ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA - Alūksnes novads

ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Ar šādu devīzi  no 7. līdz 9.decembrim tiešsaistē notika eTwinning Skolu Eiropas līmeņa seminārs, kurā tika aicināti piedalīties arī eTwinning skolu pārstāvji no Latvijas.

Latvijai bija piešķirtas 8 vietas, līdz ar to semināru varēja apmeklēt tikai 8 eTwinning skolas. Vienu no vietām ar iespēju piedalīties seminārā ieguva arī mūsu iestādes pirmsskolas izglītības sporta skolotāja un eTwinning koordinatore iestādē Dita HOLLA.

Semināra programma bija sadalīta trīs dienās un, jau reģistrējoties semināram. katrs dalībnieks varēja izvēlēties divas darbnīcas, kurās bija aktīvi jālīdzdarbojas.

Izvēlētās darbnīcas:

  • Uz projektiem balstīta un uz problēmām balstīta mācīšanās, izmantojot eTwinning. (Natalia Tzitzi and Angeliki Kougiourouki);
  • Spēlēšanās – sadarbības, atbildības un lēmumu pieņemšanas uzlabošana starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem. (Loredana Popa).

Pēdējā seminārā dienā dalībniekiem bija jāpiedalās interaktīvā sesijā — iekļaušanas stiprināšana manā eTwinning skolā, izmantojot inovatīvus līdzekļus, prakses piemērus. Šajā sesijā dalībniekiem bija jāstrādā grupās, lai noteiktu savas vajadzības saistībā ar iekļaujošo un novatorisko pieeju, darbībām un piemēriem, lai nodrošinātu pozitīvas izmaiņas savā eTwinning skolā. Ļoti vērtīga bija savstarpējā dalībnieku viedokļu un pieredžu apmaiņa, jo lielākā daļa eTwinning pārstāvju darbojas šajā kopienā jau vairākus gadus.

Seminārā gūtā pieredze sniedza jaunus, vērtīgus kontaktus turpmākai sadarbībai eTwinning starptautiskajos projektos, kā arī nostiprināja pārliecību, ka mēs esam, varam un gribam būt eTwinning skola arī turpmāk.

Nākošais lielais solis, kurš būs jāveic, ir eTwinning skolas pieteikuma anketas veiksmīga aizpildīšana, iesniegšana atbilstoši prasībām, lai iegūtu eTwinning skolas statusu uz nākošo periodu 2023./2024.mācību gadam

ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA ETWINNING SKOLAS KĀ IEKĻAUJOŠA UN NOVATORISKA MĀCĪBU ORGANIZĀCIJA

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja

Skip to content