4. GRUPAS BĒRNI MĀCĀS MATEMĀTIKU, SPĒLĒJOT SPĒLES UN SPĒLĒJOTIES - Alūksnes novads

4. GRUPAS BĒRNI MĀCĀS MATEMĀTIKU, SPĒLĒJOT SPĒLES UN SPĒLĒJOTIES

Matemātika ir tā mācību joma, kas bieži vien bērniem nepatīk, bet padodas vislabāk (grupas skolotāju secinājums). Lai bērni veiksmīgi apgūtu  atbilstošos rakstītos simbolus, secīgu skaitļu rindu no 0 – 9, ciparu rakstību, saskaitīšanu, atņemšanu, matemātikas jēdzienus, formas un vēl citas ar matemātiku saistītas lietas, tad visas aktivitātes jāplāno sasaistot ar dzīvi un ikdienas situācijām. Kopā darbojoties esam veikuši interesantus, aizraujošus un izklaidējošus uzdevumus.

Piemēram:

  • Saskaitīt dažādas lietas sev visapkārt. Skaitīt var jebko, kas ir visapkārt – cik koku ir laukumā, cik pakāpienu ir no pirmā stāva līdz otrajam, cik zivis ir akvārijā, cik noteiktas krāsas mašīnas sastop, dodoties pastaigā utt.
  • Skaitīt un salīdzināt saskaitītā daudzumu. Grupā veiksmīgi norit dežuranta darbs, bērniem patīk rīta aplī pārbaudīt bērnu apmeklējumu – saskaitīt un salīdzināt, cik zēnu un cik meiteņu šodien ir bērnudārzā.
  • Spēlēt galda spēles, kas ietver skaitīšanu. Bērni labprāt spēlē spēles, kur tiek izmantots metamais kauliņš, kā arī kāršu spēles – tās veido izpratni, kurš skaitlis ir lielāks vai mazāks, cik kāršu iztērēts un cik jāpaņem vietā.
  • Atrast dažādas formas. Iestādes telpās, grupā, sporta nodarbībās bērni ar aizrautību ir meklējuši dažādas formas priekšmetus. Arī ārā tika meklēti un atrasti apaļas, trijstūra un kvadrāta formas priekšmeti. Grūtāk ir sameklēt kādu ovālu vai cilindra priekšmetu.
  • Salīdzināt augumu, roku, pēdu izmērus un dzīvnieku kaklu garumu (bērniem tēmā par dzīvniekiem ļoti patika salīdzināt dažādu dzīvnieku kaklu garumus). Mūsu ikdiena nav iedomājama bez svara salīdzināšanas un mērīšanas – kas ir garāks un kas īsāks, kas šaurāks un kas platāks, kur vairāk, bet kur mazāk, kas vieglāks, kas smagāks?

4.grupas bērni matemātiskās prasmes apgūst arī izmantojot Montessori metodi un materiālus: “Vārpstiņas”, “Skaitļi un čipsi”, “Sarkanie stieņi”, ”Cilindru bloki”, “Krāsainie cilindri”, ”Metāla ieliktņi”.

Veicot šādus uzdevumus, mēs redzam, ka bērniem rodas cita motivācija matemātikas apgūšanai un tiek sasniegti matemātikas mērķi – trenēta bērna loģiskā domāšana, spriestspēja un prasme saskatīt dažādas likumsakarības.

Sagatavoja: 4.grupas skolotājas  Dace LIVKE, Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA

Skip to content