes pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem ar aicinājumu – “ TAUPI ŪDENI! AIZGRIEZ KRĀNU!’’, kas izvietotas pie visiem koplietošanas krāniem iestādē, arī veļas mazgātuvē, virtuvē un pagrabā.  Secinājumi pēc tēmas apguves –  ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir būtiska ikvienai dzīvai būtnei un augiem.
 • 7. grupas bērni ir zinātkāri pētnieki, kuri regulāri apmeklē un lepojas ar savas pilsētas Alūksnes ezeru. Vērojumu rezultātā iepazīti ezerā esošie ūdensputni, apkārtējie ezera objekti. Rīcības dienās kopā ar bērniem tika sagatavotas vairākas lietas, kas ievietotas bērnu aplicētā papīra somiņā un  nogādātas  ABJC:

 – buklets  “Vai Tu zināji, ka ir pienācis īstais brīdis sākt!” , kurā  atspoguļotas  tēmas – Kādas varbūt Tavas rīcības, lai saglabātu saldūdens krājumus; aicinājums mājsaimniecībā izmantot ekolīdzekļus, lietus ūdeni, kādi ir Eko marķējumi sadzīves ķīmijai, Mammas Dabas buklets  – Saulmīļi. Tur aiz kokiem ir mežs;

– atgādnes – Taupi ūdeni!

 • Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ 8. grupa šajā laika posmā slēgta, toties skolotājas aktīvi darbojās 2.un 1. grupā, piedaloties gan uzsaukumus, gan izzinošo materiālu par ūdens taupīšanu gatavošanā.
 • 9. grupas bērni ar izveidotajiem trīs plakātiem “Atbildība par katru pilienu!”, “Mūsu zeme, mūsu ūdens”, “Taupīsim ūdeni!”, devās uz AAS “Balta”, kur bērni dalījās pieredzē ar to,  ka paši jau taupa ūdeni un ir ļoti atbildīgi par  ūdens krānu aizgriešanu, nepieciešamā ūdens daudzumu krūzītē. Izgatavotie plakāti tika izlikti iestādē redzamās vietās –  pie izlietnēm, vannas istabā.
 • 10. grupai ūdens izpētes tēma “’Ūdens – dzīvības pamats” aizsākās oktobra mēnesī, kad bērni izzināja ūdens nepieciešamību, nozīmi cilvēku dzīvē, runāja par ūdens taupīšanas un saudzēšanas pasākumiem, iepazinās  video sižetos ar  ūdenstilpēm, ūdenī dzīvojošajiem augiem, dzīvniekiem. Pastaigu uzdevums – meklē un saskati ūdeni dabā, stāsti, ko drīkst un nedrīkst darīt pie ūdenstilpēm. Realizējot EKO skolas uzdevumus, tika pārbaudīti krāni, tualetes podi, dušas, izdarīti secinājumi par ūdens noplūdi. Kopīgi veikts kolektīvais darbs “Ūdenstilpe un tās apkārtne”, ņemta dalība viktorīnā “Ūdens – dzīvības pamats”. Rīcības dienām izgatavots izzinošais plakāts “Īstais brīdis sākt taupīt krāna ūdeni!”, kas nodots AS Latvijas autoceļu uzturētājs, Alūksnes ceļu rajona pārstāvjiem.
 • 11. grupā bērni Rīcības dienām sāka gatavoties jau septembra mēnesī – lasot kastaņus, tos kaltējot un attīrot no brūnās mizas. Šādi apstrādātos un izkaltētos kastaņu augļus bērni iesaiņoja glīti sagatavotos maisiņos, lai nestu uz veikalu Brīvbode, kur tie tiks pārdoti kā EKO līdzeklis veļas mazgāšanai.

  Rīcības dienās mūs  izaicināja  Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde. Mazā Ekopadome, “Zaļie Asniņi” ar saviem domu biedriem no 5. grupas pieņēma izaicinājumu un izveidoja  video sižetu par saviem labajiem paradumiem taupīt ūdeni un šķirot atkritumus.

Rīcības dienas vēl nav beigušās. Gaidām  EKO skolas Rīcības dienu konkursa rezultātus, jo esam aktīvi konkursa dalībnieki.

Paldies gan lielajiem, gan mazajiem Sprīdīšiem par atbalstu, paveikto darbu, daudzveidīgajām aktivitātēm, atsaucību un sadarbības prasmēm Rīcība dienu sagatavošanā, norisē un atspoguļošanā.

Rīcības dienas turpinās mūsu iestādē gada garumā strādājot pie Ekoskolas gada tēmas “ŪDENS” un citām tēmām.

Veiktās aktivitātes apkopoja: 4.grupas skolotāja, Ekopadomes locekle Ilze HOLLA.

Foto no grupu skolotāju kolekcijām.

Skip to content