EKOSKOLAS GADA TĒMA TRANSPORTS. KO PAVEICĀM? - Alūksnes novads

EKOSKOLAS GADA TĒMA TRANSPORTS. KO PAVEICĀM?

Kārtējais mācību gads aizskrējis vēja spārniem, šķiet, tikko iesākām mācību gadu ar tematisko pasākumu darbiniekiem Veclaicenes Katiņkalnā, izbraucienu ar Pupsikbāni un  Rīcības dienu aktivitātēm, popularizējot dabai draudzīgu pārvietošanos, kā jau,re, pienākusi vasara.

 Ekoskolas gada tēmā “Transports” bija plānoti dažādi uzdevumi, kas, secīgi pildot plānoto, realizēti.

Plašākā ģimeņu un darbinieku iesaiste bija ikmēneša akcijā “Diena bez auto”, kurā iesaistījās visu grupu bērni un visi darbinieki. Ekopadomes skolotāja Sanita DRUNKA rūpīgi apkopoja rezultātus gada griezumā:

Apkopojums “Diena bez auto” bērniem

Apkopojums “Diena bez auto” bērniem

Apkopojums “Diena bez auto” darbiniekiem

Apkopojums “Diena bez auto” darbiniekiem

Secinājām, ka deviņas “Dienas bez auto” mācību gada garumā, kaut arī kardinālas izmaiņas ģimeņu paradumos neieviesa, pilnīgi noteikti popularizēja staigāšanu kājām un velobraukšanu kā dabai draudzīgāko pārvietošanās veidu. Savukārt, priecē, ka Ekoskolā strādā  darbinieki, kas ikdienā aktīvi pārvietojas ar kājām.

Kā objektīvs iemesls braukšanai ar auto, protams, ir tas, kas daļa darbinieku un bērnu iestādē ierodas no visa novada, ikdienā nav iespējams šo attālumu veikt ar kājām vai velo.

Mazās Ekopadomes bērni ierosināja ieviest otru datu tabulu “Kādā veidā dodos mājās?”, pamatojot ar to, ka no rīta vecākiem jāsteidzas uz darbu, tāpēc visbiežāk izvēlas pārvietoties ar auto, bet vakarpusē tomēr var atrast laiku, lai staigātu ar kājām. Bērni, protams, labprāt vairāk staigātu ar kājām, bet te nepieciešams vecāku atbalsts un ieinteresētība.

Savukārt ziemā piefiksējām un priecājāmies par citu dabai draudzīgu pārvietošanās veidu – braukšanu ar ragaviņām uz dārziņu.

 Grupu skolotājas aktīvi izmantoja Ekopadomes piedāvātās aktivitātes gan “Dienās bez auto”, gan ikdienā, lai uzlabotu un pilnveidotu  mācību procesa organizēšanu svaigā gaisā. No 58 iestādē apstiprinātajiem pastaigu maršrutiem garumu kopējiem spēkiem esam izmērījuši 45 maršrutiem, kā arī visiem iestādes skolotājiem pieejamā tabulā grupu skolotājas ievietojušas informāciju par objektiem, ko šajos maršrutos var apmeklēt. Visa mācību gada laikā ģimenes un iestādes grupas tika aicinātas iziet 7  tematiskos figūru maršrutus, kuros bija jāatzīmē noietais ceļš, soļi un attiecīgais zīmējums pēc noteiktā mēneša aktualitātēm, kas staigāšanu kājām darīja aizraujošāku. Maršruti saistās ar kādiem svarīgiem notikumiem, piemēram, iestādes dzimšanas dienu – Sprīdīša lāpsta, Ziemassvētki – Rūķa cepure, Zaķīša kamanas Valentīndienu – Amora bulta.

Liels prieks, ka Drozdovu ģimene izveidoja savu maršrutu, kuru varēja izmantot gan ģimenes, gan grupas.

