“Sprīdītis” turpina dalību starptautiskā projektā - Alūksnes novads

“Sprīdītis” turpina dalību starptautiskā projektā

 Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” turpina īstenot ERASMUS+ projektu „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” un decembrī iestādes pārstāvji piedalījās partneru sanāksmē Spānijā.

 

 Ceturtā projekta partneru sanāksme notika Spānijā no 12. līdz 18. decembrim. Programmas ERASMUS+ partnerskola Spānijā ir skola “CEIP Virgen de la Vega” Mursijas apgabalā. Šo skolu apmeklē bērni no pirmsskolas līdz 12 gadu vecumam.

 Mūsu iestādi pārstāvēja četru dalībnieku komanda, projekta vadītājas un koordinatores –iestādes vadītāja Modrīte Voska, sporta skolotāja Dita Holla, kā arī vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine un skolotāja Sanita Strakša. Projekta pirmā diena norisinājās Valensijā, kur tikām plaši un izsmeļoši iepazīstināti ar seno un iespaidīgo Spānijas un Valensijas vēsturi, guvām pirmos iespaidus par Spānijas dabu un kultūru.

 Nākamās trīs sanāksmes dienas notika Mursijas pilsētā un novadā. Mursijā iepazinām vecpilsētu, katedrāli, apmeklējām Las Claras muzeju. Viesojāmies Mursijas pašvaldībā, kur informējām par projekta mērķiem un katras valsts pārstāvjiem bija iespēja sasveicināties ar pašvaldības pārstāvi, kā  arī nedaudz iepazīstināt ar valsti, vietu, no kurienes esi ieradies. Protams, ka izmantojām šo iespēju, lai kaut nedaudz iepazīstinātu ar Latviju un Alūksni.

 Ļoti sirsnīgi, ar bērnu koncertu un sveicieniem, mūs  sagaidīja “CEIP Virgen de la Vega” skolā, bija arī klātienes tikšanās ar skolotājiem un vecāku pārstāvjiem, iepazīšanās ar skolas telpām, ERASMUS+ projekta stūrīti. Cik patīkami redzēt kopējā izstādē mūsu bērnu darbus un informāciju par Latviju! Apmeklējām telpas, kurās notiek skolas ārpusstundu pasākumi un, praktiski darbojoties, guvām priekšstatu par spāņu kolēģu izmantotajiem robotiem, ierīcēm un programmām bērnu digitālajai apmācībai. Pirmsskolas grupu iekārtojums līdzīgs mums ierastajam, ar dažādiem centriem, bērniem pieejamiem, vecumam atbilstošiem materiāliem pašvadītas mācīšanās organizēšanai, atgādnēm, plakātiem par aktuālo mācību vielu. Kas atšķirīgs – Spānijā nodarbību izvēlē, bērna individuālo lietu marķējumā tiek izmantotas bērnu foto un vārda zīmītes. Pietiekami ilgs laiks starp nodarbībām tiek paredzēts bērnu brīvām fiziskām kustībām, spēlēm un rotaļām skolas laukumā. Kaut gan “CEIP Virgen de la Vega” skola nav Ekoskola, bet daudz tiek strādāts ar bērnu izglītošanu par vides jautājumiem, kas ir visas pasaules aktualitāte. Pie skolas ir arī savas sakņaugu dobes, kur bērni paši audzē dārzeņus un citus augus, tikai, atšķirībā no Latvijas, uzturā skolā to izmantot nedrīkst.

 Projekta sanāksmēs spāņu kolēģi iepazīstināja gan ar paveikto projektā, gan Spānijas izglītības sistēmu, programmām un prasībām skolotājiem. Kā vienu no savas valsts izglītības problēmām uzsvēra lielo imigrantu īpatsvaru, kas, savukārt, nozīmē daudz dažādu kultūru un paradumu, ar ko skolotājam jārēķinās, organizējot mācību procesu. Protams, arī Spānijā ir iekļaujošā izglītība, kas no skolotāja prasa daudz specifisku zināšanu un prasmju. Laikam jau visas pasaules problēma, ar ko saskaras skolotāji – ģimenēs diemžēl vairs nelasa vai ļoti reti lasa grāmatas, tāpēc skola organizē īpašas grāmatu dienas ar aktivitātēm bērniem, lai ieinteresētu iet uz bibliotēku un lasīt. Spānijā skolotāju ir vairāk nekā vakanču skolās, tāpēc atrast darbu skolotājs veiksmīgāk var tad, ja ir ieguvis papildu sertifikātus, līdz ar to skolās darbu atrod labākie un aktīvākie savas profesijas pārstāvji.

 Igaunijas, Lietuvas, Grieķijas kolēģi prezentēja aktualitātes savās iestādēs saistībā ar projekta uzdevumu izpildi, video par dažādu projekta laikā iegādāto digitālo rīku izmantošanas iespējām pirmsskolas vecuma bērnu apmācībā.

 Dita Holla bija apkopojusi mūsu pieredzi skolotāju apmācībā iestādē par e-klases lietošanu darba plānošanai, saziņai ar vecākiem, gan dažādu rīku un vietņu izmantošanu saistošāka mācību procesa organizēšanai, kā arī dalījās ar savu personīgo pieredzi, kā veiksmīgi prezentēt paveikto valsts mēroga semināros, sanāksmēs kolēģiem citās pirmsskolas izglītības iestādēs.

 Projekta galvenās koordinatores, Grieķijas bērnudārza Rizari Trikala direktores, Annas Magkiosi vadībā  tika apspriesti un izvirzīti  turpmākie uzdevumi, kas partneriem jāveic katrā iestādē savā valstī, kā arī regulāri jāatspoguļo eTwinning platformā.

 Spānijas kolēģi bija padomājuši, lai projekta partneri pēc iespējas vairāk iepazītos ar uzņemošo valsti, tāpēc atpakaļceļš uz Valensiju noslēguma dienā tika organizēts caur Kartahenu, kur apmeklējām senās romiešu teātra drupas, izbraucām ar kuģīti, kā arī apmeklējām Cabo de Palos ostu.

 Liels paldies spāņu kolēģiem par brīnišķīgo, silto uzņemšanu, rūpēm par katru projekta sanāksmes dalībnieku, rūpīgi pārdomāto programmu!

“Sprīdītis” turpina dalību starptautiskā projektā “Sprīdītis” turpina dalību starptautiskā projektā “Sprīdītis” turpina dalību starptautiskā projektā

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā

 

 

 

Skip to content