Finanšu komitejas 22.06.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 22.06.2022. sēdes darba kārtība

22.06.2022, plkst. 09:00
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

0. Par darba kārtību.

1. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 10–6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.

2. Par cirsmu paketes īpašumā “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.

3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Alsviķu cehs”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.

4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.

5. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.

6. Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā”.

7. Par finansējuma pārkārtošanu sporta pasākumu organizēšanai.

8. Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm un aģentūrām atlīdzības palielinājumam.

9. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jumta seguma nomaiņai.

10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

11. Par Liepnas pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projektu.

12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai.

13. Par transporta izdevumu kompensēšanu.

14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.

15. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.

Skip to content