“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA - Alūksnes novads

“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA

Šogad Sprīdītim 36! Bērnudārzā jau no rudens sākuma manāma liela rosība, jo darbinieki kopā ar visu grupu bērniem gatavo teātra izrādi “Runcis zābakos”. Pats galvenais ir Runcis Muris (skolotāja Laura MIHAILOVA), kurš ar saviem padomiem palīdz dzirnavnieka jaunākajam dēlam Pjēram (mūzikas skolotāja Linda BERKULE ) iegūt princeses (skolotāja Santa LAZDIŅA) labvēlību un ļaunā burvja (sporta skolotāja Dita HOLLA) bagātību. Par to priecājas arī karalis (skolotāja Gita SELGA) un sulainis (skolotāja palīgs Marita MISIĶE), bet nenovīdīgajiem vecākajiem brāļiem (mūzikas skolotāja Vita VĒRDIŅA un vadītājas vietniece izglītības jomā Anta APINE) atliek vien uz to noskatīties. Bērni šajā izrādē iejutās gan pelīšu, gan zaķīšu lomās, kā arī dziedāja par skaistajām pļavām un mežiem. Sevišķu jautrību izraisīja rotaļa ar runci Muri, kurš mēģināja nomedīt kādu zaķi karaļa pusdienu galdam.

  Bērni, gatavojoties Sprīdīša jubilejai, lasīja abus pasakas Runcis zābakos variantus, zīmēja un veidoja iemīļotākos personāžus, kā arī gatavoja improvizētu karieti, ar kuru ieradās uz izrādi. Pēc izrādes katra grupiņa cienājās ar svētku kliņģeri un izbaudīja kopā būšanas prieku.

Priecājāmies ar izrādi iepriecināt arī draugus no PII “Pienenīte”, PII “Cālis”, PII “Pūcīte”, kuri savukārt bija sagatavojuši skaistus novēlējumus un saldu sveicienu “Sprīdīša” bērniem.

  Kā dzirdējām izrādes noslēgumā, Rolanda ŪDRA dziesmā – “Katrs pats savas laimes kalējs, katrs pats savu šaubu malējs”.

Lai darbīgi un laimīgi bērni “Sprīdītī”!

“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA
 
 
“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA
 
 
“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA“SPRĪDĪŠA”  DZIMŠANAS DIENA
 
 

Sagatavoja: mūzikas skolotājas Vita VĒRDIŅA, Linda BERKULE

Skip to content