MAZĀS EKOPADOMES, “ZAĻO ASNIŅU”, MĀCĪBU EKSKURSIJA - Alūksnes novads

MAZĀS EKOPADOMES, “ZAĻO ASNIŅU”, MĀCĪBU EKSKURSIJA

MAZĀS EKOPADOMES, “ZAĻO ASNIŅU”, MĀCĪBU EKSKURSIJAPirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”  ir LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP) dalībnieki.  Iestādē ir notikuši trīs atkritumu auditi – rudens, ziemas un pavasara, kur aktīvi iesaistījās visas iestāde, apkopojuma veikšanā –  6. un 11. grupu, Mazās Ekopadomes “Zaļie asniņi” bērni.

 Auditu laikā ir radušies savi novērojumi, par ko ir izdarīti arī secinājumi – kura ir  tā atkritumu grupa, kas iestādē rodas visvairāk. Kur nonāk tie atkritumi, kas rodas iestādē – gan sašķirotie, gan apglabājamie? Vai arī atkritumu poligonā sašķirotie  atkritumi nonāk sašķirotā veidā? Kas notiek ar apglabājamiem un nešķirotajiem atkritumiem? Ir bezgala daudz jautājumu, kuriem ir jāmeklē daudzās atbildes.

Tā 25. aprīlī projekta  tēls – Ekolapsa aicināja  mazo  Ekopadomi,  ko pārstāvēja 6.grupas un 11. grupas aktīvākie un zinātkārākie bērni,  un sešus darbiniekus doties mācību braucienā uz atkritumu poligonu “Kaudzītes”, kas atrodas Gulbenes novadā Litenes pagastā. 

            “Braucam kopā!” – tāds ir sauklis uz ko aicina ikviena Ekoskola, pēc iespējas mazāk izmantojot kopējos braucienos privātos auto, bet gan vienu – autobusu. Arī šoreiz mācību braucienā bērni devās ar autobusu.

 “Kaudzītēs” bērnus sagaidīja administrācijas pārstāvis Ģirts Kuplais, kurš iepazīstināja ar AP “Kaudzītes” plašo teritoriju – atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksu, atkritumu krātuvi lauku atkritumu pieņemšanai iedzīvotājiem, lauku lielgabarīta  atkritumu glabāšanai, ūdens, infiltrāta attīrīšanas iekārtas,kam tās ir domātas.

Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksā bērni pārliecinājās par to, ka,   šķirotie atkritumi atkritumu poligonā netiek sabērti kopā, bet tiek vēlreiz pāršķiroti  uz automātiskās šķirošanas lentas. Pēc tam tie tiek safasēti atsevišķās lielās pakās – dzērienu bundžas, plastmasas pudeles, medicīnas pudeles atsevišķi, papīrs un kartons. Pēc tam  visas sašķirotās pakas tiek nogādātas uz atkritumu pārstrādes rūpnīcām ārpus Latvijas, Lietuvā, Polijā. Savukārt apglabājamie ( nešķirotie) atkritumi tiek  apglabāti turpat uz vietas – poligonā.

Ģ. Kuplais pastāstīja, ka neskatoties uz to, ka Latvijā jau labu laiku ir ienākusi depozīta iepakojumu sistēma, tomēr vēl joprojām pie plastmasas pudelēm un dzērienu bundžām nereti ir arī depozīta iepakojumi! Tāpat ļoti daudz atkritumus tuvējos mežos iznēsā putni, pēc tam darbinieki dodas talkās, lai savāktu visus atkritumus. Vēl putniem ļoti patīk dzeltenās majonēzes paciņas, tās tiek atrastas pirmās. Laikam putniem garšo majonēze!

Saņēmām divus gudru padomus. Pirmkārt, ir jācenšas radīt pēc iespējas mazāk atkritumus, otrkārt, pēc iespējas vairāk ir jāšķiro atkritumi! Šķirotajiem atkritumiem ir mazākas izmaksas, jo vairāk šķiros, jo mazāk maksās!

            Tam piekrīt  arī Ekolapsa. Šķirosim visi kopā, lai Latvija zaļāka top!

 

Tā kā Ekoskolas gada tēma ir Mežs, tad tālāk devāmies uz Annas Āzes meža muzeju, kas atrodas Balvu novada Žīguru pagastā.

Mūsu mērķis bija izpētīt un iepazīt meža vidi, dažādus dabas objektus, meža dzīvniekus un putnus.

Bērni ir  zinoši, ka koki gādā skābekli, ko elpojam, ka koki ir mājvieta daudziem dzīvniekiem un putniem.

 Liels bija mūsu prieks, ka Mazās Ekopadomes bērni uzdod jautājumus, gūst informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Bērni ar lielu interesi izpētīja katru muzeja eksponātu, bija priecīgi par sniegtajiem padomiem un idejām ko apskatīt, kam pievērst uzmanību, dodoties uz mežu.

Sakām paldies mežkopei, meža muzeja dibinātājai, vadītājai un gidei Annai Āzei par lielisku un interesantu stāstījumu, par iespēju iepazīt dzīvnieku un putnu izbāzeņus, dzīvnieku ādas un ragus.

Ekskursijas dalībnieki, “Mazie Asniņi” vēl joprojām šo ekskursiju atceras kā vienu no galvenajiem gada notikumiem!

Sagatavoja: Ekopadomes  skolotājas Sanita STRAKŠA, Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA

Skip to content