eTWINNING PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS SKOLOTĀJIEM - STARPTAUTISKI SEMINĀRI, eTWINNING SKOLAS UN VĒSTNIEKA STATUSS! - Alūksnes novads

eTWINNING PROGRAMMAS SNIEGTĀS IESPĒJAS SKOLOTĀJIEM – STARPTAUTISKI SEMINĀRI, eTWINNING SKOLAS UN VĒSTNIEKA STATUSS!

Ikdienā aktīvi iesaistoties un izmantojot eTwinning programmas sniegtās iespējas, katram pedagogam ir iespējas pilnveidot savas zināšanas tehnoloģijās, angļu valodā, projektu veidošanā un sadarbības prasmēs.

Šī iemesla dēļ tika izmantota iespēja pieteikties eTwinning izsludinātajā seminārā no 22. – 24.maijam Viļņā, Lietuvā.

Dalībai seminārā varēja pieteikties jebkurš pirmsskolas pedagogs, kurš jau bija reģistrētais lietotājs eTwinning platformā un kuram bija vēlme īstenot starptautisku eTwinning projektu. Iespēja piedalīties seminārā tika piešķirta trīs skolotājiem no Latvijas – Ditai HOLLAI (Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”), Maijai KULINSKAI (Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”), Laurai SĪMANEI (Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino”).

Piedaloties eTwinning organizētajos Eiropas semināros, jābūt gatavam, ka darba diena paies, ļoti aktīvi klausoties, mācoties un savstarpēji sadarbojoties par konkrētiem tematiem. Ļoti vērtīgas bija Lietuvas kolēģu rādītās prezentācijas par iekļaujošo izglītību pirmsskolās – kā iekļaujošo izglītību redzam mēs pedagogi, kā to redz vecāki un kāda loma ir katram iesaistītajam, lai sniegtu maksimālu atbalstu bērnam mācību procesā. Tāpat secinājām, ka visās seminārā pārstāvētajās dalībvalstīs pastāv viena un tā pati problēma – trūkst atbalsta personu, asistentu.

Galvenais uzdevums šajos semināros ir izveidot un reģistrēt jaunus eTwinning projektus,  kuri apskata dažādus tematus, kā piemēram, mācīšanos dabā, dabas aizsardzību, STEM aktivitātes, mūziku, spēles, izpēti, ceļošanu utt.  Pēdējā seminārā dienā katram dalībniekam bija jāizvēlas temats, kurš interesē un kopā ar domubiedriem bija jāsāk plānot un jāreģistrē jauns eTwinning projekts. Mūsu kopējais darbs rezultējās ar to, ka sākot ar septembri iestādē tiks īstenots jauns starptautisks eTwinning projekts ar nosaukumu “Young Explorers” (Spānija, Rumānija, Somija, Malta, Austrija un Latvija).

7. jūnijā iestādē ieradās eTwinning vadītāja Latvijā Baiba SUSEJA, lai svinīgi
pasniegtu “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.
eTwinning Skolas zīme apliecina iestādes aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning starptautiskus sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, kā arī veicina plašāku skolēnu iesaistīšanos projektu plānošanā un īstenošanā. eTwinning skolas zīmi iestāde iegūst jau otro reizi.

Izglītības iestāde  eTwinning programmā darbojas kopš 2015. gada un šajā laikā iestādē īstenoti 12 projekti gan starptautiskie, gan nacionālie. Iestādē šogad darbojas 10 eTwinning platformā reģistrētie pedagogi, bet aktīvi projektos iesaistās arī citi pedagogi.

Iestādes kolektīvu ir papildinājis vēl viens tituls – Dita HOLLA ir kļuvusi par 2023./2024. mācību gada eTwinning vēstnieci.

Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss! Dalība eTwinning programmā sniedz pedagogiem iespējas -starptautiski semināri, eTwinning skolas un vēstnieka statuss!

Sagatavoja: Dita HOLLA, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” sporta skolotāja, iestādes eTwinning projektu koordinatore un eTwinning vēstniece. 

Skip to content