MANAS DROŠĪBAS ABC “MANA DROŠĪBA MEŽĀ” - Alūksnes novads

MANAS DROŠĪBAS ABC “MANA DROŠĪBA MEŽĀ”

Aprīļa beigas un maija sākums mūsu iestādē tiek īpaši veltīts, lai pārrunājot ar bērniem svarīgākās drošības tēmas, viņi justos droši jebkurā situācijā. Saistībā ar Ekoskolas gada tēmu “Mežs” bērniem, izmantojot dažādus uzdevumus, bija iespēja uzzināt – Kas jāņem līdz uz pārgājienu mežā? Kāpēc es dodos uz mežu? Ko es tur varu darīt?

1. “Kam jābūt pārgājiena somā?” – Jaunākā vecuma bērniem tika demonstrēts kādām lietām obligāti ir jābūt līdz ejot pārgājienā – mugursoma (izmērā neliela), cepure ar nagu jeb “kepons”, sporta apavi, ērts apģērbs un ūdens pudele. Pieaugušais ņem līdz un ir atbildīgs par aptieciņu, karti un uzlādētu mobilo telefonu. Pēc tam bērni tika sadalīti 3 komandās. Sagatavošanas vecuma bērni uzreiz sadalījās 3 komandās, pēc signāla pa vienam bērnam no komandas devās šķēršļu joslā ievērojot drošību tos pārvarot. Vingrošanas riņķī katrai komandai bija salikti dažādi priekšmeti – karte, sporta apavi, cepure, grāmata, ūdens pudele, gāzēta dzēriena pudele, aptieciņa, deju čības jeb “češkas”, plastmasas glāze (vajadzīgas un nevajadzīgas lietas pārgājienam uz mežu). Bērns paņēma vienu priekšmetu no vingrošanas riņķa, kuru viņš uzskatīja par nepieciešamu pārgājienam un devās atpakaļ pie komandas, ieliekot paņemto priekšmetu komandas kastē, pēc tam nākošais bērns devās šķēršļu joslā. Kad komanda uzskatīja, ka atnesti ir visi nepieciešamie priekšmeti, kopīgi ar bērniem tika vēlreiz pārrunāts un apskatīts, kāpēc mēs izvēlamies tieši šādus priekšmetus.

2. “Draudzīgs ceļš” – Pārgājienā nedodamies vieni, bet kopā ar pieaugušo un ar citiem bērniem. Lai justos droši, jāmācās arī sadarboties ar citiem. Trīs komandām bija jānostājas pie noteiktas krāsas vingrošanas riņķiem, vienam aiz otra un, kopīgi sadarbojoties, jāpalīdz visai komandai nonākt līdz nākošajai uzdevuma vietai pa īpaši uzzīmētu ceļu. Bērniem bija jātiek uz priekšu, ko varēja izdarīt tikai pārkāpjot nākošajā riņķī, kur nav neviena. Tādejādi bija jāsadarbojas visiem kopā, lai nonāktu līdz gala mērķim.

3. “Dzīvnieku pēdas. Kuram tās pieder?” – Mežā mēs dodamies ar kādu mērķi vai uzdevumu kaut ko pētīt, redzēt un dzirdēt. Lai netraucētu meža iemītniekus, mēs esam klusi, uzmanīgi un vērīgi. Bērniem bija jāsoļo pa milža Lutauša pēdu taku, līdz viņi ieraudzīja daudz un dažādas dzīvnieku pēdas (aļņa, stirnas, lūša, eža, peles, lapsas un jenota) uz zemes. Bērniem bija uzdevums klusām, paņemot pa vienai pēdiņas kartiņai, sašķirot tās, ieliekot pie attiecīgā dzīvnieka attēla groziņā. Kad viss bija sašķirots, bērni sadalījās komandās un veica pārbaudi, ziņojot, kāda dzīvnieka pēdas tās bija un vai visas kartiņas bija pareizās.

4. “Atrodi mežā koku – lapu vai skuju!” – Mežā aug dažādi koki, vai mēs atšķiram lapu kokus no skuju kokiem? Atrodoties pie kokiem ir jāatceras drošība – kukaiņi, zari, asas skujas utt. Ar bērniem tika izrunāts, kā atšķiras lapu un skuju koki, bērni mēģināja nosaukt kokus. Skanēja mūzika un bērni, imitējot dzīvnieku kustības, pārvietojās pa mežu, neskanot mūzikai bērniem, bija jāapstājas un jādzird, piemēram, :”Bērni pa divi nostājas pie lapu koka!” vai “Bērni pa četri nostājas pie egles!”.

Noslēgumā visi bērni kopā ar skolotājām nostājās, sadevušies rokās izveidotā aplī un kopīgi atkārtoja, kādas aktivitātes ir veiktas un ko no tā varēja iemācīties.
Svarīgākais tālruņa numurs, kurš jāzina ikvienam ir 112!
Labas uzvedības noteikumi MEŽĀ – https://www.lvm.lv/sabiedribai/ko-drikst-meza/labas-uzvedibas-noteikumi (ja tomēr kaut kas aizmirstās, vari droši paskatīties pievienotajā adresē.)

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Dita HOLLA

Skip to content