VASARA IR KLĀT! - Alūksnes novads

VASARA IR KLĀT!

VASARA IR KLĀT! VISLABĀKAIS SKOLOTĀJS – DABA

3. grupas bērniem ļoti patīk mācīties dabā. Maija mēnesī aktualizējām darbošanos dabā ar tēmu “Es pētu!” Jūnijā to turpinām. Vasara dod iespēju mācīties, rotaļāties, sportot, darbojoties ārā.

“Es esmu pētnieks. Pētot var daudz ko uzzināt. Dabā ir dažādas skaņas. Es pētu kukaiņus, kokus un augus. Augi zaļo, koki zied. Es izmantoju dažādas lietas pētīšanai – palielināmo stiklu un binokli”, tā saka bērni, darbojoties un dodoties dabā.

 

Atrodoties dabā, bērns var redzēt, dzirdēt sataustīt un sasmaržot reālas lietas. Ikviens dabas objekts paplašina bērna redzesloku un dabīgo vēlmi izpētīt sev nezināmo draudzīgā, nepiespiestā veidā. Āra vidē organizējam gan mācības, gan atpūtu. Bērnu dabīgā brīnīšanās un ziņkārība to motivē.

Rītu  bērniem  patīk iesākt ar vingrinājumiem dzirdes, uzmanības un ritma izjūtas attīstīšanai. Īpaši mīļi bērniem ir rīti, kad viņi tiek sagaidīti jau grupas laukumiņā.

Neizpaliek tradicionālās rotaļas smilšu kastē, kur top pašas brīnišķīgākās celtnes un kūkas. Aizrauj zīmēšana ar asfalta krītiņiem uz bruģa.

Bērni darbojas ar burtiem arī pagalmā, veido zilbītes un vārdus, kas saistās ar vasaru, prieku, sauli. Grāmatu priekšā lasīšana ir neatņemama vasaras sastāvdaļa.

Matemātiskās prasmes nostiprinājām ar ārā redzamajām lietām. Rotaļās tiek izmantoti, akmentiņi, zariņi un lapiņas. Bērni izveido savas ritma vēstules no dabas materiāliem. Salīdzina koku lapas. Vēro un atdarina vasaras krāsas.

Sporta nodarbībās kopā ar sporta skolotājām un rotaļās pagalmā bērni pilnveido sadarbības  prasmes darbojoties komandās, demonstrēja veiklību, pacietību un priecīgu sportista garu. Vasaras priekšrocība ir iespēja darboties svaigā gaisā un īpaši mīļas ir stafetes ar ūdeni. Rotaļas ar bumbu, tās arī vienmēr ir pirmajā vietā!

Gatavojoties Jāņu svētkiem, apvienojām dabas pētīšanu ar dziedāšanu un kustību rotaļām. Bērniem ļoti patika vērot dažādus augus un ziedus. Bērni izpētīja iestādes teritorijā augošās puķes un kokus. Pina rokassprādzes, pētīja puķu pušķus. Savāktie dabas materiāli tika izmantoti grupā, darinot gleznas.

Bērni vasarā nodarbojas arī ar dārza darbiem. Augstajās dobēs aug dārzeņi un puķes. Svarīgs darbs šovasar ir dobju laistīšana un nu varam mieloties ar dārziņā izaugušajiem zaļumiem. Kopā meklējām atbildes uz jautājumiem, kuri bērniem radās darbošanās procesā – Vai kāposts arī smaržo kā piparmētra? Vai dārzā dzīvo kukaiņi? Vai bites ir augu draugi? Kas ir nezāle?

Izzinot dabu kopā ar bērniem, pārliecināmies, ka to var sataustīt, sajust, sasmaržot. Dabā var skaitīt, rakstīt un veidot. Dziedāt, rotaļāties un sportot.

Patiess prieks, ka bērnu entuziasms, apņēmība un vēlme izzināt, spēja radīt aizraujošu vasaras sākumu ikvienam.

Lai jauka un piedzīvojumiem pilna vasara!

VASARA IR KLĀT! VASARA IR KLĀT! 

Sagatavoja: 3.grupas un Ekopadomes skolotāja Anita ŠNEIDERE

Skip to content