Braukšanu ar sabiedrisko transportu un došanos pārgājienos popularizējām grupu pasākumos kopā ar vecākiem. Visaktīvākā bija 7.grupa, kas izmantoja visus novadā pieejamos sabiedriskā transporta veidus – sabiedrisko autobusu, bānīti, elektrovilcieniņu Severīns, kuģīti un devās arī kopējā pārgājienā. 10.grupa kopā ar vecākiem iepazina iespēju izbraukt ar zirgu. Pārgājienos kopā ar vecākiem kopumā devās četras grupas un četras grupas arī izbrauca ar elektrovilcieniņu Severīns. Kā atzina 9.grupa, liels pārdzīvojums bērniem ir braukšana ar sabiedrisko autobusu, jo ikdienā to izmanto maz, pārsvarā pārvietojas ar privātajiem auto.

Šīs aktivitātes rosināja bērnu izdomu, gatavojot radošos darbus grupu izstādei “Mans sapņu auto, velotrasīte u.c.”

Visi aktivitāšu dalībnieki, gan grupas, gan ģimenes savu veikumu ar foto un idejām par brīnišķīgām kājām staigāšanas aktivitātēm  gada garumā varēja ievietot padlet: https://padlet.com/straksasanita/ddzzirkpv6kh56zp

Kārtīgs darbs, protams,  kārtīgi jānosvin un jāatzīmē!

 Ekopadomes skolotāja Sanita STRAKŠA maijā sagatavoja diplomus un sarūpēja nelielas Ekotēmu grāmatiņas  aktīvākajām ģimenēm, kas dalījās ar kājāmgājēju un velobraucēju pieredzi un  kopā ar ZEBRU, transporta tēmas talismanu, tos svinīgi, mācību gada noslēgumā, grupu rīta apļos pasniedza bērniem.

Bērniem Ekoskolas gada tēmas noslēguma pasākumi pa vecuma grupām notika Drošības nedēļas ietvaros aprīļa beigās.

Bērnus velo celiņā sagaidīja ceļu satiksmes uzraugi, divi Runči – Rūdis (Ekopadomes un sporta skolotāja Dita HOLLA) un Bruno (Ekopadomes skolotājas Sanita DRUNKA, Sintija PUŠPURE). Runči pārrunāja ar bērniem, kādi ir drošības noteikumi uz ceļa, kas ir jāievēro (luksofora signāli, gājēju pāreja, STOP zīme utt.). Ņemot vērā bērnu atbildes, atkārtoja svarīgāko, kas jāatceras par transporta drošību. Pārrunāja kopīgi, kādi ir dabai draudzīgi pārvietošanās veidi, centāmies tos attēlot darbībā. Visi kopīgi atkārtojām Eko kodeksu.

Bērni ar prieku piedalījās Runču sagatavotajās aktivitātēs:

Rotaļā “Transportlīdzekļi dodas satiksmē”, kurā bērni iejūtas autovadītāja lomā, kad ir jāievēro luksofora signāli un pareizi braukšanas virzieni.

Aktivitātē “Saģērbsimies un nūjosim” Bērniem uzdevums uzvilkt atstarojošo vesti un ar nūjām iziet no konusiem izveidotu līkloci.

Aktivitātē “Braucam!” Jaunākā vecuma bērni uzvilka ķiveri, atstarojošo vesti un devās ar mašīnām trasē, kurā bija jāmēro ceļš no viena konusa līdz otram.

Lielāko grupu bērni sadalījās pa 3 un sakāpa autobusā (vingrošanas riņķī), devās trasē, kurā bija jāmēro ceļš no viena konusa līdz otram.

Pēc veiktajām aktivitātēm Runči pasniedza diplomu par aktīvu dalību gada tēmā Transports un  pastaigu karti ar noteiktiem uzdevumiem.

Runči arī piedalījās Alūksnes novada Ģimenes dienas pasākumā  “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” iestādes teritorijā ar “Mana drošības ABC” aktivitātēm, kur tika informēta plašāka publika par drošību uz ceļa un dabai draudzīgākiem pārvietošanās veidiem.

