Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  - Alūksnes novads

Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!! 

Sākot ar janvāra mēnesi eTwinning Nacionālais dienests organizē dažādus informatīvus pasākumus, vebinārus pirmsskolas skolotājiem ar iespēju uzzināt vairāk par iespējam darboties eTwinning projektos. 

25. janvārī norisinājās eTwinning organizētais vebinārs “eTwinning nacionālo un starptautisko sadarbības projektu pieredze pirmsskolās”. Vebināru vadīja trīs pirmsskolu pārstāvji, daloties ar savu pieredzi projektu īstenošanā – Dita Holla, Kristīne Salīte (Ludzas novada Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde) un Anna Baltrūne (Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde).

Liels gods dalīties ar savu pieredzi bija Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvei Ditai HOLLAI. Vebinārā bija iespēja dalīties savā pieredzē darbojoties starptautiskos eTwinning projektos. Tāpat izstāstīt kā iestādē tiek veikts un organizēts eTwinning projektu koordinēšanas darbs un kā izglītojamie iestādē izmanto pieejamās tehnoloģijas. 

Vairāk informācijas par vebināra saturu un ieraksti no vebināra, atrodas eTwinning mājas lapā – https://etwinning.lv/etwinning-projektu-pieredzi-pirmsskolas-ieraksts/ 

Iedvesmojoties no eTwinning Nacionālā dienesta rīkotājiem pasākumiem arī iestādē tika organizēta kolēģiem tikšanās par tematu eTwinning iespēja. Tikšanās laikā interesentiem bija iespēja uzzināt plašāk par iesaistīšanos jau esošajos starptautiskajos eTwinning projektos, par reģistrēšanos platformā un, par atbalsta iespējām no iestādes koordinatora (D. Holla) puses.  

Gandarījumu sniedz, ka pēc tikšanās reģistrēto dalībnieku skaits no 5 ir palielinājies uz 7, vēl 1 pedagogs gaida apstrinājumu no aģentūras puses un tuvākajā laikā vēl viens pedagogs plāno laikā reģistrēties platformā. Tāpat atsaucība ir arī no pedagogiem, kuri pagaidām nevēlas reģistrēties platformā, bet ir ieinteresēti iesaistīties projektos veicot tajos plānotās aktivitātes. 

Aktīvie  starptautiskie eTwinnig, kuru aktivitātēs var iesaistīties ikviens iestādes pedagogs: 

Atbalstīta tiek arī pedagogu iniciatīva darboties nacionālajos projektos, tādejādi nostiprinot prasmes veidot savus projektus, meklēt partnerus, sadarboties un gūt savstarpēju pieredzi šajā jomā.  

Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!!  Janvāris un februāris pirmsskolu mēnesis – eTwinning!!! 

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sporta skolotāja, iestādes eTwinning projektu koordinatore 

Skip to content