“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU” - Alūksnes novads

“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”

Vērojumi, praktiskā darbība 2023./2024.mācību gada EKO tēmā MEŽS

Pirmais pusgads

*Veikta Ekopadomes Aptauja vecākiem tēmā “Mežs”. Ar aptaujas rezultātu esam apmierināti, jo aptaujā piedalījās 69 ģimenes. Uz jautājumu: Kā jūs parasti rīkojaties, ja ieraugāt mežā atkritumus? visbiežāk atbildēts (59,45%) “Salasu atkritumus un izmetu tam paredzētā vietā”, taču daļa ģimeņu (24,6%) atbildējusi “Nedaru neko.”

No atbildēm uz jautājumu: Vai mājās pievēršat uzmanību tam, lai atbildīgi lietotu meža resursus? redzams, ka neviena ģimene neiegādājas mēbeles ar FSC sertifikātu un ļoti neliels skaits ģimeņu (tikai 4) iegādājas papīru FSC sertifikātu.

*Izvērtējot rezultātus par foto akciju ”Mežs bērna acīm”, secinām, ka vecāku vidū akcijas aktivitāte nerod atsaucību. Tādēļ aicinām vecākus kopā ar bērnu doties uz mežu “foto medībās” un dalīties Padlet sienā ar foto un īsu komentāru par pastaigu, emocijām, gūtajām zināšanām un labo rīcību.

* Akcijā “Apciemo koku” aktīvi piedalās bērni un darbinieki. Katra grupa organizē pārgājienus un pēta vienu izvēlētu dabas objektu. Tādejādi bērni pamazām iepazīst mežā mītošo augu un dzīvo būtņu sugas. Gūst priekšstatu par meža resursiem, iespējām taupīt un saudzēt to. Papildina materiālu bāzi ar dažādiem dabas materiāliem, kurus ikdienā izmanto mācību nodarbībās un telpu rotājumu izgatavošanā.

* Grupās veiksmīgi tiek īstenotas akcijas “Mežs ienāk bērnudārzā” un “Netradicionālā Ziemassvētku eglīte-rotājums”.  Bērni apguva prasmi gatavot svētku noformējumus no dabas materiāliem. Tika izveidoti dekori un gūts priekšstats, ka no pašu savākta dabas materiāla var izveidot galda un eglītes rotājumus, tie nav jāpērk veikalā un līdz ar to netiks radīti atkritumi. Šogad, grupu telpas Ziemassvētkos rotā alternatīvās eglītes. Vienīgā īstā egle iestādē ir svētku zālē.

* Akcija “Divreiz padomā, pirms drukā”. Gandarījums, ka varam mācīties brīvā dabā. Bērni dabā aktīvi kustas un darbojas, izzina apkārt esošo un notiekošo. Mācās redzēt, sadzirdēt sataustīt un saost reālās lietas dabā. Āra mācīšanās rezultātā esam samazinājuši  drukājamo darba lapu skaitu, pilnveidojuši iemaņas un prasmes pētīt dabu izmantojot dabas pētnieka aprīkojumu.

*Lai veicinātu paradumu maiņu ilgtspējīgai nākotnei un  taupītu dabas resursus iestādes 56 darbinieki ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt akciju “Auduma dvielīšu atdzimšana”. Iestādes darbinieki īpaši aktīvi izmanto savu marķētu auduma dvielīti , lai samazinātu papīra dvielīšu lietošanu ikdienā. Šīs akcijas rezultātā iestādē ir samazinājies izmantoto papīra dvieļu ruļļu daudzums par 1 rulli mēnesī.

“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”“MĒS VĒLAMIES UZRUNĀT IK VIENU”

Sagatavoja: Ekopadomes skolotājas, atbildīgās par gada tēmu Mežs:

 L.PETROSJANA-GOLUBEVA, J. APSĪTE, L.TOMIŅA

Skip to content