Tautsaimniecības komitejas 19.12.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.12.2022. sēdes darba kārtība

19.12.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr.1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2020. noteikumos Nr. 2/2020 “Par medību tiesību nodošanas kārtību”.
4. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”.
5. Par komunālās tehnikas iegādi pašvaldības aģentūrai “Spodra”.

Skip to content