ERUDĪCIJAS NEDĒĻA GUDRINIEKS 2023 - Alūksnes novads

ERUDĪCIJAS NEDĒĻA GUDRINIEKS 2023

 

4. GRUPA


Gatavošanās olimpiādei 4.grupā sākās ar bērnu aptaujāšanu par bērnu interesēm spēļu izvēlē.  Saskatot kopīgo un atšķirīgo bērnu izvēlē, bērniem tika piedāvātas pieejamās galda spēles jautrai laika pavadīšanai, gatavojoties olimpiādei. Bērni no piedāvātajām spēlēm izvēlējās četras spēles: “Dambrete”, “Lēkājošie rūķi”, “Līdzsvara tornis” un “5 sekundes”. Tā kā visiem bērniem nebija pieredzes šo spēļu spēlēšanā, tad tika meklēti risinājumi spēles noteikumu apgūšanai. Bērni izrādīja iniciatīvu un savstarpēji vienojās, ka viens otram mācīs, kā spēlē spēli. Jau spēles noteikumu mācīšanās periodā tika novērots, ka bērni veido pārus, ar kuriem 17. un 18. martā piedalīsies spēļu turnīrā.

Galda spēļu turnīra norise:

  1. marts.

Bērni pierakstās spēlēm: “Dambrete”, “Lēkājošie rūķi”, “Līdzsvara tornis”. Tiek atvērti trīs aktivitāšu centri, kas atzīmēti ar cipariem: 1. Dambrete, 2. Lēkājošie rūķi, 3. Līdzsvara tornis. Bērni atbilstoši izvēlei ieņem vietu pie atbilstošās spēles. Vienas spēles laiks tiek noteikts 5 minūtes un pēc signāla ir jāpāriet uz nākamo centru. 

Bērnu izvēlētas spēles: “Dambrete”, “Lēkājošie Rūķi”, “Līdzsvara tornis” un “5 sekundes” sagādāja daudz prieka un retu reizi vilšanos par neizdošanos. Kopumā pirmā turnīra diena sagādāja pozitīvas emocijas, jaunu informāciju, vēlamā rezultāta sasniegšanu, saziņu ar pieaugušajiem un vienaudžiem.

18.marts.

Bērni spēlē spēli “5 sekundes”, kas domāta straujai domāšanai un raitai runāšanai. Spēle tiek organizēta atbilstoši bērnu iemaņām, vecuma un uzdevuma kategorijām. Skolotāja uzdod  uzdevumu no kartītes, bērniem ir laiks padomāt taimera darbības laikā un pēc tam sniegt atbildi.  Tas, kurš ir sniedzis pareizu atbildi saņem kartīti. Līdz ar to, jau spēles laikā bērni izdarīja secinājumus, kuram ir šajā spēlē veicies vislabāk. Spēle tiek organizēta tik ilgi, lai katrs bērns saņemtu kartīti par sniegto atbildi.

Turnīra noslēgums

Pēc spēļu turnīra, skolotāja un bērni pārrunā, kā katram ir veicies spēlēs: kuras spēles bija veiksmīgākas, kurās vēl jātrenējas, par kuras spēles rezultātu tu dotu sev diplomu, kā labākajam spēlētājam?

Kopvērtējums par Gudrinieks 2023. olimpiādi

Mūsu gudrinieki ir priecīgi, ja redz savus panākumus – tā ir šī gada olimpiādes papildu vērtība. Mūsu bērnu rezultātus veicināja: radošums, komunicēšana, neatlaidība, uzmanības koncentrēšana.

Apbalvojums

Bērni par interesi un sekmīgu četru spēļu spēlēšanu saņēma diplomu, saldu apbalvojumu un dāvanā jaunu spēļu komplektu grupai.

 

9. GRUPA

Grupā olimpiāde “‘Gudrinieks” norisinājās visas nedēļas garumā. Katrai dienai bija savs nosaukums, kurās bērni  izvēlējās kādas no piedāvātajām spēlēm, atbilstoši dienas nosaukumam.  

Darbošanās notika  4 komandās , kurās bērni mācījās sadalīties pēc dotajām ciparu medaļām.

“Meistarojamā pirmdiena” – puzļu likšana , torņu celšana pēc dotajām ciparu kombinācijām.

“Minamā otrdiena” – vārdu likšana pēc attēlu kartītēm, spēle “‘Alias”.

“‘Eksperimentējamā trešdiena” – krāsu spēles, eksperimenti ar krāsām.

“Domājamā ceturtdiena” – asociāciju spēles, ciparu un burtu domino, atkritumu šķirošana.

“‘Jautrā piektdiena” – “Jautrā ciparu stafete”, apbalvošana ( diploms, saldā zelta medaļa) , iepazīšanās ar balvā iegūto jauno spēli, pārrunas par spēļu nedēļā gūtajām emocijām, interesantākajām un veiksmīgākajām spēlēm ( “Alias “, puzļu likšana)  un tām, kurām vēl nepieciešams treniņš ( asociāciju spēle, ciparu domino, atkritumu šķirošana).

