LIENĪTES GRUPAS BĒRNI – e-TWINNIG NACIONĀLĀ PROJEKTA “EKOLAPSAS PIEDZĪVOJUMI” DALĪBNIEKI - Alūksnes novads

LIENĪTES GRUPAS BĒRNI – e-TWINNIG NACIONĀLĀ PROJEKTA “EKOLAPSAS PIEDZĪVOJUMI” DALĪBNIEKI

Interese par projektu radās janvārī, kad Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Agita Ezeriņa meklēja sadarbības partnerus e-TWINNING nacionālajam projektam “Ekolapsas piedzīvojumi”.

 Protams šī ideja ieinteresēja, jo tieši mūsu iestāde ir arī Vides izglītības fonda organizētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014)” dalībnieki. Ekolapsa ir projekta tēls pirmsskolām un jaunāko klašu skolniekiem. Arī mūsu grupā ikdienā kopā ar bērniem dzīvojas Ekolapsa, jo viņas “mamma”, Ekopadomes  skolotāja Sanita STRAKŠA ir projekta koordinators iestādē.

Projektam pieteicās kopā sešas izglītības iestādes – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 7. grupa, Jūrmalas Majoru vidusskolas 1. klase, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes – “Zīļuks” un “Liesmiņa”. Visas iestādes ir arī projekta “No atkritumiem uz resursiem” dalībnieces.

Katra iestāde savās iestudētajās teātra izrādītēs risināja problēmas, kas rodas ar atkritumiem dabā – mežs, pļava, jūra, dīķis. Gatavoja izrādei domātās maskas un atribūtus, arī no otreizējām izejvielām. Tā kā mūsu grupiņas bērni bija paši jaunākie projekta dalībnieki – tikai 2 gadus veci, tad mūsu uzdevums bija izpētīt, ko var darīt ar dažādiem atkritumiem, kas rodas mājās un arī iestādē.

Projektā tika iesaistītas arī bērnu ģimenes. Vecākiem kopā ar bērniem bija uzdevums – pagatavot mūzikas instrumentu no otrreiz izmantojamiem materiāliem, kas tiktu izmesti atkritumu tvertnē. Tā, piemēram, no tortes kastes tapa Katrīnas bungas, lieliskas bungas, džambas sanāca  no bundžām, ko kopā ar saviem bērniem pagatavoja Tīnas un Maretas vecāki. Šeikerīšus pagatavoja – Dominika, Leonards, Alma kopā ar vecākiem. Interesantus instrumentus, kas skanēja, klabēja, grabēja  pagatavoja Jēkaba, Kristena un Tīnas vecāki. Grupā ikdienā dārziņā sakrājas tukšās jogurta pudeles. No tām tika pagatavoti šeikerīši, berot pudelēs gan zīles, gan akmentiņus, gan riekstu čaulas un pupiņas. Bērni kopā ar skolotājām gatavoja meža dzīvnieku  un zaķu maskas.

Cik ļoti mums visiem patika darboties ar saviem instrumentiem arī brīvajos brīžos, it īpaši, kad tie skan visi kopā, sanāk varens orķestris!

Mūsu grupas sagatavotais  priekšnesums bija gan lapsas draugu, gan zaķa bungu (kopā ar skaitāmpantu)  orķestris. Projektā palīdzēja arī mūzikas skolotāja Linda BERKULE, kas palīdzēja bērniem iemācīties spēlēt instrumentus klavieru pavadījumā. Izveidojās, ļoti interesants priekšnesums, kas nesa prieku visiem.

Mūsu grupas lielā darbošanās tika apkopota 8 minūšu garajā videofilmā “Ekolapsas piedzīvojumi Lienītes grupā”, ko veidoja skolotāja Sanita STRAKŠA:

https://www.canva.com/design/DAF-pyR0oaA/-nPQ5Rr7sPmojaId6Vy9Bw/watch?utm_content=DAF-pyR0oaA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Trīs mēnešu  kopīgais darbs noslēdzās 29.aprīlī, kad  tiešsaitē satikās visas izglītības iestādes. Bērni ar ļoti lielu interesi vēroja, kā darbojās vecākie bērni no mūsu draugu pirmsskolām.

Vēl jau nekas nebeidzas. Ekolapsai vēl ir ļoti daudz darba “Sprīdītī”. Turpināsies otrais projekta gads, atkritumu audits – svēršana salīdzināšana, izvērtēšana.

Lienītes grupas bērni kopā ar skolotājām domās, kādā projektā iesaistīties jau nākošajā mācību gadā, jo šis skolotājai Sanitai STRAKŠAI  bija  jau trešais e-TWINNING nacionālais projekts un arvien nostiprinās atziņa, ka ir labi, interesanti un vērtīgi sadarboties ar pirmsskolas izglītības iestādēm visā Latvijā.

Sagatavoja: 7. grupas skolotājas Sanita STRAKŠA.

Skip to content