Noteikumi par velo trasītes izmantošanu tiek iedzīvināti arī pēc pasākuma ikdienas dzīvē. Bērni zina velo braukšanas noteikums un dalībnieka pienākumus, atrodoties iestādes velo trasītē, vasaras periodā skolotājas aicinātas grupu aktivitātēm izmantot velo trasītes noteikumus un jaunās Sprīdīša velo braucēju apliecības bērniem.

Protams, liels prieks par iestādes darbinieku aktīvo iesaisti Ekoskolas gada tēmas uzdevumu izpildē. Esam gandarīti, ka 10.grupas Mazās Ekopadomes pētījums “Iestādes produktu ceļš” guva atzinību Pirmsskolas žurnāla metodisko materiālu konkursā un skolotājas Gita SELGA un Indra FRUNZA ieguva balvu.

Maija mēneša beigās arī skolotāji un iestādes 26 darbinieki Ekoskolas un gada tēmas ietvaros devās pārgājienā, izvēloties dabai draudzīgu pārvietošanos – ar kājām, viens kolēģis ar velosipēdu, gar Alūksnes ezeru, maršrutā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” –  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”, Kolberģis – Alūksnes pilsēta, kur pa ceļam bija sagatavoti dažādi uzdevumi, kopā tika noieti 10km. Paldies Alūksnes novada muzeja darbiniecei Jolantai BALDIŅAI par iespēju atraktīvi iepazīt un dabā apgūt novadnieka,  soļotāja A.Liepaskalna soļošanas tehniku un paņēmienus, Ekopadomes loceklēm  Ilzei HOLLAI un Aijai RASAI par atraktīvu aktivitāti Pils parkā un uzdevumu dabā visa ceļa garumā un skolotājām Lindai un Danai BERKULĒM par brīnišķīgo priekšnesumu Alūksnes ezera krastā. Savukārt pārgājiena organizatore, Ekopadomes skolotāja Sintija PUŠPURE bija sarūpējusi diplomus un nelielas pārsteiguma balviņas 18 dalībniekiem fotokonkursā “Mans netradicionālākais pārvietošanās veids” iestādes  darbiniekiem. Dalībnieki guva pozitīvas emocijas un novērtēja pārgājienu kā vērtīgu pasākumu pēc garās darba dienas, kur varēja baudīt skaisto Alūksnes sakopto vidi ap ezeru, klausīties putnu dziesmās un vērot saulrietu. Jāpiemin, ka Ekoskolas gada tēmas Transports talismans ZEBRA, kas piedalījās pasākumos un nodarbībās ar bērniem, devās pārgājienā arī kopā ar darbiniekiem.

Paredzētie uzdevumi izpildīti, bet tas nenozīmē, ka dabai draudzīgie pārvietošanās veidi aizmirsti. Iestāde aktīvi iesaistījās akcijā “Eiropas Jūdze” sporta skolotājas Ditas HOLLAS vadībā. Kopā, gan mūsu pastaigu maršrutos plogingojot, gan ejot, skrienot ap iestādi, gan dodoties dabā no 1.-5.jūnijām bērni veica 45,23 km, darbinieki – 182,83 km.

Dabai draudzīgu pārvietošanos turpinām, izmantojot figūru un izpētītos pastaigu maršrutus un, protams, savus ģimenes maršrutus! Lai visiem veselība un prieks doties dabā kājām, ar velo, braukt kopā, ja jādodas kur tālāk!

Ar galvenajām mūsu veiktajām aktivitātēm variet iepazīties Ekopadomes skolotājas Ditas HOLLAS mācību gada garumā veidotajā e – grāmatā: https://read.bookcreator.com/UPALkWnBYTclmYtPybYPS3hgL1H3/vHavLVCrQbSmppPKCZl_sg

EKOSKOLAS GADA TĒMA TRANSPORTS. KO PAVEICĀM? EKOSKOLAS GADA TĒMA TRANSPORTS. KO PAVEICĀM? EKOSKOLAS GADA TĒMA TRANSPORTS. KO PAVEICĀM?

Sagatavoja: Ekopadomes skolotājas Sanita DRUNKA, Sintija PUŠPURE, Ekopadomes koordinatore Anta APINE

Skip to content