“GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS 2. PUSGADĀ PAVEIKTIE DARBIŅI - Alūksnes novads

“GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS 2. PUSGADĀ PAVEIKTIE DARBIŅI

“GUDRĪBAS MĀTES” GRUPAS 2. PUSGADĀ PAVEIKTIE DARBIŅIIzskanot pārliecinošam “Jūs esat vislabākie!”, muzikālā sveiciena “Māja, ģimene un mēs ” noslēgumā, bērni ar pašgatavotām  medaļām pateica paldies saviem vecākiem par atbalstu, sapratni un sadarbību.

Atskatoties uz notikušajām aktivitātēm otrajā mācību pusgadā, secinājām, ka paveikts ir daudz un katrs darbs nes sev līdzi gandarījuma sajūtu un prieku par izdarīto.

14. februārī, pēc bērnu iniciatīvas, atzīmējām Valentīndienu jeb “Draudzības dienu”. Tika gatavots tematam atbilstošs noformējums un ar vecāku atbalstu,  katrs bērns, parūpējās par skaistu apsveikumu savam draugam. Diskusijas,  radoša darbošanās, komplimenti, apsveikumi, nelieli kārumiņi un jautri smiekli šai dienai piešķīra īpašu noskaņojumu.

Februāra beigās apmeklējām Alūksnes novada muzeju rīkoto  muzejpedagoģisko programmu  “Krājuma detektīvs”.  Uzzinājām kas ir “krājums” un “krājuma glabātājs”,  ielūkojāmies mākslas, dokumentu, darba un sadzīves priekšmetu kolekciju krātuvēs, tuvāk apskatījām Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskajos izrakumos atrastās lietas un iepazinām dažādu priekšmetu glabāšanas īpatnības un iespējas. Aktīvi darbojoties, iejutāmies krājuma glabātāju lomā, mēģinot atbilstoši nosacījumiem paši iesaiņot krājuma priekšmetu glabāšanai.

Marta mēnesī iesaistījāmies projekta uztura nodarbībās, kurās nostiprinājām jau esošās zināšanas  par veselīga uztura nozīmi  un sadarbībā ar projekta vadītājām iemācījāmies gatavot veselīgus našķus, kuri garšoja vēl labāk nekā veikalā pirktie saldumi.

Vadoties pēc marta mēneša tēmas “Es ūdens pasaulē”, bērni izrādīja iniciatīvu un ierosināja iesaistīties  “Venden” rīkotajā zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”.  Katrs bērns savā zīmējumā atklāja savu ideju un tos saliekot kopā, tapa kolektīvs darbs. Neviltots prieks bija tad, kad tika saņemti diplomi par piedalīšanos un māksliniecisko zīmējuma izpildi.

23. martā aicinājām uz koncertu savas vecmāmiņas, vectētiņus, opīšus, omītes. Bērni ar lielu atbildību mācījās dzejoļus, dziesmas, dejas un gatavoja apsveikumus, lai iepriecinātu savus mīļos. Vecvecāki pēc koncerta cienājās ar svētku kliņģeri, kavējās atmiņās un ciemojās savu mazbērnu grupas telpās, lai redzētu, kur viņu mazbērni pavada savu lielāko darba dienas daļu.

Aprīļa sākumā gatavojāmies Lieldienām un 5. aprīlī apmeklējām  Alūksnes novada muzeju, kur piedalījāmies izglītojošajā nodarbībā “Oliņ boliņ, džimpiņ rimpiņ!”. Kopā ar atraktīvo Lieldienu zaķi meklējām punktus ar uzdevumiem un tālākām norādēm, kas palīdzēja atrast Lieldienu zaķa apslēptos dārgumus, izzināt Lieldienu tradīcijas, iet rotaļās, veikt dažādus ar Lieldienām saistītus uzdevumus un izgatavot dārgumu lādīti.

Otrajā mācību pusgadā turpinājām darboties “Cūkmena detektīvu” programmā.  Iesaistoties diskusijās, izzinot,  eksperimentējot un praktiski darbojoties sapratām, ka esam kļuvuši par īstiem  meža draugiem, kuri gatavi rūpēties un sargāt mums dotās dabas bagātības, neļaujot tās iznīcināt vai piemēslot.

Ar aizrautību visa mācību gada garumā piedalījāmies sešos Latviešu valodas aģentūras rīkotajos konkursos pirmsskolas vecuma bērniem, maijā tas bija Valodas spēļu klubiņa konkurss “Kukaiņu salidojums”.

Mācību gadu noslēdzām ar “Dārza svētkiem”, kuru ieejas biļete bija  katra bērna sagatavots stāsts par savu guvumu vai labāko notikumu mācību gada laikā. Bērni tika aicināti izteikt vēlmes un ierosinājumus nākošā mācību gada  aktivitātēm. Mīļi sveicieni, novēlējumi un dāvanas vasaras jubilāriem mijās ar  rotaļām, spēlēm, dejām un atrakcijām.

Sagatavoja:  “Gudrības mātes” grupas skolotājas Mārīte REZGORIŅA, Sanita APŠUSALA.

Skip to content