DARBOTIES AR PRIEKU… - Alūksnes novads

DARBOTIES AR PRIEKU…

Novembris 9.grupas bērniem pagājis radoši darbojoties, gan svētkus gaidot, gan ikdienā.

Mēneša tēmas “Zeme, kur mēs dzīvojam” ietvaros, bērni iepazīst planētu Zeme, noskaidro, ka tikai uz Zemes var pastāvēt dzīvība, pēta globusu, atrod uz tā savu valsti – Latviju.

Tuvojoties iestādes dzimšanas dienai, bērni kopīgi gatavo kēksiņus, lai cienātos paši un cienātu iestādes darbiniekus, pārrunā I. Šteinbergas pasakas “’Ezītis Pukšķītis” trīs labos draudzības padomus, veido zīmējumu izstādi “Mans bērnudārzs”, kurā mākslinieciskā veidā  izteic savas patīkamās sajūtas pret otrajām mājām. Tiek ņemta dalība  izrādē, pilnveidotas prasmes  sagādāt prieku vecākiem, gan cienājot ar svētku kliņģeri, gan radot viņiem svētku sajūtu, skatoties un priecājoties par bērnu un pieaugušo sadarbību, dziedātajām dziesmām, dejām.

Lai veidotos  pietiekamas stāstīšanas prasmes, piederības sajūtas veidošanās savai pilsētai, valstij,  bērni gatavo kopā ar vecākiem kolāžu par apmeklētajām un iepazītajām vietām Latvijā, kuru prezentē citiem  grupas biedriem.  Kopīgi un radoši  sadarbojoties,  tiek gatavoti rotājumi grupas un garderobes noformēšanai, radīta svētku sajūta Latvijas dzimšanas dienas pasākumā,  nosūtīts video sveiciens vecākiem svētkos.

Darbošanās prieks jūtams Ekoskolu Rīcības dienās “Planēta pirmajā vietā!”, kad kolektīvi gatavotais plakāts par tēmu “Mežs – mūsu bagātība” tiek nogādāts Alūksnes pilsētas bērnu nodaļā. Bibliotekāres stāstījums par grāmatu krātuvēm, seno grāmatu aplūkošana un salīdzināšana ar jaunāko grāmatu  izskatu,  rada iespēju papildināt zināšanas par meža un resursu taupīšanu  papīra ražošanas procesā.

Šajā mēnesī nesta atbildību par iestādē izlietoto un  šķiroto plastmasas atkritumu  nogādāšanu uz tuvāko plastmasas šķirošanas konteineru, pētot un vērojot laika apstākļus, mācoties fiksēt  āra temperatūru.

 Īstu darbošanās prieku atnesa pirmais sniegs!

Sagatavoja: 9.grupas skolotājas Ilze HOLLA, Beāte ZĀLĪTE.

Skip to content