Kā saņemt nodokļa atvieglojumus par cīņu ar latvāņiem

No 2021. gada 1. aprīļa ir spēkā Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Alūksnes novadam. Lai motivētu privāto zemju īpašniekus cīnīties ar latvāņiem savos īpašumos, pašvaldība ir ieviesusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

 

Saskaņā ar 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus iespējams saņemt personām, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir ar Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowskyi) invadēta zeme.

 

Lai saņemtu atvieglojumus, līdz 1. februārim jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē pieteikums (iesnieguma veidlapa pieejama saistošo noteikumu Nr.7/2020 pielikumā) par atvieglojumu piešķiršanu.

 

Atvieglojumi tiek piešķirti:

 

 

 

  • ja latvāņa ierobežošanas pasākumi veikti veiksmīgi – kad īpašumā netiek konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu (no 1. maija līdz latvāņu veģetācijas perioda beigām tiek veikts teritoriju monitorings un, ja konstatē latvāņa augu ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa ierobežošanas pasākumi nav veikti).

 

Konsultāciju saņemšanai par nodokļa atvieglojumu saņemšanu lūdzam sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības nodokļu administratoriem pa tālruņiem 64381497, 25778897 vai, rakstot uz e-pastiem: inara.kapulinska@aluksne.lv vai marite.jaudzema@aluksne.lv.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content