Gandarījums, ka bērni pilnveidoja sadarbības prasmes, guva pozitīvas emocijas, priecājās par gūtajiem rezultātiem. Prieks, ka bērni turpina  interesēties un spēlēt  spēles, kas pilnveido viņu intelektuālās un izziņas spējas.

 

10. GRUPA

Olimpiāde norisinājās 13. un 14. martā, piedalījās 18 bērni. 

Bērni iepriekš pierakstījās aktivitātēs:

Mozaīkmīklu (puzles) likšana;

Dambrete;

Geometrisko formu loģikas spēle;

Goki;

Dažādi uzdevumi matemātikā;

Alias;

5 sekundes.

Dambretes mači norisinājās vairākos etapos, kamēr noskaidrojās veiksmīgākais, izturīgākais gudrinieks.

Goki un ģeometrisko formu loģikas spēles noritēja pāros (vienādi uzdevumi abiem), noskaidrojām kurš vērīgāks un veiklāks?

Puzles (vienāds mozaīkas gabaliņu skaits katram dalībniekam) likšana uz ātrumu.

Matemātikā- klausās teksta uzdevumus (10 uzdevumi), rēķina galvā, rezultātu  parāda ar ciparu (1- 10) kartīti. Parāda ar ciparu kartiņu nosauktā skaitļa  kaimiņus.

“Alias” un “5 sekundes” – noskaidrojām visātrāk domājošo, visprecīzāk raksturojošo runātāju.

Pēc rezultātu apkopošanas katram dalībniekam tika sagatavoti diplomi, kuru svinīga pasniegšana notika 15. martā. Bērni izteica savas domas, kas izdevās, pie kā jāstrādā, lai uzlabotu savu varēšanu. Vērtēja savas emocijas spēļu laikā, nosauca tās- uztraukums, apjukums, tas traucē domāt, koncentrēties. Secinājums – ja zaudē, nav jāraud, tā ir tikai spēle. Var apdomāties, kādēļ zaudēja, mācīties un priecāties par drauga uzvaru.

 

11. GRUPA

Katru dienu, no 13.03. līdz 17.03. 11.grupas bērni piedalījās olimpiādē “Gudrinieks”. Bērni paši izvēlējās un izspēlēja šādas spēles:

13.03. – Alias;

14.03. – Matemātikas un valodas spēles;

15.03. – Dambrete;

16.03. – Domino;

17.03. – Puzles. Piecgadnieki lika puzli ar 30 gabaliem, sešgadnieki  lika puzli ar 54 gabaliem.

Lai rezultātu vērtēšana būtu objektīva, vienojāmies, ka sacensība notiks divās vecuma grupās. Par piedalīšanos olimpiādē visa grupa ieguva balvu – matemātikas spēli. Pirmo triju vietu ieguvēji saņēma diplomus, pārējie olimpiādes dalībnieki – atzinības rakstus.

Trenējoties un gatavojoties konkursam, bērni viens otram palīdzēja, pamācīja, kā jāspēlē spēles, īpaši dambrete un “Alias”, jo jaunākie bērni sākotnēji neizprata spēles noteikumus. Konkursa ieguvumi – gandarīti, apmierināti bērni, kas pilnveidojuši sadarbības prasmes un matemātiskās domāšanas spējas.

 

KAHOOT! SPĒLE “KO TU ZINI PAR EKOMARĶĒJUMU”

Erudīcijas nedēļā ,,Gudrinieks 2023” sagatavošanas grupu bērniem, mazās Ekopadomes dalībniekiem tika sagatavota KAHOOT spēle ,,Ko Tu zini par EKOMARĶĒJUMU?”.

Šī tēma bērniem jau ir pazīstama, jo iepriekš tika vadīta nodarbība, lai bērni saprastu un izprastu šo ekomarķējuma būtību, un izpētītu dažādus iepakojumus un preces, kur atrodas šīs zīmes, kas atbilst ekomarķējumam un kas būtu jāievēro, lai mēs saudzētu dabu, kurā mēs dzīvojam un turpināsim dzīvot.

Šajā erudīcijas spēlē tika piedāvāti dažādi atjautības jautājumi, kuri  pārbaudīja bērnu zināšanas dažādos jautājumos kā, piemēram, ,,Kurš ir populārākais Ekomarķējums?”, ,,Cik gadus jau tiek izmantoti ekomarķējumi?”. Jautājumi nebija grūti, bet bērniem tie lika padomāt un atsaukt atmiņā apgūto.

Nedēļas izskaņā 10.grupas un 11.grupas bērni ieguva arī diplomus, kas noteikti liek bērniem lepoties ar savu zināšanu līmeni, protams arī liels paldies grupu skolotājām par iesaistīšanos!

Interesanti izspēlēt spēli un novērtēt savu zināšanu līmeni par Ekomarķējumu bija arī iestādes skolotājām un saimnieciskajiem darbiniekiem.

Sagatavoja: 4.grupas skolotāja Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA, 9. grupas skolotāja Ilze HOLLA, 10.grupas skolotājas Gita SELGA, Indra FRUNZA, 11.grupas skolotājas Inese RATSEPA, Signe VĪKSNA, Ekopadomes skolotāja Ieva OZOLIŅA

Skip to content