Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.08.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.08.2022. sēdes darba kārtība

12.08.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

0. Par darba kārtību.

1. Par Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieku.

2. Par grozījumu Alūksnes novada muzeja nolikumā.

3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

Skip to content