Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.03.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.03.2024. sēdes darba kārtība

14.03.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Par interešu izglītības programmu licencēšanu” izdošanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Par līdzfinansējuma maksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēs” izdošanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Par interešu izglītības īstenošanu Alūksnes novadā” izdošanu.
6. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra nolikumu.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr. 255 “Par Alūksnes Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu”.
8. Par Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” nolikuma apstiprināšanu
9. Par dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.

Skip to content