SILTO DŽEMPERU DIENA 2022 - Alūksnes novads

SILTO DŽEMPERU DIENA 2022

SILTO DŽEMPERU DIENA 2022Kad kupenas Alūksnes ielu malās uzliek pelēkās dubļu cepurītes, klāt 17.februāris, Silto džemperu diena. Šajā dienā Vides izglītības fonds aicina Latvijas skolas, uzņēmumus un citas organizācijas piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, šādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai. Latvijā “Silto džemperu diena” Ekoskolās un citās sadarbības organizācijās notiek jau septīto gadu.

  Arī mēs, kā katru gadu, ņēmām aktīvu dalību šajā akcijā. Katrā grupā notika nodarbības un aktivitātes, bērnu vecumam izprotamā veidā mācoties par klimata pārmaiņām un katra personīgās attieksmes nozīmību. Skolotājas varēja gūt idejas viena no otras par dienas organizēšanu, iepazīstoties MSO kopīgotājā dokumentā par plānotajām Silto džemperu dienas aktivitātēm katrā grupā.

Mūsu lielie bērni no 3.un 5.grupas, Mazā Ekopadome “Zaļie asniņi”, Ekopadomes skolotāju Anitas ŠNEIDERES un Jolantas APSĪTES vadībā  Zoom nodarbībā tikās ar mūsu draugiem, Ekoskolu Vēstniekiem, Gulbenes 1.PII sagatavošanas grupas bērniem, skolotājas Velgas ŽALIMAS vadībā.  

Katra  Ekopadome iepazīstināja draugus ar savas iestādes Ekokodeksu un bija sagatavojuši  mīklas par iestādes EKOskolas gada tēmu, kas aktualizēja iespējamās praktiskās rīcības klimata labā. Kopīgi priecājāmies arī par Silto džemperu dienas džemperiem un pausto vēstījumu

 Sadarbībā ar vecākiem, visu grupu bērni, kā arī iestādes darbinieki  radīja savus siltos džemperus ar saukļiem, zīmējumiem, paužot savu viedokli – Ko tu vari darīt klimata labā? 

    Notika arī konkurss par interesantāko džemperi un saukli un, protams, aktīvākie saņēma Ekopadomes diplomus.

   Kopīgi mēs sniedzam reālu ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisijas samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Sāc ar sevi!

 

Sagatavoja: Ekopadomes  skolotāja Vita VĒRDIŅA

Skip to content