PIRMĀ PUSGADA NOTIKUMI “MALDUGUNTIŅĀS” - Alūksnes novads

PIRMĀ PUSGADA NOTIKUMI “MALDUGUNTIŅĀS”

LapāsPirmo septembri uzsākām jau kā lielāki, vairāk pieredzējuši un krietni aktīvāki, vairāk vēloties uzzināt, tāpēc savā grupā sagaidījām Marta Zaķi un Alisi no Brīnumzemes, kas mums deva iedvesmu, darboties prieku, lai varam priecīgāk uzsākt jauno mācību gadu.

Septembra mēnesī mācījāmies, izzinājām un pētījām – augļu, dārzeņu un lapu daudzveidību.  Nogaršojām dārzos esošo ražu – kabaci, tomātus, gurķus, bietes, burkānus. Aplūkojām dārza lielāko ogu, ķirbi, un baudījām to dažādos ēdienos. Paši gatavojām salātus – griezām, maisījām. Mācījāmies atpazīt lielo dārzeņu daudzveidību un to nosaukt,  arī vingrinājāmies atpazīt tos pēc krāsām. Tāpat vācām lapas parkā, tuvējā mežā  un mēģinājām atpazīt no kura koka tās ir, vingrinājāmies arī nosaukt krāsas.

Lai droši dotos pastaigās un pētītu, vērotu dabu un zinātu kā ir jāuzvedas uz ielas mūs apciemoja Policists Rūdis. Šeit mēs uzzinājām kā jāuzvedas uz ielas, kur drīkst iet pāri ielai un kur nē. Tagad droši varam doties pastaigās un to laikā mēs aplūkojām un mēģinājām pamanīt ceļa zīmi –“Gājēju pāreja”.

Neizpalika arī Miķeļdienas pasākums, kur palīdzējām Zaķim, Vāverei un Miķelim novākt un sašķirot pēdējo izaugušo ražu. Tagad, kad labs darbiņš, kas padarīts, varējām doties mieloties ar Miķeļa sagādātajiem pīrāgiem un priecāties par labi padarīto darbu.

Oktobrī devāmies lasīt kastaņus, zīles, čiekurus un tos cītīgi izkaltējām, lai vēlāk tie mums palīdzētu sīkās motorikas attīstībai, kā arī būtu kā palīgs dažādām rotaļām. Tāpat arī turpinājām vākt krāsainās koku lapas, pētījām tās un darbojāmies ar tām grupā. Veicām eksperimentus, tās pasmaržojot un iztaustot, kad tās atrodas ārā, zemē, un kādas tās paliek, kad ienes iekšā pēc pāris dienām. Kas notiek?!

Turpinājām runāt par uzvedības noteikumiem uz ielām un pie ūdens. Devāmies aplūkot Alūksnes ezeru, vērojām tur esošos putnus, rosinājām tos nosaukt kā arī pastāstīt par apkārt esošo. Vingrinājāmies pamanīt ezīti, aplūkot to, pastāstīt- ko viņš dara rudenī. Šķirojām atkritumus, devāmies paši atpazīt un izmest atkritumus attiecīgajās tvertnēs. Rosinājām atpazīt un nosaukt mainīgos laikapstākļus- līst lietus, snieg sniegs, apmācies, spīd saule.

Novembra pirmajā nedēļā svinējām “Sprīdīša ” dzimšanas dienu. Vērojām  video, un centāmies par to pastāstīt, pārrunāt un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī neizpalika  sapošanās un cienāšanās ar svētku kliņģeri un pašizceptajiem cepumiem.

Periodā, kad daži no bērniem mācījās mājās ar skolotāju nosūtītajiem uzdevumiem, kā, piemēram, iepazīties ar Latvijas karogu, tuvojošajiem svētkiem un Latvijas simboliem. Bērni kopā ar vecākiem  tika aicināti izveidot savu izdekorētu burciņu ar Latvijas simboliku un ievietot tur svecīti, tādā veidā atzīmējot Latvijas dzimšanas dienas svētkus visiem kopā.

Šajā laikā arī devāmies aplūkot svētku tematikas noformējumu pilsētas ielās, kā arī neizpalika došanās uz Alūksnes ezeru un blakus esošo strūklaku, kur secinājām un salīdzinājām, kas ir noticis pa auksto nakti – ledus kārtiņa uz mazā dīķa, bet uz ezera vēl nav. Tajā pašā laikā neizpalika arī diskusija un atgādne par drošību pie ūdens šajā laikā.

Un tepat aiz stūra jau klauvēja Decembris, kā arī viss apkārt liecināja par to, ka tuvojas Ziemassvētki un tam bija jāgatavojas. Kopā ar bērniem izrotājām grupu, un veicām dažādus Rūķu sagatavotos uzdevumus kā arī neizpalika cienāšanās ar gardumiem. Vērojām Rūķu gājienu apkārt iestādei un priecājāmies kopā ar tiem. Izrotājām savu eglīti ar pašu veidotiem rotājumiem. Pārrunājam drošības noteikumus uz ielas, kā arī sniegā. Cītīgi gatavojāmies savam Ziemassvētku pasākumam, mācījāmies dejas, dziesmas. Ceļojām pa Rūķa atstātajām pēdām un atradām Ziemassvētku paciņas. Paši aktīvākie skaitīja mazus dzejolīšus, bet tie, kam tas vēl ir tikai priekšā, piedalījās rotaļā grupā kopā ar skolotājām. Devāmies baudīt ziemas priekus un rotaļājāmies sniegā. Veicām eksperimentus ar ūdeni, to izliekot ārā un iekrāsojot ar krāsām. Izspēlējām  Margaritas Stārastes “Ziemas pasakas” ar Bee – Bot robotu. Bērniem ļoti patīk darboties ar Bee – Bot. Secinājām kas notiek?!

Mūsu pirmais pusgads ir bijis dažādiem raibiem darbiem pilns un daudz ir padarīts. Tāpat un vēl vairāk mēs turpināsim nākamajā pusgadā. Lai mums un jums visiem kopā izdodas!

Lapās Lapās

Sagatavoja: 8.grupas skolotājas Laura MIHAILOVA , Sanita DRUNKA

Skip to content