Iedzīvotāju uzmanībai – pilsētas teritorijā lauka apsekošanas darbus veiks kartogrāfi! - Alūksnes novads

Iedzīvotāju uzmanībai – pilsētas teritorijā lauka apsekošanas darbus veiks kartogrāfi!

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra no šī gada aprīļa līdz augustam turpinās veikt Alūksnes pilsētas teritorijas apsekošanu dabā, lai sagatavotu topogrāfisko plānu pilsētas teritorijai.

 Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu pilsētas teritorijā. Tādēļ aicinām pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus ņemt to vērā un atcerēties, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

 Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var lūgt uzrādīt personām, kas ierodas jūsu īpašuma teritorijā. Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

  1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
  2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
  3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
  4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).

 

 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros. Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv.

Skip to content